Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Etiopia

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 64 / miejsce: 22. WWL 2016: liczba punktów: 67 / miejsce: 18.

Główne siły napędowe prześladowań: Pięć sił działających w Etiopii to: Islamski ekstremizm i denominacyjny protekcjonizm (główne siły), a w stopniu mniejszym antagonizm plemienny, dyktatorska paranoja oraz świecka nietolerancja.

Kontekst: Etiopia ma długą historię obecności na swoich terenach zarówno chrześcijaństwa, jak i islamu. Z czasem obie religie zaangażowały się w próby poszerzenia strefy swoich wpływów. Po drugie, Etiopia to kraj wielu plemion. A te nie zawsze są przychylne chrześcijaństwu; na niektórych obszarach, takich jak regiony Afar czy Somali, plemiona są zupełnie zislamizowane. Po trzecie, partia rządząca zablokowała wszelką swobodę wypowiedzi oraz zgromadzeń i jednocześnie stara się kontrolować wszystkie instytucje religijne, próbując przeciwdziałać każdemu „odchyleniu od normy”. Czwarta kwestia to nie kończące się trudności, jakich doświadcza Etiopski Kościół Prawosławny w swych próbach odnowienia relacji ze stale rosnącą liczbą zarówno tradycyjnych, jak i nietradycyjnych protestantów w Etiopii, a także z grupami pragnącymi przeprowadzić reformy w ramach tego Kościoła. Grupy fanatyków w Etiopskim Kościele Prawosławnym sięgają po podżegającą konflikt retorykę skierowaną przeciw protestantom i ewangelikom. Publikacje  ukazują się w kościelnym magazynie, na stronie internetowej oraz w gazetach, i zawierają określenia typu: „nowicjusze”, „fałszywi prorocy”, „menafikan” (tj. zaprzeczający istnieniu Marii oraz świętych). Ponadto, należy także dodać, że w latach 2015-2016 przez kraj przelała się fala protestów i aktów przemocy. W efekcie tego, w październiku 2016 r. w Etiopii wprowadzono stan wyjątkowy, który trwa aż do tej pory.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Spośród czterech grup skategoryzowanych w ramach WWL zarówno kościoły tradycyjne, jak i nietradycyjne wspólnoty protestanckie oraz konwertyci doświadczają prześladowań różnego stopnia.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Poziom presji wywieranej na chrześcijan oscyluje wokół bardzo wysokiego, aczkolwiek znacząco spadł w porównaniu z okresem WWL 2016.

Presja jest najbardziej dotkliwa w obszarach życia w państwie oraz życia w kościele (w obu przypadkach jest to poziom bardzo wysoki). Odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi w głównej mierze dyktatorska paranoja.

Denominacyjny protekcjonizm oraz islamski ekstremizm to główni sprawcy wyzwań, przed jakimi stoją chrześcijanie w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie (wskaźnik każdego z nich jest bardzo wysoki).

Wskaźnik obrazujący przemoc znacznie wzrósł i jest teraz o wiele wyższy niż w okresie WWL 2016.

Ogólnie rzecz biorąc prześladowania w Etiopii podsycane są kombinacją wszystkich pięciu sił obecnych w kraju, choć w głównej mierze odpowiedzialność za to zjawisko ponoszą  islamski ekstremizm i denominacyjny protekcjonizm.

Prognozy na przyszłość: W październiku 2016 roku w kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Stabilność państwa zależy przede wszystkim od reakcji cywilów w chwili, gdy ten stan zostanie zniesiony. Niezależnie od tego, prześladowania chrześcijan (a w szczególności protestantów) nie skończą się, zwłaszcza ze strony muzułmańskich radykałów oraz denominacyjnych protekcjonistów.