Zachęć Charity z Nigerii

Pewnego wieczoru w porze suchej bojownicy ekstremistycznej milicji islamskiej Boko Haram zaatakowali wioskę. Charity uciekła wraz z innymi chrześcijanami w pobliskie góry. W trakcie tego procesu została rozdzielona z dwójką swoich dzieci i dopiero po kilku dniach odnalazły się ponownie - dniach, w których Charity była całkowicie pochłonięta zmartwieniami. Co by było, gdyby zabili jej dzieci? "Kiedy wróciłam do wioski [następnego ranka], nie mogłam znaleźć moich dzieci" - opowiada - "Przez cały dzień nie mogłam nic jeść ani pić. Pomyślałam - może moje dzieci nie żyją?".

 

Zachęć do pomocy Nigerii

Czego doświadczyła Charity

W ostatnich latach tysiące chrześcijan zostało zamordowanych w atakach islamistów w Nigerii. Podczas gdy niektórzy z ich krewnych zostali zabici, Charity i jej dzieci Theophilus, Patience i Elizabeth przeżyli atak na ich wioskę - ale rozpoczęcie życia od nowa było trudne. Lokalni partnerzy Open Doors wsparli ich żywnością i odbudową domu. Ale poniesione szkody nie były tylko materialne. Rodzina doznała głębokiej traumy. Głośne dźwięki, na przykład, wywoływały reakcje szokowe. "Atak spowodował w naszym sercu ranę, która nie chciała się zagoić" - mówi Charity. "Pojawiłeś się w samą porę z poradnictwem traumatycznym, bardzo nam to pomogło". Potrzeba siły i odwagi Charity i jej dzieci, aby podjąć te kroki w kierunku uzdrowienia i odbudowy życia po ataku. Proszę módlcie się, aby Jezus nadal ich pocieszał i pomagał im być solą i światłem w ich niebezpiecznym regionie rodzinnym. I pokaż im poprzez osobistą kartę, że stoisz po ich stronie.

 

Jak napisać wiadomość z zachętą?

Zanim zaczniesz pisać, pomódl się, aby Pan Bóg dał ci właściwe słowa, którymi zachęcisz Charity.
 
Napisz do Charity kartkę z krótkim, zachęcającym tekstem w prostym języku angielskim. Bardzo dobrze sprawdzają się również samodzielnie namalowane przez dzieci obrazki
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dołącz 1 lub 2 krótkie wersety biblijne o zachęcającym wydźwięku. Nie ograniczaj się wyłącznie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość! Możesz np. napisać, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak pomógł ci w trudnym momencie twojego życia..
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

Psalm 23,4
Psalm 4:4
Izajasza 43:2
Izajasza 41:10

Adres i ważne uwagi

  1. Proszę być wrażliwym w doborze słów.
  2. Nie wspominaj o Open Doors.
  3. Nie krytykuj islamu.
  4. Nie podawaj danych osobowych innych niż imię i nazwisko oraz kraj.
  5. Nie załączaj pieniędzy.
  6. Wyślij kartki w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je dalej.

 

Akcja pisania trwa do 31.05.2022 roku:

dopisek „Charity“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa