Zachęcać Nadię z Azji Środkowej

Mąż Nadii*, lider kościoła domowego Tamar*, zmarł w sierpniu z powodu Covid-19. Nadia pozostała sama z czwórką dzieci.

Okażmy Nadii naszą miłość przesyłając jej osobiste pozdrowienia. Akcja pisania trwa do 31 stycznia 2021 roku.

*imię zmienione

Nadine
Nadia

 

Nadia i Tamar w obliczu tragedii

Tamar i Nadia w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie znajdowali się pod ogromną presją, zarówno ze strony władz, jak i otoczenia. Było to spowodowane ich zaangażowaniem w kościół domowy. Groźby i spowodowany nimi stres sprawiły, że w 2017 roku Nadia poroniła – była wówczas w piątym miesiącu ciąży. Ale pomimo wszystkich trudnych doświadczeń i bólu wiernie trwa przy Chrystusie. "Czułam, że Jezus jest ze mną," mówi  Nadia, "i czułam modlitwy innych chrześcijan." Nawet teraz, po śmierci Tamara, Nadia doświadcza wsparcia ze strony innych wierzących; członkowie jej domowego kościoła wspierają ją oraz jej dzieci.

Jak napisać?

Pomódl się, aby Bóg zainspirował Cię obdarzając dobrymi pomysłami i słowami.
 
Napisz kartkę do Nadii i jej dzieci z krótkim zachęcającym pozdrowieniem. Napisz po angielsku używając prostego języka. Dodaj 1-2 wersety biblijne. Bardzo mile widziane są samodzielnie malowane kartki.
 
Jesteśmy rodziną. Pisz w osobisty sposób! Napisz, jak masz na imię (tylko imię) i ile masz lat. Proszę nie podawaj żadnych danych osobowych.
 
Zachęcamy do dodawania wersetów biblijnych podnoszących na duchu. Prosimy, nie wysyłaj tylko wersetów biblijnych, ale pisz w osobisty sposób, jak do swojej rodziny! Napisz na przykład, co ten werset dla Ciebie oznacza lub jak dany werset dał Ci nadzieję.
 
 
Wyślij listy i karty w kopercie do naszego biura, my prześlemy je dalej.

Adres i ważne uwagi

  1.  Pisząc nie wspominaj o Open Doors.
  2.  Bądź wrażliwy.
  3.  Prosimy nie krytykuj rządu, polityków z krajów Azji Środkowej.
  4.  Nie wkładaj do koperty pieniędzy.
  5.  Wyślij listy lub kartki w kopercie do naszego biura, my prześlemy dalej.

 

Akcja pisania trwa do 31.01.2021 roku:

dopisek „Nadia“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa