Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Egipt

Miejsce w  Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 65/ miejsce: 21. WWL 2016: liczba punktów: 64/ miejsce: 22.

Główne siły napędowe prześladowań: Siły napędzające prześladowania chrześcijan w Egipcie to: islamski ekstremizm (główna siła), a w stopniu mniejszym – dyktatorska paranoja oraz zorganizowana korupcja i przestępczość (obie siły mieszają się także z islamskim ekstremizmem).

Kontekst: Autorytarny styl rządzenia prezydenta as-Sisi do pewnego stopnia przyczynił się do odbudowy praworządności w Egipcie, lecz z drugiej strony prowadzi do surowszego przestrzegania dość restrykcyjnej legislacji odnoszącej się do religii. Bojówki islamistyczne, które czują się poszkodowane z powodu usunięcia ze stanowiska prezydenta Morsiego również obierają sobie za cel ataków chrześcijan, którzy są uważani za wspierających te zmiany. Stąd też chrześcijanie w Egipcie żyją w głęboko spolaryzowanym społeczeństwie, gdzie przepaść między islamistami, a egipskimi sekularystami/nacjonalistami bardzo wpływa na destabilizację sytuacji. Rząd prezydenta al-Sisi wydaje się być mocno zdeterminowany w kwestii zwalczania bojówek islamistycznych, jednak w tym samym czasie zdaje się być niechętny do podjęcia znaczących kroków zapewniających wolność religii oraz równość obywatelską dla chrześcijan.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Spośród czterech kategorii chrześcijan obecnych w Egipcie i objętych badaniami WWL wspólnoty ekspatriantów zmagają się z najmniejszymi problemami. Główny impet prześladowań spada na  wspólnoty konwertytów wywodzących się z islamu (MBB). Zarówno wspólnoty tradycyjne, jak i nietradycyjne kościoły protestanckie mogą również doświadczać różnorodnych ataków.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Przeciętna presja odczuwana przez chrześcijan w Egipcie znajduje się na wysokim poziomie, choć nieznacznie spadła w porównaniu z okresem WWL 2016.

Presja jest odczuwana najsilniej w obszarach życia w rodzinie (wynik bardzo wysoki), a następnie w obszarach życia w społeczeństwie i życia prywatnego (w obu przypadkach wyniki wysokie). Sytuacja, w której osoby będące MBB nie mogą otwarcie praktykować swej wiary i spotykają się z wrogością ze strony rodziny oraz lokalnych władz, jest typowa dla aktywnie działającego islamskiego ekstremizmu.

W obszarze życia w państwie (wysoki wynik presji) chrześcijanie koptyjscy zmagają się z restrykcjami natury legislacyjnej.

Wskaźnik przemocy fizycznej znajduje się na poziomie ekstremalnym i wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. Źródłem ataków były głównie: ogół społeczeństwa i bojówki Salafitów.

Ogólnie rzecz biorąc prześladowania w Egipcie są podsycane islamskim ekstremizmem, który przejawia się we wszystkich obszarach życia. Chrześcijanie doświadczają nacisków ze strony lokalnych społeczności, państwa oraz niepaństwowych ugrupowań islamistycznych. Dodatkowo osoby będące MBB są naciskane przez rodziny, by wyrzekły się wiary.

Prognozy na przyszłość: Czynniki, które zdeterminują przyszłość Egiptu są z gruntu polityczne i ekonomiczne. Kraj zmaga się z wydawałoby się, nie dającym się zażegnać podziałem ideologiczno-religijnym istniejącym między różnorodnymi formami ekspresji radykalnego islamu (Salafici i Bractwo Muzułmańskie) a sekularystami (nacjonaliści i liberałowie). Zagrożenie dla Egiptu płynące ze strony radykalnych ruchów islamistycznych nie mija. Bezrobocie szerzące się wśród młodych ludzi oraz stagnacja gospodarcza również sprzyjają wzrostowi nastrojów niezadowolenia. Sytuacja ta tworzy okoliczności, które mogą być wykorzystane przez radykalne bojówki islamistyczne. Jeśli rząd nie znajdzie sposobu na uporanie się z tymi problemami, bojówkarze mogą doprowadzić do destabilizacji w kraju i przyczynić się do intensyfikacji prześladowań chrześcijan.