Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Algieria

Miejsce na Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 58 / miejsce: 36. WWL 2016: liczba punktów: 56 / miejsce: 37.)

Główne siły napędowe prześladowań:
W Algierii głównymi siłami napędzającymi prześladowania są islamski ekstremizm oraz – w nieco mniejszym stopniu – dyktatorska paranoja (połączona z islamskim ekstremizmem), a także zorganizowana korupcja i przestępczość.

Kontekst:
Starzejący się prezydent Abd al-Aziz Buteflika, wspierany przez wojskowy i obronny establishment, w chwili obecnej pełni swój urząd już czwartą kadencję. Pytanie o jego następcę jest przedmiotem troski wielu Algierczyków. W kontekście rosnących wpływów bojówek islamistycznych w regionie, islamistyczne ruchy, takie jak Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu (AQIM), stają się w Algierii coraz bardziej widoczne. Co więcej, wprowadzenie zarządzenia nr 06-03 z roku 2006 regulującego zasady działania religii nie islamskich, przyczyniło się do stworzenia w Algierii zdecydowanie bardziej restrykcyjnego środowiska wobec chrześcijan. Obok wyzwań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa, Algieria zmaga się z poważnymi problemami natury ekonomicznej wywołanymi niskimi cenami energii na rynku międzynarodowym.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Algierię zamieszkują wszystkie grupy chrześcijan, które zostały skategoryzowane w WWL. Każda z nich spotyka się z prześladowaniami różnego stopnia, np. z powodu tego, że prawo oficjalnie zabrania publicznych zgromadzeń w celach praktykowania religii innej niż islam. Te grupy to: ekspatrianci, wspólnoty tradycyjne (takie jak rzymscy katolicy), konwertyci wywodzący się ze środowiska muzułmańskiego (MBB), a także nietradycyjne kościoły protestanckie. Niemal wszyscy chrześcijanie w Algierii to osoby nawrócone z islamu. Kościoły katolickie, włączając w to katedrę w Algierze (siedzibę Arcybiskupa), mogą odprawiać nabożeństwa bez rządowej ingerencji, podobnie jak znajdujący się tam jedyny kościół protestancki.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w Algierii jest bardzo wysoki i nieznacznie podniósł się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Najdotkliwsza i utrzymująca się na bardzo wysokim poziomie jest presja w obszarach życia w rodzinie i życia prywatnego, co jest typowe dla prześladowań wynikających z islamskiego ekstremizmu. Szczególnie nią dotknięte są osoby będące MBB.
  • Kolejnym obszarem, w którym presja znajduje się również na bardzo wysokim poziomie, jest obszar życia w państwie, co z kolei jest efektem wprowadzenia zarządzenia nr 06-03 z roku 2006.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną wobec chrześcijan kształtuje się na poziomie niskim, jednak wzrósł bardzo wyraźnie w porównaniu z okresem WWL 2016.

Prognozy na przyszłość:
Jeśli prezydent Buteflika umrze w trakcie sprawowania urzędu, najprawdopodobniej – pod presją młodszego pokolenia desperacko pragnącego zmian – wybuchną społeczne niepokoje. Kościół, składający się w głównej mierze z MBB, może mieć się o wiele gorzej w nowym układzie politycznym, jeśli islamiści skapitulują pod naciskami społecznego niezadowolenia, jak miało to miejsce w Egipcie czy Tunezji. Pewne jest, że bojówki islamistyczne zdobywają coraz większe wpływy w północnej Afryce i szukają możliwości zakłócenia obecnego status quo w Algierii. Możliwe jest, że wojskowy i obronny establishment podejmie próbę podtrzymania tego status quo, by zapewnić ciągłość państwa. Nie da się jednak tego osiągnąć łatwo, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę presję ekonomiczną, z jaką zmaga się kraj.