Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Republika Środkowoafrykańska

Miejsce na Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 58 / miejsce: 34.WWL 2016: liczba punktów: 59 / miejsce: 26.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej są islamski ekstremizm, a także – w nieco mniejszym stopniu – zorganizowana korupcja i przestępczość.

Kontekst:
Ostatni konflikt toczący się w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA) pochłonął już tysiące ofiar, zmusił do przesiedlenia setek tysięcy osób i spowodował poważne zniszczenia w kraju. Mimo że Séléka została usunięta z wielu części kraju, przed państwem wciąż stoją liczne wyzwania. W stolicy kraju, Bangi, rosnąca grupa radykalnych muzułmanów wciąż utrzymuje się w tak zwanej enklawie PK5, gdzie zaprowadzane są rządy terroru. Na północnym wschodzie, a więc terenach w większości zamieszkałych przez muzułmanów, chrześcijanie zostali zmuszeni do opuszczenia swych wiosek i zakazano im dostępu do własnych pól. Duże grupy chrześcijan żyją w tragicznych warunkach w obozach dla uchodźców. W ubiegłym roku odbyły się w kraju wybory, które przyniosły pewną poprawę sytuacji jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
RŚA jest domem dla trzech grup chrześcijańskich, z których wszystkie w podobnym stopniu dotknięte są prześladowaniami. Są to tradycyjne wspólnoty, konwertyci porzucający islam (MBB) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w RŚA jest wysoki i znacząco podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016. Stało się tak głównie dlatego, że pogłoski o konflikcie między sektami owładnęły wszystkie aspekty życia na terenach zdominowanych przez muzułmanów.
  • Presja rozkłada się mniej więcej po równo na wszystkie obszary życia, ale najsilniejsza jest w obszarze życia w kościele.
  • Przemoc fizyczna wobec chrześcijan jest na bardzo wysokim poziomie, lecz wykazuje tendencje spadkowe w porównaniu z okresem WWL 2016, gdy osiągnęła poziom ekstremalny. W okresie WWL 2017 częściowo usunięta organizacja Séléka wciąż ponosiła odpowiedzialność za akty przemocy wobec chrześcijan w północno-wschodnich prowincjach kraju, a także w części terenów Bangi.
  • Ogólna sytuacja w obszarze prześladowań w RŚA jest charakterystyczna dla kraju po wojnie domowej, która w głównej mierze toczyła się w związku z podziałami religijnymi. Skutki tego konfliktu są wciąż odczuwalne w wielu częściach kraju.

Prognozy na przyszłość:
Ostatni konflikt w RŚA kompletnie zmienił relacje panujące w kraju między muzułmanami a chrześcijanami. Jeśli proces pojednania oraz próby przerwania błędnego koła bezkarności nie powiodą się, istnieje poważne ryzyko, że polaryzacja oraz konflikt między muzułmanami a chrześcijanami w RŚA będą trwać, jednocześnie pogłębiając spory na tle religijnym. Pomimo ostatnich wyborów (z którymi wiele osób wiązało nadzieję na nową szansę pojednania), bojówka Séléka wydaje się niechętna do złożenia broni, a ryzyko powrotu do pełnego przemocy konfliktu na tle sekciarskim jest wciąż żywe.