Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Turkmenistan

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 67 / miejsce: 19. WWL 2016: liczba punktów: 66 / miejsce: 19.

Główne siły napędowe prześladowań: Siłami napędowymi prześladowań dotykających chrześcijan w Turkmenistanie są dyktatorska paranoja (która zrodziła się z komunistycznej i post-komunistycznej opresji), i w nieco mniejszym stopniu islamski ekstremizm.

Kontekst: Turkmenistan jest uważany za jedno z najbardziej restrykcyjnych miejsc na świecie. Nie ma tu swobodnego przepływu informacji ani wolności prasy. Obcokrajowcom bardzo trudno jest dostać się do tego kraju. Ponadto, funkcjonuje tu system monitoringu i obserwacji wszystkich grup społecznych (włączając w to chrześcijan) a  dostęp do zagranicznych mediów i źródeł jest niezwykle mocno ograniczony. W konsekwencji, trudno o to, by jakakolwiek informacja wydostała się poza granice kraju.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: W Turkmenistanie nie istnieją wspólnoty chrześcijan ekspatriantów lub migrantów. Wszystkie pozostałe grupy doświadczają prześladowań. Wspólnoty tradycyjne spotykają się z monitoringiem niedzielnych nabożeństw, a także z ograniczeniami nakładanymi na drukowanie oraz import materiałów o treści chrześcijańskiej. Wspólnoty konwertytów – w tym przypadku są to osoby wywodzące się ze środowisk muzułmańskich (MBB) – biorą na siebie cały ciężar prześladowań zarówno ze strony państwa, jak i rodziny, znajomych i lokalnej społeczności. Nietradycyjne wspólnoty protestanckie działają aktywnie na rzecz ewangelizacji, przez co cierpią z powodu napaści, gróźb, aresztowań i kar finansowych, zwłaszcza gdy kościoły, do których należą, nie są zarejestrowane.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Poziom presji wywieranej na wszystkich chrześcijan jest bardzo wysoki i nieco wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016.

Wskaźnik presji osiąga ekstremalny pułap w obszarach życia prywatnego oraz życia w kościele, a bardzo wysoki wynik w obszarach życia w społeczeństwie oraz życia w państwie. To typowe dla sytuacji, w której dyktatorska paranoja staje się główną siłą napędzającą prześladowania.

Ucisk będący wynikiem działania islamskiego ekstremizmu jest widoczny zwłaszcza w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie i życia w społeczeństwie. Doświadczają go zwłaszcza osoby będące MBB ze strony środowiska społecznego.

Wskaźnik obrazujący przemoc pozostał na bardzo niskim poziomie, choć odnotowano jego wzrost w porównaniu z okresem WWL 2016.

Ogólnie rzecz biorąc, prześladowania w Turkmenistanie wywołane są w głównej mierze represjami ze strony rządu, który dąży do zwiększenia sprawowanej przez siebie kontroli nad wszystkimi obszarami życia.

Prognozy na przyszłość: Po Uzbekistanie, Turkmenistan to najbardziej restrykcyjne dla mniejszości religijnych miejsce w Azji Środkowej. Biorąc pod uwagę wzrost nacjonalizmu oraz „duchowe przewodnictwo” nowego prezydenta, który pójdzie prawdopodobnie w ślady poprzednika Nyýazowa (który zawarł swoje nauki w „Ruhnamie”), presja odczuwana przez chrześcijan prawdopodobnie utrzyma się na poziomie bardzo wysokim, przy równoczesnym niewielkim stopniu przemocy. Presja ze strony środowiska społecznego (wywierana głównie na MBB) będzie podobna do obecnej.