Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Autonomia Palestyńska

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (WWL) 2017: liczba punktów: 64 / miejsce: 23. WWL 2016: liczba punktów: 62 / miejsce: 24.

Uwaga:

1) Wzrost spowodowany jest w głównej mierze dostosowywaniem się opartym na dostępności większej ilości informacji.

2) Osoby nawrócone z islamu (ang. Muslim Background Believers – MBB) zmagają się z ogromną presją i prześladowaniami. W rozmowach z badaczami terenowymi Open Doors, zarówno chrześcijanie ze wspólnot tradycyjnych, jak i ewangelicznych na Zachodnim Brzegu podkreślali, że (wojskowa) kontrola izraelska na Zachodnim Brzegu jest głównym czynnikiem ograniczającym wolność poruszania się, włączając w to odwiedzanie świętych miejsc w Izraelu. Restrykcje te nie są wymierzone konkretnie w chrześcijan, lecz dotykają wszystkich Palestyńczyków, stąd też nie zostały ujęte w poniższej analizie.

Główne siły napędowe prześladowań: Siły napędzające prześladowania, które dotykają chrześcijan w Palestynie to islamski ekstremizm (główna siła) oraz w mniejszym stopniu antagonizm plemienny (połączony z islamskim ekstremizmem).

Kontekst: Konflikt izraelsko-palestyński powoduje wiele wyzwań dla rdzennych chrześcijan – ich pochodzenie etniczne wiąże się z wieloma restrykcjami po stronie izraelskiej, natomiast religia stawia w pozycji mniejszości wśród palestyńskiej społeczności zdominowanej przez muzułmanów. Autonomia faktycznie rządzona jest przez różne władze. Zachodni Brzeg pod rządami partii Al-Fatah oficjalnie objęty jest zasadami świeckimi – tak więc nie-islamskimi – a chrześcijanie cieszą się tam pewnymi swobodami, nawet będąc aktywni na najwyższych szczeblach rządu.
Mimo że chrześcijanie są w dużej mierze tolerowani przez islamski Hamas, ich prawa nigdy nie są chronione w strefie Gazy. Oprócz tego typu dyskryminacji, chrześcijanie spotykają się z groźbami ze strony samozwańczych radykalnych ugrupowań islamistycznych (w roku 2016 nie odnotowano żadnych incydentów). Izraelskie prawo militarne obowiązuje na niektórych obszarach Zachodniego Brzegu, co prowadzi do dużych restrykcji w kwestii poruszania się dla wszystkich Palestyńczyków, włączając w to chrześcijan. Całkowita liczba wierzących spada na obu terenach, co jest efektem emigracji, a także niższego wskaźnika urodzin. Światełkiem nadziei jest niewielka, aczkolwiek wciąż rosnąca, grupa osób nawracających się z islamu na chrześcijaństwo.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami: Trzy spośród czterech kategorii chrześcijan wyróżnionych według WWL zmagają się tu z różnorodnymi formami presji: tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, konwertyci z islamu (MBB) i nietradycyjne kościoły protestanckie.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

Poziom presji wywieranej na chrześcijan (mających pochodzenie muzułmańskie) pozostaje bardzo wysoki.

Bardzo wysoki wskaźnik presji utrzymuje się we wszystkich obszarach życia, a najsilniej przejawia się to w obszarach życia w kościele, życia w rodzinie oraz życia prywatnego (i w szczególności dotyka MBB). Jest to typowe dla sytuacji, w której islamski ekstremizm jest główną siłą napędzającą prześladowania.

Wskaźnik obrazujący przemoc wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016, lecz pozostaje na poziomie niskim.

Ogólną sytuację prześladowań w Autonomii Palestyńskiej cechuje wysoki poziom prześladowań osób będących MBB – zwłaszcza na terenie Gazy, choć także na Zachodnim Brzegu. W Gazie wszystkie pozostałe grupy chrześcijan zmagają się z ograniczeniami – zwłaszcza w obszarach życia w państwie i życia w kościele. Na Zachodnim Brzegu doświadczają oni co najwyżej subtelnych form dyskryminacji, co jest charakterystyczne dla ogólnej sytuacji mniejszości religijnych funkcjonujących w głównie islamskim społeczeństwie Bliskiego Wschodu.

Prognozy na przyszłość: The Economist Intelligence Unit spodziewa się kontynuacji przez najbliższe lata co chwila wybuchających niepokojów na terytorium Gazy i Zachodniego Brzegu. Budowa narodu oraz wprowadzanie reform jest utrudniane m.in. przez podział między  Hamasem i Al-Fatah. Oczekuje się dalszej stagnacji procesu pokojowego, a prawdopodobieństwo wybuchania kolejnych niepokojów jest bardzo duże. To jeszcze bardziej wpłynie na jakość życia wszystkich Palestyńczyków, włączając w to chrześcijan, co z kolei doprowadzi do dalszej emigracji tych ostatnich.