Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Oman

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 53/ miejsce: 49. WWL 2016: liczba punktów: 53/ miejsce: 50.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłami napędzającymi prześladowania w Bahrajnie są islamski ekstremizm (główna siła) oraz – w mniejszym stopniu – dyktatorska paranoja.

Kontekst:
Oman ulokowany jest w bardzo strategicznym miejscu – u zbiegu Zatoki Perskiej oraz Morza Arabskiego. Obecnie panujący sułtan doszedł do władzy w 1970 roku, a przypisuje mu się zaprowadzenie porządku, bezpieczeństwa i stabilności oraz wprowadzenie demokratycznych reform. Nawet wówczas, gdy wiele państw arabskich poddało się wyznaniowej przemocy i niepokojom politycznym, Sułtanat Omanu nie doświadczył poważniejszych zamieszek politycznych. Oman to kraj, w którym przeważającą odmianą islamu jest ibadytyzm – odłam postrzegany jako dużo mniej agresywny niż na przykład sunnici czy szyici. Konstytucyjna gwarancja wolności religii jest pełna sprzeczności. Z jednej strony konstytucja gwarantuje wolność wyznania, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktyki religijne nie mogą pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. Istnieje tu także obawa, że walki toczące się w Jemenie mogą rozszerzyć się także na Oman.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
W Omanie mieszkają i cierpią z powodu prześladowań zarówno społeczności chrześcijan ekspatriantów, jak i konwertytów mających korzenie muzułmańskie (MBB), jednak ci ostatni są nimi najbardziej dotknięci.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan jest wysoki, podobnie jak w okresie WWL 2016.
  • Chrześcijanie doświadczają najsilniejszej presji w obszarach życia prywatnego, życiaw rodzinie oraz życia w kościele (w każdym z nich poziom presji jest bardzo wysoki). Jest to typowe dla sytuacji będącej wynikiem obecności islamskiego ekstremizmu, gdzie osoby nawrócone z islamu (MBB) zmagają się z poważnymi prześladowaniami ze strony rodziny, lokalnych przywódców, a także urzędników rządowych.
  • Przemoc wobec chrześcijan kształtuje się na poziomie bardzo niskim, jednak wzrosła w porównaniu z poziomem zerowym, odnotowanym w okresie WWL 2016.
  • Ogólnie prześladowania w Omanie są podsycane przez islamski ekstremizm, a także – w nieco mniejszym stopniu – przez dyktatorską paranoję.

Prognozy na przyszłość:
Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja w kraju, zarówno w kwestii prześladowań, jak i środowiska politycznego, najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie. Jednak możliwe są dwa scenariusze rozwoju wypadków.

  • Jeśli starzejący się i niedomagający sułtan odejdzie, proces przejęcia władzy i przemian może wywołać niepewność oraz konflikt.
  • Jeśli problemy w Jemenie nie zostaną rozwiązane, mogą one wpłynąć na sytuację w Omanie, a radykalne bojówki islamistyczne mogą przekroczyć granice Jemenu.