Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Indonezja

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 55 / miejsce: 46.WWL 2016: liczba punktów: 55 / miejsce: 43.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siły napędzające prześladowania chrześcijan w Indonezji to islamski ekstremizm (siła główna), a także, w mniejszym stopniu, religijny nacjonalizm oraz zorganizowana korupcja i przestępczość.

Kontekst:
Twierdzenie, że Indonezja pozostanie niedotknięta wpływami Państwa Islamskiego (ISIS) dzięki swemu szczególnemu rodzajowi rozproszonego i umiarkowanego islamu, okazało się nieprawdziwe, gdy 14 stycznia 2016 r. w Dżakarcie podczas ataku na kawiarnię zginęło siedem osób. Radykalne ugrupowania islamistyczne wciąż stanowią poważne wyzwanie, zwłaszcza gdy połączy się je z ruchami międzynarodowymi. Większość obywateli nie jest zainteresowana kwestiami religii, czy też mniejszości (co pokazały badania opublikowane w maju 2016 roku). Przedmiotem ich głównej troski jest szybka poprawa sytuacji ekonomicznej. Rząd bardzo poważnie traktuje walkę z ekstremistami: w lipcu 2016 r. przywódca organizacji terrorystycznej o nazwie Mudżahedini Wschodniej Indonezji, „Santoso”, został zabity na wyspie Celebes.  

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Indonezję zamieszkują wszystkie grupy chrześcijan, jednak poziom przemocy z jaką się zmagają jest zróżnicowany. Wspólnoty ekspatriantów lub imigrantów, które zazwyczaj zbierają się w dużych miastach, są w najmniejszym stopniu dotknięte prześladowaniami . Wspólnoty tradycyjne często ograniczają się do konkretnych grup etnicznych, co sprawia, że rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa za ich pośrednictwem jest bardzo łatwo dostrzegalne, co z kolei pociąga za sobą prześladowania. Presja odczuwana jest najdotkliwiej przez wspólnoty konwertytów, w tym wypadku wywodzących się przede wszystkim ze środowiska islamskiego (MBB). Jej sprawcami są zarówno rodziny, jak i bojówki islamistyczne. Nietradycyjne kościoły protestanckie znajdują się pod presją ze strony radykalnych elementów islamskich, co jest spowodowane ich działaniami ewangelizacyjnymi.

Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom ogólnej presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki i nieznacznie wzrósł w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Presja odczuwana jest najmocniej w obszarach życia w społeczeństwie (poziom bardzo wysoki) oraz życia w rodzinie (poziom wysoki), a zaraz potem w obszarze życia prywatnego (poziom wysoki). Jest to typowy wzorzec dla sytuacji będących wynikiem interakcji islamskiego ekstremizmu oraz religijnego nacjonalizmu, kiedy to presja jest wywierana przez środowiska społeczne szczególnie na konwertytów.
  • Poziom odnotowanej przemocy wobec chrześcijan jest bardzo wysoki, choć niższy niż w okresie WWL 2016.

Prognozy na przyszłość:
Badania fundacji Wahid opublikowane w sierpniu 2016 roku, pokazały że 8,1% ludności indonezyjskiej (około 12 milionów ludzi) to wyznawcy ekstremalnych wierzeń i poglądów. Pokazuje to, że chrześcijanie są wciąż narażeni na społeczną dyskryminację, a nawet przemoc, jak dzieje się to na terenach wykraczających poza terytorium Aceh, w tak zwanych „gorących” strefach. W tym momencie jedną z największych niewiadomych jest siła sprzediwu ze strony największych organizacji muzułmańskich w kraju wobec radykalnych poglądów. Masowe protesty przeciwko chińskiemu, a jednocześnie chrześcijańskiemu gubernatorowi Dżakarty, znanemu jako Ahok, z powodu domniemanego bluźnierstwa wyprowadziły ponad 200 000 osób na ulice. Obecne protesty w Dżakarcie są jasnym sygnałem, że islamski ekstremizm w Indonezji jest znacznie silniejszy, niż mogłoby się wydawać. Wskazuje to na istnienie znaczącego zagrożenia dla chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych.