Wesprzyj finansowo 
 
ŚIP 2017

Kolumbia

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań – (WWL 2017: liczba punktów: 53 / miejsce: 50. WWL 2016: liczba punktów: 55 /  miejsce: 46.)

Główne siły napędowe prześladowań:
Siłami napędzającymi prześladowania chrześcijan w Kolumbii są zorganizowana korupcja oraz przestępczość, antagonizm plemienny, a w mniejszym stopniu świecka nietolerancja oraz denominacyjny protekcjonizm. Intensywność zorganizowanej korupcji oraz przestępczości zmniejszyła się dzięki negocjacjom pokojowym między rządem a organizacją partyzancką FARC.

Kontekst:
W sensie formalnym, Kolumbia jest krajem demokratycznym z dobrze funkcjonującymi rządami prawa oraz zagwarantowaną wolnością religii. Jednakże, spore obszary kraju znajdują się pod kontrolą organizacji przestępczych, karteli narkotykowych, rewolucjonistów oraz grup paramilitarnych. Tak więc, w kontekście ogólnie panującego bezprawia, wszyscy mieszkańcy Kolumbii cierpią z powodu konfliktu trwającego już od wielu dekad, a chrześcijanie są grupą najmocniej dotkniętą aktami wrogości i przemocy.

Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami:
Spośród czterech grup chrześcijan ujętymi w kategorie przez WWL, trzy zamieszkują Kolumbię: tradycyjne wspólnoty chrześcijańskie, wspólnoty konwertytów wywodzących się z rdzennych religii tradycyjnych oraz nietradycyjne kościoły protestanckie. Wszystkie trzy mogą stać się ofiarami zorganizowanej korupcji i przestępczości. Ten ucisk, którego źródłem są grupy przestępcze dotyka w głównej mierze bardziej otwartych chrześcijan. Antagonizm plemienny dotyka wszystkie grupy chrześcijańskie funkcjonujące wśród rdzennych wspólnot i może prowadzić nawet do wysiedleń chrześcijan z ich własnych domów. Świecka nietolerancja dotyka wszystkie grupy chrześcijan w większych miastach będących pod kontrolą rządu. Z kolei denominacyjny protekcjonizm wpływa przede wszystkim na nietradycyjne wspólnoty protestanckie, zwłaszcza tam, gdzie tradycyjni rzymscy katolicy sprzeciwiają się powstawaniu nowych wspólnot ewangelicznych i zielonoświątkowych.

Obszary życia i przemoc fizyczna:

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan nieznacznie wzrósł w okresie objętym badaniami WWL 2017 i obecnie jest wysoki.
  • Siła napędowa, jaką jest zorganizowana korupcja oraz przestępczość, przejawia się we wszystkich obszarach życia. Wszechobecna kultura strachu w szczególności wpływa na obszar życia w społeczeństwie i sprawia, że ten właśnie obszar w kwestii presji plasuje się o wiele wyżej od pozostałych.
  • Wpływ antagonizmu plemiennego ogranicza się do rdzennych społeczności. Siła ta przejawia się w głównej mierze w obszarach życia w rodzinie, życia w społeczeństwie oraz życia w kościele. Czasami zazębia się ze zorganizowaną korupcją oraz przestępczością, zwłaszcza gdy organizacje partyzanckie zaczynają spiskować z rdzennymi przywódcami plemiennymi przeciwko chrześcijanom.
  • Świecka nietolerancja jest przedmiotem troski przede wszystkim w obszarach życia w państwie i życia w kościele.
  • Wskaźnik odnoszący się do przemocy utrzymuje się na poziomie wysokim, choć jest nieco niższy w okresie WWL 2016.

Prognozy na przyszłość:
Przemoc w Kolumbii pozostanie strukturalnym zjawiskiem, nawet pomimo toczących się rozmów pokojowych z organizacjami takimi, jak FARC oraz ELN. W sferach, w których rząd utracił kontrolę nad bezpieczeństwem publicznym, kartele narkotykowe i nielegalne zbrojne ugrupowania będą wciąż bezprawnie działać. Oznacza to, że wszystkie te gangi przestępcze będą niezmiennie obierać sobie chrześcijan za cel ataków. Pozycja rdzennych chrześcijan wciąż będzie niezwykle trudna, a to dlatego, że na terytoriach autochtonicznych nie można na siłę wprowadzić ochrony praw człowieka. Chrześcijan niepokoi także fakt, że siła napędowa prześladowań,  jaką jest świecka nietolerancja staje się w Kolumbii coraz bardziej widoczna. Oczekuje się, że trend ten przybierze na sile w roku 2017.