Wesprzyj finansowo 
 
 

Prześladowanie błogosławieństwem?

Krótka zachęta do modlitwy.

"Zbliżyłeś się do mnie, gdy cię wzywałem. Mówiłeś: «Nie bój się! » Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje życie" (Lm 3:57-58 BW).

Głód, wojna, gwałt i ucisk – z tymi ciężkimi doświadczeniami przyszło zmagać się prorokowi Jeremiaszowi oraz wybranemu ludowi Bożemu. Z tymi samymi doświadczeniami, od samego początku swego istnienia, zmaga się również Kościół Nowego Testamentu. 
Czasami – tak jak za proroka Jeremiasza – Bóg karze swój lud za nieposłuszeństwo i odejście od Jego Świętego Słowa. Innym razem są to doświadczenia, które mają na celu doskonalenie i kształtowanie wiary.

Reakcja na spadające na nas doświadczenia, wiele mówi o duchowej kondycji. W czasach proroka Jeremiasza mieszkańcy Jerozolimy nie chcieli przyjąć Bożego karania, a swoją złość wylali na proroka. Dzisiaj równie trudno przychodzi wierzyć nam, że Bóg nie tylko daje dobrostan swojemu ludowi, ale że przejawem Jego miłości jest także karanie; a prześladowanie z powodu wiary jest błogosławieństwem.

Po reakcji na dotykające nas zło widać, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy będziemy przeklinać, czy raczej błogosławić? Czy w sytuacji, kiedy z powodu wiary doświadczmy bólu i odrzucenia, będziemy modlić się do Boga, u Niego szukać pomocy? Tak właśnie czynił prorok Jeremiasz! Tak i dzisiaj czynią chrześcijanie, którzy nie tylko wierzą w Chrystusa, ale i za Niego cierpią.

Modlitwa jest właściwą, a ściślej mówiąc jedyną, reakcją człowieka wierzącego na przytłaczające go zło. Chrześcijanin bowiem zdaje sprawę z tego, że Bóg nie tylko kontroluje tor lotu wróbli i ilość naszych włosów na głowie, lecz że On jest realnym Królem naszego życia i całego świata.
Dlatego też od lat zachęcamy ludzi wierzących, by wiernie trwali w modlitwie za tymi, którzy przechodzą podobne doświadczenia jak autor Lamentacji. Czy przyjmiesz to wyzwanie? Czy wierzysz, że Bóg ma pełną kontrolę nad naszym światem? Czy będziesz się modlił za prześladowanych? Czy będziesz trwał w modlitwie i dziękował Bogu nawet wtedy, kiedy ucisk dotknie i Ciebie?

Poniżej znajduje się Kalendarz Modlitw na czerwiec- do pobrania.

KM do pobrania

ŹródłoOpen Doors