Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Turcja

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 57 / miejsce: 37. WWL 2016: liczba punktów: 55 / miejsce: 45.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłą napędzającą prześladowania chrześcijan w Turcji jest islamski ekstremizm, a w mniejszym stopniu – dyktatorska paranoja.

Kontekst:
15 lipca 2016 roku sytuacja w kraju zmieniła się drastycznie po nieudanej próbie przewrotu, który miał obalić prezydenta Erdogana. Reakcja rządu była tak gwałtowna, że kraj w chwili obecnej jest dyktaturą, co wpływa na wszystkie aspekty życia społecznego.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Turcji wszystkie kategorie chrześcijan zmagają się z różnego rodzaju prześladowaniami. Ekspatrianci i imigranci zamieszkują większe miasta i w większości przypadków nie są rozpoznawani i rejestrowani, jeśli nie spotykają się w tradycyjnych budynkach kościelnych. Mogą funkcjonować po cichu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przyciągają do siebie tureckich obywateli lub muzułmańskich uchodźców. Wspólnoty tradycyjne regularnie poddawane są rządowym kontrolom i monitoringowi. Konwertyci (w tym wypadku mający korzenie muzułmańskie – MBB) uważani są za zdrajców tureckiej tożsamości i zmagają się z poważnymi prześladowaniami ze strony rodziny, znajomych, lokalnej społeczności oraz lokalnych władz. Nietradycyjne wspólnoty protestanckie to zazwyczaj niewielkie grupki. Wiele z nich spotyka się w domach, co może spotkać się ze sprzeciwem ze strony sąsiadów.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Pozim presji wywieranej na chrześcijan obniżył się nieco w porównaniu z okresem WWL 2016, jednak nadal jest wysoki. Jest to spowodowane redukcją presji w obszarze życia w kościele.
  • Presja odczuwana jest najsilniej w obszarach życia prywatnego i życia w państwie, a następnie w obszarach życia w społeczeństwie i życia w rodzinie. Jest to sytuacja nietypowa, będąca efektem działania islamskiego ekstremizmu, przy jednoczesnej silnej obecności elementów nacjonalistycznych. Ten turecki nacjonalizm przyczynił się także do wzrostu dyktatorskiej paranoi, jako drugorzędnej siły napędowej prześladowań.
  • Liczba aktów przemocy odnotowanych w okresie WWL 2017 wzrosła, co z kolei spowodowało wzrost wskaźnika obrazującego przemoc fizyczną z wysokiego do bardzo wysokiego.
  • Ogólna sytuacja dotycząca prześladowań w Turcji jest odzwierciedleniem raczej unikalnego stanu rzeczy, w którym rosnące tendencje nacjonalistyczne łączą się z coraz silniejszą islamizacją tureckiego społeczeństwa.

Prognozy na przyszłość:
Po nieudanym przewrocie w lipcu 2016 roku, sytuacja w Turcji zmieniła się drastycznie. Rząd przyjął postawę bardziej autorytarną, a nastroje nacjonalistyczne oraz islamizacja nabrały rozpędu. Walka z kurdyjskimi rebeliantami stała się bardziej intensywna. Turcja przyjęła dużo bardziej asertywną postawę na scenie międzynarodowej, uaktywniając się militarnie w sąsiadujących z nią Syrii oraz Iraku (uderzając przede wszystkim w siły kurdyjskie). W wyniku nowej, surowej polityki rządu, poziom braku tolerancji wobec wszystkich osób nie popierających prezydenta Erdogana znacznie wzrósł, a maleńka mniejszość chrześcijańska będzie zmagać się z coraz większą presją, która coraz bardziej wyraża się w przemocy. Trend ten utrzyma się z dużym prawdopodobieństwem.