Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 55 / miejsce: 44.WWL 2016: liczba punktów: 55 / miejsce: 47.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Głównym źródłem prześladowań dotykających chrześcijan w ZEA jest islamski ekstremizm. Dyktatorska paranoja również jest tu obecna i funkcjonuje jako siła drugorzędna.

Kontekst:
Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj kontrastów. Z jednej strony są państwem znanym ze swojej stabilności, bogactwa oraz wysokiego poziomu rozwoju. Z drugiej jednak strony, wolność religii, prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń i wypowiedzi są w tym królestwie bardzo mocno ograniczane. Kraj ten jest jednym z najważniejszych strategicznie i stosunkowo stabilnych państw w niezwykle zmiennym i nieprzewidywalnym regionie. Licząc sobie niespełna dziesięć milionów obywateli (z czego ekspatrianci to niemal osiemdziesiąt procent), ZEA stanowią centrum dla międzynarodowych korporacji finansowych i budowlanych. Wszelkie decyzje dotyczące politycznego przywództwa spoczywają w rękach dynastii zarządzającej siedmioma emiratami i nie ma tu miejsca na wolę obywateli. Zgodnie z danymi organizacji Freedom House nie ma tu miejsca na uznanie oraz działalność partii politycznych, a kraj w raporcie z 2016 r. został oceniony jako „pozbawiony wolności”. Konstytucyjna gwarancja wolności religijnej jest również pełna sprzeczności. Z jednej strony konstytucja gwarantuje wolność wyznania, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktykowanie religii nie może pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. Apostazja jest zagrożona karą śmierci.
4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
ZEA zamieszkują dwie grupy chrześcijan, a są nimi wspólnoty ekspatriantów lub imigrantów oraz wspólnoty konwertytów (osób nawróconych z islamu – MBB). Obie grupy doświadczają prześladowań, ale w przypadku MBB są one znacznie silniejsze.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan w ZEA jest bardzo wysoki i nieco wzrósła w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Chrześcijanie zmagają się z najpoważniejszymi prześladowaniami w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie (w każdym z nich poziom presji jest bardzo wysoki). Jest to typowe dla sytuacji, w której siłą napędzającą prześladowania jest islamski ekstremizm.
  • Nie odnotowano incydentów nacechowanych przemocą, podobnie jak w okresie WWL 2016.
  • Ogólnie rzecz biorąc prześladowania w ZEA są napędzane działaniami rodzin, lokalnych przywódców oraz urzędników rządowych wywierających presję na osoby porzucające islam.

Prognozy na przyszłość:
Jeśli regionalna polityka pozostanie niezmieniona, możliwe jest, że wpływ radykalnego islamu w kraju znacznie wzrośnie. Oznacza to, że presja odczuwana przez chrześcijan będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.