Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Mali

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 59 / miejsce: 32. WWL 2016: liczba punktów: 55/ miejsce: 44.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłą napędową prześladowań w Mali jest islamski ekstremizm.

Kontekst:
W 2012 roku chwili doszło do przejęcia północnych terenów Mali przez islamistów. Mimo późniejszych starań Francji o odbudowę autorytetu malijskich władz na obszarze całego państwa, kwestia swobód obywatelskich i praw politycznych cofnęła się do poziomu sprzed  2012 r., zarówno na południu, jak i północy kraju. Rebelianci Tuareg należący do Narodowego Ruchu Wyzwolenia Azawadu ostatecznie podpisali traktat pokojowy z rządem w czerwcu 2015 roku. Umowa ta zapewnia decentralizację, stworzenie regionalnych sił obrony, a także zwiększone inwestycje socjoekonomiczne w północnej części kraju. Niestety, nie kończące się ataki bojówek islamistycznych podkopują nadzieje na osiągnięcie pokoju w państwie.
 
Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Mali jest domem dla trzech spośród czterech grup chrześcijan: tradycyjnych wspólnot chrześcijańskich, osób nawróconych z islamu (MBB) oraz nietradycyjnych kościołów protestanckich (takich jak baptyści, wspólnoty ewangeliczne oraz zielonoświątkowcy). Mimo że większość chrześcijan mieszka na południu kraju, czują się oni zagrożeni przez  islamistyczne bojówki.
 
Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan zamieszkujących Mali jest bardzo wysoki i nawet podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja odczuwalna jest najbardziej w obszarach życia w kościele, życia w społeczeństwie i życia w rodzinie (we wszystkich na bardzo wysokim poziomie). Wskazuje to na trudności, z jakimi borykają się osoby i wspólnoty MBB, których przyczyną są działania ogółu społeczeństwa oraz islamistycznych bojówek (zwłaszcza w częściach kraju, które nie są kontrolowane przez państwo).
  • Aktywność oraz obecność bojówek islamistycznych wpływa na radykalizację ogółu społeczeństwa, dodatkowo podsycając prześladowania odczuwane w obszarze życia prywatnego.
  • Wskaźnik przemocy jest wysoki, lecz o wiele niższy w porównaniu z bardzo wysokim poziomem odnotowanym w okresie WWL 2016.
  • Ogólny wzorzec prześladowań sugeruje, że nawet w sytuacji spadku przemocy fizycznej, wszechobecność, a także intensywność presji odczuwanej w większości obszarów życia ma tendencję wzrostową. Pokazuje to, że mimo sukcesów, do których należy usunięcie islamskich terrorystów z terenów okupowanych przez nich do tej pory, zostawiają oni za sobą zradykalizowane społeczeństwo, które jest jeszcze mniej otwarte na chrześcijan niż wcześniej.

Prognozy na przyszłość:
Główny trend widoczny obecnie w Mali to rosnący wpływ rebeliantów islamskich oraz wahhabitów na terenie całego kraju. Wiele czasu zajmie odbudowanie chrześcijańskiej obecności na północy Mali. Bojówkarze nie zaprzestają swoich działań, pomimo podpisania w 2015 roku traktatu pokojowego. Pozostaną oni zagrożeniem na najbliższe lata. Umowa pokojowa jest bardzo krucha, a rząd wraz z działaczami pokojowymi ONZ nie jest w stanie umocnić swojego autorytetu na niektórych terenach.