Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Meksyk

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 57 / miejsce: 41. WWL 2016: liczba punktów: 56 / miejsce: 40.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siły napędzające prześladowania w Meksyku to zorganizowana korupcja i przestępczość oraz – w mniejszym stopniu – antagonizm plemienny, denominacyjny protekcjonizm i świecka nietolerancja.

Kontekst:
Meksyk jest krajem o największej hiszpańsko-języcznej populacji na świecie. Jest to także, zaraz po Brazylii, największa gospodarka w całej Ameryce Łacińskiej. Ponadto, Meksyk jest znany z jednego z najwyższych na świecie wskaźników brutalności, co jest efektem obecności zorganizowanej przestępczości. Wskaźnik IDP (Internally Displaced Persons), czyli poziom uchodźstwa wewnętrznego wzrósł 36-krotnie na przestrzeni siedmiu lat, rosnąc od „zaledwie” 8000 osób w roku 2009 do 287 000 w roku 2015.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Meksyk jest domem dla trzech spośród czterech grup chrześcijan skategoryzowanych w WWL. Są to wspólnoty tradycyjne, konwertyci (w tej grupie są często osoby mające powiązania z mafią lub innymi lokalnymi ugrupowaniami) oraz nietradycyjne kościoły protestanckie. Każda z tych grup cierpi w wyniku prześladowań, choć należy zaznaczyć, że różne źródła prześladowań powodują różnego rodzaju presję. Zorganizowana korupcja i przestępczość dotyka wszystkich wspólnot chrześcijańskich, ale w szczególności tych osób, które aktywnie angażują się w społeczną transformację, tym samym stanowiąc zagrożenie dla hegemonii tej siły napędowej. Antagonizm plemienny skupia się głównie na sytuacjach, w których dana osoba odwraca się od miejscowych, tradycyjnych wierzeń w stronę protestanckich denominacji. Tutaj celem ataków są także członkowie katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Z kolei świecka nietolerancja wpływa na życie wszystkich społeczności chrześcijańskich. Denominacyjny protekcjonizm wpływa na wszystkie nietradycyjne formy chrześcijaństwa.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki i  odnotował nawet niewielki wzrost w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja jest najdotkliwsza w obszarach życia w społeczeństwie (wynik bardzo wysoki) oraz życia w kościele (wynik wysoki). W połączeniu z ekstremalnie wysokim poziomem przemocy jest to sytuacja typowa dla okoliczności, w których grupy przestępcze terroryzują społeczeństwo na poziomie lokalnej społeczności.
  • Siły napędowe: antagonizm plemienny, świecka nietolerancja oraz denominacyjny protekcjonizm dodatkowo przyczyniają się do wzmocnienia presji, w szczególności wpływając na wynik w obszarach życia w społeczeństwie (wysoki poziom presji), życia w państwie (poziom dosyć wysoki) oraz życia w kościele (poziom wysoki).
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną jest skrajnie wysoki (osiągnął ten sam poziom co w okresie WWL 2016).
  • Ogólna sytuacja dotycząca prześladowań w Meksyku jest wynikiem zmieszania się różnych sił napędzających prześladowania, które w połączeniu czynią życie chrześcijan w lokalnej społeczności bardzo skomplikowanym.

Prognozy na przyszłość:
Siły bezpieczeństwa narodowego nie umieją skutecznie rozprawić się z przestępczością oraz przemocą. Dzieje się tak częściowo z powodu infiltracji i kooptacji instytucji bezpieczeństwa oraz sądownictwa. Sytuacja związana z bezpieczeństwem w Meksyku najprawdopodobniej pozostanie bardzo – a wręcz ekstremalnie – trudna, co zawsze stanowi trudny kontekst dla działań kościoła. Kultura przemocy wpływa na życie wszystkich Meksykanów i jest odzwierciedleniem nieudolności rządu w obszarze gwarantowania bezpieczeństwa społecznego. Bezsilność rządu szkodzi zwłaszcza grupom zamieszkującym tereny wiejskie, najbardziej narażonym na ataki, do których zaliczają się chrześcijanie należący do mniejszości chrześcijańskich, jak protestanci.