Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Tunezja

Miejsce na Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 61 / miejsce: 29.
WWL 2016: liczba punktów: 58 / miejsce: 32.)

Główne siły napędowe prześladowań:

Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Tunezji są islamski ekstremizm (główna siła) oraz – w mniejszym stopniu ¬ zorganizowana korupcja i przestępczość.

Kontekst:
W kraju panuje wiele niepokojów, co stało się jedną z głównych przyczyn demonstracji prowadzących do Jaśminowej Rewolucji (nazwanej tak od kwiatu będącego narodowym symbolem Tunezji). Od chwili upadku władzy prezydenta Zajna al-Abidina ibn Aliego w roku 2011, tło polityczne w Tunezji ulega znacznym przemianom. Nowa konstytucja została przyjęta 26 stycznia 2014 roku. Pomimo tak intensywnie celebrowanych pokojowych procesów demokratyzacji kraju, zmaga się on wciąż z wieloma wyzwaniami natury ekonomicznej – także z poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ze strony islamistycznych bojówek działających w regionie. Zagrożenie to mocno nadszarpnęło sektor turystyczny.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Tunezji obecne są dwie grupy chrześcijan: wspólnoty ekspatriantów oraz wspólnoty konwertytów wywodzących się ze środowiska islamskiego (MBB). Ci drudzy biorą na siebie główny ciężar prześladowań, podczas gdy ekspatrianci mogą cieszyć się stosunkową swobodą praktykowania swej wiary, choć publiczne ewangelizowanie jest zabronione.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Presja odczuwana przez chrześcijan w Tunezji osiąga bardzo wysoki poziom i jeszcze wzrosła w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja jest najdotkliwsza (osiągając poziom bardzo wysoki) w obszarach życia w rodzinie oraz życia prywatnego. To wynik działania islamskiego ekstremizmu, w wyniku czego osoby będące MBB mają trudności w znalezieniu prywatnej przestrzeni do praktykowania swej wiary i zmagają się z poważnym sprzeciwem ze strony członków rodziny.
  • Mimo że wciąż wysokie, jednak wyniki w obszarach życia w państwie i życia w społeczeństwie są najniższe, co jest odzwierciedleniem pozytywnej obecności wpływowych sekularystów oraz liberalnych grup w kraju.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną jest niższy niż w okresie WWL 2016, jednak pozostaje na dość wysokim poziomie. Aktywność bojówek islamistycznych w sąsiadującej Libii wywiera skutek uboczny na Tunezję.

Ogólna sytuacja prześladowań w Tunezji jest podsycana przez islamski ekstremizm, który nastawia społeczeństwo negatywnie wobec chrześcijan, a zwłaszcza wobec osób będących MBB. Aktywność bojówek islamistycznych w Tunezji – a także w szerszym regionie – dodatkowo zwiększa presję, z jaką zmagają się chrześcijanie.

Prognozy na przyszłość:
Mimo że sytuacja polityczna w Tunezji wydaje się stabilizować, nie oznacza to, że można oczekiwać, zmniejszenia się presji wywieranej na chrześcijan. W rzeczy samej, społeczeństwo oraz kultura mają wciąż nastawienie antychrześcijańskie (zwłaszcza na terenach wiejskich). Nie zmieniło się ono pomimo politycznych przemian zachodzących w kraju od czasów Wiosny Arabskiej. Demokratyzacja nie przyniosła skutków w postaci większej tolerancji oraz poczucia bezpieczeństwa dla chrześcijan w Tunezji. Trend ten najprawdopodobniej utrzyma się w najbliższej przyszłości.