Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Chiny

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 57 / miejsce: 39. WWL 2016: liczba punktów: 57 /  miejsce: 33.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Komunistyczna i post-komunistyczna opresja (siła główna), a w stopniu mniejszym islamski ekstremizm oraz religijny nacjonalizm.

Kontekst:
Większość prześladowań dotyka niewielkich mniejszości konwertytów wywodzących się od Tybetańczyków oraz ujgurskich muzułmanów, jednakże chrześcijanie mieszkający pośród większości Han także zmagają się z ciągłymi restrykcjami. Akcja niszczenia krzyży w prowincji Zhejiang dobiegła końca, jednak w kilku prowincjach wciąż ma miejsce przerywanie nabożeństw. Nowe prawo regulujące działanie organizacji pozarządowych (NGO) oraz nowe projekty regulacji dotyczących religii to sygnały zacieśniającej się kontroli, szczególnie wobec chrześcijan. Ze względu na to, że chrześcijanie stanowią największą siłę społeczną w Chinach nie znajdującą się pod kontrolą Partii Komunistycznej, zauważalne są rosnące wysiłki mające na celu objęcie ich kontrolą państwa. 

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Wszystkie grupy chrześcijan są w Chinach są dotknięte prześladowaniami. Ekspatrianci, wspólnoty tradycyjne (włączając w to kościoły kontrolowane przez rząd oraz nietradycyjne kościoły protestanckie) doświadczają monitoringu i ograniczeń wolności w praktykowaniu swojej religii. Wspólnota konwertytów – niewielka grupka chrześcijan wywodzących się od muzułmanów lub Tybetańczyków – jest szczególnym celem ataków. W tym ostatnim przypadku sprawcą prześladowań nie jest państwo, lecz rodziny, lokalne społeczności oraz przywódcy religijni.

Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Ogólnie rzecz ujmując, presja wobec chrześcijan w Chinach utrzymuje się na poziomie wysokim, niemal takim samym, jak w okresie WWL 2016.
  • Presja jest najbardziej odczuwalna w obszarach życia w kościele oraz życia prywatnego. Presja w obszarze życia w kościele jest typowa dla krajów, w których aktywna jest komunistyczna i post-komunistyczna opresja, natomiast presja w obszarze życia prywatnego wskazuje na problemy, z jakimi zmagają się konwertyci wywodzący się ze środowisk muzułmańskich lub z Tybetu.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu oraz religijnego nacjonalizmu obecna jest nie tylko w obszarze życia prywatnego, ale także w obszarach życia w rodzinie i życia w społeczeństwie. W tych obszarach może być odczuwalna również presja będąca wynikiem komunistycznej i post-komunistycznej opresji, np. w kwestii edukacji.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc znajduje się na bardzo wysokim poziomie i jeszcze wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016. To odzwierciedla m.in. działania polegające na zamykaniu kościołów i zmuszaniu właścicieli nieruchomości do zaprzestania wynajmowania swoich pomieszczeń chrześcijanom. Wciąż znaczna jest liczba chrześcijan zamkniętych w więzieniach.

Prognozy na przyszłość:
Pierwsze cztery lata sprawowania władzy przez prezydenta Xi Jinpinga to czas ograniczania wolności we wszystkich sektorach społeczeństwa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wpłynie to na przyszłość kościoła. Władze lokalne już teraz wydają się być bardziej restrykcyjne, podkreślając ideologię komunistyczną i ograniczając przestrzeń, w której kościoły mogą działać. Oznacza to, że kościoły doświadczają dużej presji, by dostosować swoją służbę do panujących warunków. Ten trend najprawdopodobniej nie zmieni się, na co wskazują nowe regulacje prawne dotyczące działalności NGO oraz projekty regulacji dotyczących religii. Komunistyczna i post-komunistyczna opresja pozostanie główną siłą napędzającą prześladowania chrześcijan w Chinach.