Wesprzyj finansowo 
 
 

Ufaj Bogu i u Niego szukaj pomocy!

Krótka zachęta do modlitwy.

"Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie [...] nie zdołają nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym". Rzymian 8,38

Czasami patrząc na nieszczęścia, które nas spotykają myślimy, że Bóg o nas zapomniał, że być może już nas nie kocha. Jednak Słowo Boże szybko rozwiewa nasze wątpliwości i możemy być pewni, że Bóg miłuje nas w sposób cudownie doskonały. Nie oznacza to jednak, że nie będzie nas korygował w sytuacjach, gdy na to zasłużymy. 

Jednak pomyślmy przez chwilę, jaka jest nasza miłość do Niego i Jego ciała – Kościoła? Jaka jest nasza miłość do braci i sióstr oraz do bliźnich, którzy mogą być niewierzący a czasami mogą stanowić dla nas zagrożenie? Czy jesteśmy jak miłosierny Samarytanin, który pochyla się na człowiekiem w potrzebie robiąc wszystko by go uratować? Czy może jesteśmy, jak kapłan i lewita, którzy chociaż znali Boże przykazania i pisma, służyli w świątyni jednak nie zrobili kompletnie nic dla człowieka, który znalazł się w potrzebie. Zwyczajnie nie było w nich miłości. Jezus posługując się przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie mówi do nas, niech wasza miłość nie ustaje, patrzcie na swoje potrzeby, bądźcie wrażliwi, bądźcie w miłości praktyczni, ale błagam nie bądźcie obojętni. Gdyż jak to ktoś kiedyś pięknie ujął: „kochać to czasownik a nie rzeczownik”. Dlatego zachęcamy Ciebie: bądź praktykiem i otocz prześladowanych chrześcijan swoimi modlitwami.

Poniżej znajduje się Kalendarz Modlitw na luty- do pobrania.

KM do pobrania

ŹródłoOpen Doors