Wesprzyj finansowo 
 
 

Mając tę pewność

Krótka zachęta do modlitwy.

„Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” Flp.1:6

Apostoł Paweł, który w swoich listach do Kościoła niejednokrotnie wyrażał swoje obawy ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli Koryntian nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi, pisał też do Galacjan, o swojej bojaźni co do tego, że może nadaremnie mozolił się nad nimi, wszak mieli dobry początek a teraz jak kończą? (2Kor.11:3; Gal.3:3; 4:11) –Tu jednak, kieruje do Filipian już całkiem inne słowa wyrażające pewność, że ich koniec będzie jak ich początek. Dlaczego?

Na czym oparł swoją pewność? Na jakimś emocjonalnym przeżyciu? Na wypełniających go uczuciach? Czy może na obserwacji ich codziennego życia?

Żeby odpowiedzieć na pytanie, musimy cofnąć się o trzy wersety do tyłu, aby znaleźć klucz do odpowiedzi. Pisze w nich „Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam (…) Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd”.

Trwanie we wspólnocie Ewangelii i codzienne życie zgodne z nauką Ewangelii ma moc dać każdemu pewność w to, że Bóg, który rozpoczął w nich dobre dzieło, będzie je też pełnił aż dnia Chrystusa Jezusa, by stanęli przed nim czystym i bez nagany na dzień Chrystusa Jezusa. – I to jest ten klucz.
Czy życie nasze jest godne ewangelii?

Apostoł Paweł pisze: „Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, ze stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga; Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć, Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam” (Flp 1:27-30).

Czy jesteśmy obrońcami wiary? Ale nie katolickiej, protestanckiej, prawosławnej, etc. Czy jesteśmy obrońcami wiary w Ewangelię Jezusa Chrystusa? I czy w końcu nasze życie jest godne Ewangelii Chrystusowej?

Poniżej znajduje się Kalendarz Modlitw na marzec- do pobrania.

KM do pobrania

ŹródłoOpen Doors