Wesprzyj finansowo 
 
 

Myśl o pokoju!

Krótka zachęta do modlitwy.

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was
– mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli,
aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”.
Jeremiasza 29,11

Powyższe Słowa czyta sędziwy Prorok Daniel. Może mieć już ok. 85 lat. Został uprowadzony z Jerozolimy jako nastolatek.  Kończy się okres niewoli Babilońskiej. Daniel czyta zwoje księgi  Proroka  Jeremiasza. Czyta i odkrywa wielką Boża obietnicę. Radośnie zabiło serce starca:

„…Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.  Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.  Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.  A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie… „

W oparciu o te słowa zaczyna wołać do Boga i prosić o ich spełnienie.
Czas wyzwolenia był bliski, ale żadne zewnętrzne oznaki nie wskazywały na jego rychły koniec.
Daniel w tym czasie mógł znaleźć tylko paru współbraci szczerze szukających Boga. Tym nie mniej Daniel postanowił wołać i błagać Boga o powrót wygnanych Żydów.

Nie powiedział sobie: Bóg obiecał, zatem spełni obietnicę niezależnie od mojego postepowania. Rozumował inaczej : Bóg obiecał, że po siedemdziesięciu latach będziemy mogli wrócić do swoich domów.  To jego pewnik. Będę się w takim razie modlił, by odwrócił swój gniew od Jerozolimy i sprawił to, co obiecał.
DANIEL MODLIŁ SIĘ I STALO SIĘ!

W prześladowanym Kościele też, wcześniej czy później, zawita promień nadziei i Jego światła.
Po latach tułaczek przyjdzie wyzwolenie. Przyjdzie nadzieja i pokój.
Boże myśli, to myśli o pokoju!
On chce natchnąć nadzieją.
Módlmy się o kraje, które są w niewoli.
Módlmy się o to, skoro ON tak powiedział.

W wielu prześladowanych krajach wkrótce zawita promyk nadziei.

Póki co, Pan i tak wykonuje swoje piękne dzieło. Pośród smutku i cierpienia „Ukryty Tkacz” czyni swoje dzieło.
Chwała Mu za to!
Alleluja!

Ukryty Tkacz w mym życiu swą cudną pracę wykonuje.
Wszystko zostawiam w Jego mądrych rękach.
I ufam, że w swych zdolnościach nic nie popsuje;
Jeśli tajemnica zakryje plan Jego i nie będę mógł widzieć,
Nie będę próbował zobaczyć wszystkiego,
lecz każdą nitkę zostawię w ręku Jego.
Póki nie ucichnie warsztat tkacki
i czółenka nie przestaną pracować, Bóg nie odsłoni wzoru,
i nie wyjaśni powodu, dla którego czarne nitki
równie potrzebne były (W zręcznych rękach Mistrza),
Tak jak złote i srebrne nici we wzorze, który zaplanował.

Poniżej znajduje się Kalendarz Modlitw na wrzesień- do pobrania.

KM do pobrania

ŹródłoOpen Doors