Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Dżibuti

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 57/ miejsce: 40.WWL 2016: liczba punktów: 58 / miejsce: 28.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Dwie główne siły napędzające prześladowania to islamski ekstremizm oraz dyktatorska paranoja. W kraju obecny jest także antagonizm plemienny, ale często wymieszany jest z pozostałymi dwiema siłami, a zwłaszcza z islamskim ekstremizmem.

Kontekst:
Dżibuti leży na Półwyspie Somalijskim. Otoczone jest krajami charakteryzującymi się wysokim współczynnikiem represji, takimi jak Erytrea, Etiopia, Somalia i Jemen. Ma także uprzywilejowaną lokalizację, leżąc na drodze tras żeglugi i transportu morskiego. Kraj ten znajduje się pod rządami autorytarnego reżimu prezydenta Ismaila Omera Guelleha, który znajduje się u władzy od 1999 r. W sensie historycznym islam jest tu głęboko zakorzeniony w społeczeństwie. Jednocześnie, również chrześcijaństwo jest tu obecne już od bardzo dawna – głównie dzięki bliskim więziom z sąsiadującą Etiopią. Jednak większość obywateli Dżibuti to konserwatywni sunnici (muzułmanie),  mający silne więzi rodzinne z Somalią oraz Jemenem. Rząd Dżibuti popiera zachodnie wysiłki mające na celu zwalczenie islamistycznych bojówek. Konstytucja czyni z islamu religię państwową.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Spośród czterech kategorii chrześcijan istniejących w kraju, to z prześladowaniami zmagają się wspólnoty ekspatriantów (np. Etiopski Kościół Ortodoksyjny), nietradycyjne kościoły protestanckie oraz konwertyci porzucający islam (MBB). Presja jest szczególnie dotkliwa w życiu konwertytów.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Ogólny poziom presji wywieranej na chrześcijan jest bardzo wysoki, choć nieznacznie obniżył się w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja osiąga bardzo wysoki poziom w obszarach życia prywatnego oraz życia w kościele, a następnie w obszarze życia w rodzinie.
  • Najmniej jest odczuwalna presja w obszarze życia w państwie, jednak i tu wynik jest wysoki.
    • Wskaźnik dotyczący przemocy fizycznej jest bardzo niski, ale wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Ogólna sytuacja dotycząca prześladowań w Dżibuti charakteryzuje się tym, że siłami napędowymi są: islamski ekstremizm, dyktatorska paranoja oraz antagonizmy plemienne, których sprawcami są rządowi oficjele, członkowie rodzin, lokalni przywódcy oraz inni liderzy religijni. Paranoidalne rządy obecnego prezydenta dążą do zdobycia kontroli nad wszystkimi aspektami życia społecznego poprzez ograniczanie wolności zgromadzeń, wolności religii oraz wolności wypowiedzi.

Prognozy na przyszłość:
W bieżącym okresie nie odnotowano żadnych znaczących zmian w państwie, czy też religii. Znacznie niższa pozycja kraju w rankingu WWL 2017 jest głównie wynikiem wzrostu prześladowań w innych krajach, a nie spadku prześladowań w Dżibuti. Islamski ekstremizm, dyktatorska paranoja oraz antagonizm plemienny wciąż pozostaną wyzwaniem dla chrześcijan. Stąd też przewiduje się, że obecne status quo utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat.