Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Tanzania

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 59 / miejsce: 33. WWL 2016: liczba punktów: 57 / miejsce: 36.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłą napędzającą prześladowania w Tanzanii jest islamski ekstremizm. 

Kontekst:
Tanzania to kraj dwóch bardzo różniących się od siebie rzeczywistości. Tanzania naszych czasów została utworzona poprzez połączenie Wyspy Zanzibar z Tanganiką. Wyspę Zanzibar łączy wielowiekowa więź z islamem oraz innymi krajami muzułmańskimi, a do czasów brytyjskiej okupacji była ona sułtanatem (1890-1963).  Z drugiej strony Tanganika była osobnym państwem, z rdzenną religią, która była tam obecna zanim nastało chrześcijaństwo. Tanzania w latach 1961–1987 była krajem socjalistycznym. Obszary dotknięte prześladowaniami to w głównej mierze Zanzibar, region Bukoba oraz regiony przybrzeżne. Ruchy rebelianckie w Somalii i Kenii poważnie wpływają na Tanzanię. Należy również zauważyć, że ludność Archipelagu Zanzibar to przede wszystkim muzułmanie, z których niejeden uważa, że centralnyny rząd Tanzanii pozbawił go możliwości rozwoju. Włączenie do projektu konstytucji, która ma być ratyfikowana w drodze referendum, możliwości korzystania z sądu opierającego się na prawie szariatu może jedynie pogorszyć sytuację chrześcijan.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Tanzanii mieszkają wszystkie cztery grupy chrześcijan i doświadczają różnego poziomu prześladowań: wspólnoty ekspatriantów i imigrantów, wspólnoty tradycyjne, społeczności konwertytów (w tym wypadku są to osoby w głównej mierze wywodzące się ze środowiska muzułmańskiego – MBB) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie. MBB doświadczają najbardziej  dotkliwych prześladowań.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki i nieco podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Prześladowania są bardzo silne w obszarze życia w społeczeństwie, a tuż za nim plasuje się obszar życia w kościele.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc jest bardzo wysoki i podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Prześladowania w Tanzanii podsycane są w ogólnym wymiarze aktywnością islamskiego ekstremizmu, który jest obecny głównie w regionie Zanzibar oraz na terenach przybrzeżnych kraju. Chrześcijanie na terenach północno-zachodnich także odczuwają wpływ prześladowań –  i to z coraz większą mocą.

Prognozy na przyszłość:
Obecny prezydent, John Magufuli, jest przez wiele osób chwalony za podejmowanie odważnych kroków prowadzących do rozwiązania części problemów socjoekonomicznych, z jakimi zmaga się kraj. Nic jednak nie zrobiono w kwestii rozwiązania problemu rosnącej radykalizacji w kraju. Stąd też, jeśli rząd nie podejmie poważnych kroków mających na celu ochronę wolności religii, w najbliższych latach mogą zrealizować się poniższe scenariusze.

  • Prześladowania chrześcijan w regionie Zanzibar i na terenach przybrzeżnych nie ustaną.
  • Nadchodzące referendum w sprawie nowej konstytucji może doprowadzić do konfrontacji chrześcijan i muzułmanów, co zwiększa prawdopodobieństwo, że wzrośnie presja wywierana na chrześcijan.
  • Jeśli projekt konstytucji zostanie przyjęty, muzułmanie najprawdopodobniej staną się grupą cieszącą się większymi wpływami w kraju.