Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Bahrajn

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 54/ miejsce: 48. WWL 2016: liczba punktów: 54 / miejsce: 48.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłami napędzającymi prześladowania, które dotykają chrześcijan w Bahrajnie są islamski ekstremizm (siła główna) oraz dyktatorska paranoja. 

Kontekst:
Władcy tego, leżącego w Zatoce Perskiej, państwa zdołali skonsolidować swoje siły za pomocą środków represji. To, głównie szyickie państwo, jest dość tolerancyjne, a to za sprawą swej międzynarodowej pozycji w bankowości oraz handlu. Znacząca liczba chrześcijan ekspatriantów (głównie z Południowej Azji) pracuje i mieszka w Bahrajnie, ciesząc się pewnymi swobodami pozwalającymi im na praktykowanie swej wiary podczas prywatnych nabożeństw. Jednak ewangelizowanie muzułmanów jest nielegalne. Konstytucyjnie zapewniona wolność religijna jest pełna sprzeczności. Z jednej strony bowiem konstytucja gwarantuje wolność religii, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktykowanie swojej wiary nie może pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. W okresie objętym badaniami WWL 2017 król podarował ziemię pod budowę drugiego koptyjskiego kościoła.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Bahrajnie z prześladowaniami zmagają się zarówno społeczności chrześcijan ekspatriantów, jak i osoby nawrócone z islamu (MBB). Cierpienia tych ostatnich są najdotkliwsze, a sprawcami prześladowań są przede wszystkim członkowie rodzin oraz lokalnych społeczności.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom ogólnej presji wywieranej na chrześcijan jest nadal bardzo wysoki. Wzrósł nawet nieco w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Chrześcijanie zmagają się z największą presją w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w państwie. W każdym z tych obszarów wskażnik presji jest na poziomie bardzo wysokim. Odzwierciedla to sytuację osób nawróconych z islamu (MBB), które doświadczają presji ze strony rodziny, przywódców lokalnej społeczności, a także urzędników państwowych.
  • Wskaźnik dotyczący przemocy znajduje się na poziomie zero, tak samo jak w okresie WWL 2016.
  • Ogólnie prześladowania w Bahrajnie podsycane są obecnością islamskiego ekstremizmu, dyktatorskiej paranoi, a także (do pewnego stopnia) antagonizmu plemiennego, a napędzane działaniami muzułmańskich przywódców religijnych, członków rodzin, przywódców lokalnych społeczności oraz urzędników państwowych. Czynniki te współdziałają ze sobą, co czyni życie chrześcijan niezwykle trudnym.

Prognozy na przyszłość:
Bahrajn jest bardzo podatny na zmiany w regionalnej polityce. Znajduje się w sytuacji, w której zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska pragną wpływać na politykę kraju. Obecnie rodzina królewska, wywodząca się z sunnickiej mniejszości, wydaje się konsolidować swą władzę przy pomocy Arabii Saudyjskiej. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się protestów, czy też przemocy w nadchodzącym roku jest niewielkie. Z drugiej jednak strony, wpływ wahabitów z Arabii Saudyjskiej będzie popychać i tak już konserwatywne społeczeństwo w stronę jeszcze większego ekstremizmu. Stąd możliwe jest, że radykalny islam (a więc także islamski ekstremizm) urosną tu w siłę, co będzie oznaczało stałe wywieranie presji na chrześcijan.