Zachęć rodziców Leah Sharibu z Nigerii

Leah Sharibu z Nigerii została uprowadzona przez islamistów w 2018 r., gdy miała 14 lat, i od tego czasu przebywa w niewoli. Rodzice Leah, Natan i Rebeka, boją się i opłakują swoją córkę, codziennie walcząc o to, by nie stracić nadziei na jej ponowne spotkanie. Prosimy zachęć ich pisząc, że nadal modlisz się za Leah!

Zachęć rodzicó Leah

Co się stało z Leah

19 lutego 2018 r. Leah została uprowadzona ze swojej szkoły wraz ze 109 innymi dziewczynkami. Po negocjacjach z porywaczami rząd nigeryjski zdołał doprowadzić do uwolnienia wszystkich dziewcząt - z wyjątkiem Leah. Ona, jedyna chrześcijanka wśród uprowadzonych, dostała wybór: Wolność pod warunkiem, że wyrzeknie się wiary w Jezusa Chrystusa i przyjmie islam, albo więzienie. Leah pozostała wierna Chrystusowi. "Kiedy dotarła do nas wiadomość, że Leah nie została uwolniona wraz z innymi dziewczynami, złamało to serca wielu chrześcijan" - mówi pastor rodziny Leah. "Smutek związany ze świadomością, że ich córka nadal jest w rękach tych mężczyzn, przytłoczył Rebekę tak, że prawie straciła przytomność".

Większość obserwatorów tej sprawy zakłada, że Leah nadal żyje. Nie są jednak znane żadne szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia ani miejsca, w którym jest przetrzymywana. Rząd nigeryjski twierdzi, że negocjuje z porywaczami, aby zapewnić uwolnienie Leah. Prosimy, módlcie się za rodziców Leah o pomoc Jezusa w tym trudnym czasie niepewności. Módlcie się, aby Jego pokój wypełnił ich serca. I módl się o siłę i pocieszenie dla Leah. Dzięki osobistym kartkom możesz pokazać rodzicom Leah, że po tylu latach nadal się za nich modlisz.

 

Jak napisać wiadomość z zachętą?

Zanim zaczniesz pisać, pomódl się, aby Pan Bóg dał ci właściwe słowa, którymi zachęcisz rodziców Leah.
 
Napisz do rodziców Leah kartkę z krótkim, zachęcającym tekstem w prostym języku angielskim. Bardzo dobrze sprawdzają się również samodzielnie namalowane przez dzieci obrazki
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dołącz 1 lub 2 krótkie wersety biblijne o zachęcającym wydźwięku. Nie ograniczaj się wyłącznie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość! Możesz np. napisać, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak pomógł ci w trudnym momencie twojego życia..
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

Psalm 23:4
1 Piotra 5:10
Efezjan 6:12
Izajasza 41:10

Adres i ważne uwagi

Ogromne zainteresowanie mediów sprawą Leah przytłoczyło Nathana i Rebekę. Dlatego prosimy, abyś na kartce z życzeniami dla rodziny napisał tylko to, co następuje: „I continue to pray for Leah.“ ("Wciąż modlę się za Leah").

  • Ponadto na kartce możesz zapisać werset biblijny z Ewangelii Jana 10, 28: "Ja daję im życie wieczne, a oni nigdy nie zginą; nikt nie wyrwie ich z mojej ręki (J 10, 28)".
  • Możesz podać swoje imię i kraj, ale nie inne dane osobowe.
  • Proszę dobieraj słowa z wyczuciem.
  • Proszę nie wspominaj o Open Doors
  • Nie dołączaj żadnych pieniędzy.

Wyślij kartę w kopercie do naszego biura, a my przekażemy ją dalej.

 

 

Akcja pisania trwa do 31.12.2022 roku:

dopisek „Leah Sharibus Eltern“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa