Zachęć Sele z Nigerii

13-letni Sele nie pamięta swojego ojca - kiedy miał dwa lata, został zamordowany z powodu swojej chrześcijańskiej wiary. Sele pomaga matce w pracach polowych i z pasją chodzi do szkoły: "Kiedy dorosnę, chcę zostać lekarzem... Chcę ratować życie i pomagać ludziom" - mówi. Proszę módlcie się za Sele i zachęćcie go osobistym listem!

Zachęcamy do wysłania kartki Sele do 30.09.2022!

Zachęć Sele z Nigerii

Doświadczenia Sele

W styczniu 2011 r. w okolicy, w której mieszkała rodzina, doszło do ataków na chrześcijan. "Wszędzie było słychać strzały a dookoła unosił się dym" - mówi matka Sele, Cecelia. Ona i dzieci zdołali się uratować, ale ojciec Sele, Solomon, zginął w atakach. Oprócz bólu straty, śmierć Solomona postawiła przed rodziną również bardzo praktyczne wyzwania: Sele i jego rodzeństwo od najmłodszych lat musieli pomagać w pracach polowych, aby rodzina mogła się wyżywić. Ale doświadczają, że Jezus się o nich troszczy.

Dzięki wsparciu lokalnych partnerów Open Doors, Sele ma możliwość uczęszczania do chrześcijańskiej szkoły. Czuje się tam bardzo dobrze. "Kiedy dorosnę, chcę zostać lekarzem ... Chcę ratować życie i pomagać ludziom". Sele wzrasta również w swojej wierze w Jezusa. Doświadczył już wielu trudnych rzeczy, ale dzięki nadziei, którą ma w Jezusie, był w stanie przezwyciężyć cierpienie i wyrosnąć na szczęśliwe dziecko. Proszę, zachęć Sele, by nadal trzymał się tej nadziei w Jezusie.

Módl się o bezpieczeństwo dla Sele i jego rodziny. Nigeria jest regionem, w którym dochodzi do ataków islamskich ekstremistów na chrześcijan. Proszę módlcie się również, aby Jezus nadal prowadził Sele i zachęcił poprzez przesłane listy.

 

Jak napisać wiadomość z zachętą?

Zanim zaczniesz pisać, pomódl się, aby Pan Bóg dał ci właściwe słowa, którymi zachęcisz Sele.
 
Napisz do Sele kartkę z krótkim, zachęcającym tekstem w prostym języku angielskim. Bardzo dobrze sprawdzają się również samodzielnie namalowane przez dzieci obrazki
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dołącz 1 lub 2 krótkie wersety biblijne o zachęcającym wydźwięku. Nie ograniczaj się wyłącznie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość! Możesz np. napisać, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak pomógł ci w trudnym momencie twojego życia..
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

Psalm 23:4
1 Piotra 5:10
Efezjan 6:12
Izajasza 41:10

Adres i ważne uwagi

  1. Proszę być wrażliwym w doborze słów.
  2. Nie wspominaj o Open Doors.
  3. Nie krytykuj islamu.
  4. Nie podawaj danych osobowych innych niż imię i nazwisko oraz kraj.
  5. Nie załączaj pieniędzy.
  6. Wyślij kartki w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je dalej.

 

Akcja pisania trwa do 30.09.2022 roku:

dopisek „Sele“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa