Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Komory

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 56 / miejsce: 42.  WWL 2016: liczba punktów: 56 / miejsce: 39.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Główną siłą napędzającą prześladowania chrześcijan na Komorach jest islamski ekstremizm. Dyktatorska paranoja jest tu również dostrzegalna, lecz miesza się z islamskim ekstremizmem.

Kontekst:
Ta wyspa na Oceanie Indyjskim znajduje się na liście WWL od stworzenia pierwszego Indeksu, czyli od 1993 r. Naród, którego większość stanowią sunnici, przyjął konstytucję, która islam ustanawia religią państwową. Pomimo pozytywnego trendu dążącego do pogłębienia praktyk demokratycznych, w społeczeństwie są zauważalne rosnące tendencje do radykalnego islamu. Konstytucja nakazuje całej wewnętrznej polityce kraju opieranie się na islamskich przekonaniach. Istnieją tu pewne ustawy prawne zapewniające wolność religijną, są one jednak skierowane raczej do chrześcijan pochodzących z zagranicy niż rdzennych mieszkańców. Ewangelizacje i nawracanie na inne niż islam religie są nielegalnymi praktykami. Konwertyci mogą być ścigani sądownie, a będąc osobami nawróconymi z islamu (MBB), często doświadczają potężnej dyskryminacji ze strony muzułmańskiej większości. Wywiera się na nich presję, by nie praktykowali swej wiary i nie zostawia się im żadnego wyboru, jak tylko usunięcie się w cień. Radykalni nauczyciele, znani jako djaulas, z których wielu pochodzi z Pakistanu, naciskają coraz bardziej, by w kraju wprowadzono prawo szariatu.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Kraj zamieszkują wszystkie grupy chrześcijan objęte uwzględnione w kategoriach WWL, z wyjątkiem wspólnot tradycyjnych. Wspólnoty chrześcijan ekspatriantów, a także nietradycyjne kościoły protestanckie doświadczają prześladowań, jednak grupą cierpiącą najbardziej są konwertyci (w tym wypadku są to osoby ze środowiska islamskiego – MBB).

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan na Komorach jest bardzo wysoki, jednak zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Obszary życia w kościele oraz życia prywatnego są obszarami, w których chrześcijanie odczuwają presję najdotkliwiej. W obydwu poziom presji osiąga bardzo wysoki wynik. To sytuacja podobna do tej z okresu WWL 2016.
  • Islamski ekstremizm oraz dyktatorska paranoja to czynniki będące przyczyną prześladowań, w wyniku których najbardziej cierpią osoby będące MBB. Sprawcami tych prześladowań są członkowie rodzin, lokalni przywódcy oraz urzędnicy państwowi.
  • Wskaźnik przemocy jest bardzo niski, jednak odnotował wzrost z poziomu zero w okresie WWL 2016.

Prognozy na przyszłość:
Fakt, że wybory które odbyły się w 2016 roku przebiegły całkiem pokojowo, pomoże krajowi wzmocnić proces wprowadzania wartości demokratycznych. Jednak bardzo prawdopodobne jest to, że radykalny islam wciąż będzie przybierać na sile. To oznacza, że pomimo zachodzących tu procesów demokratyzacji, presja wywierana na chrześcijan nie ustanie.