Zachęcaj pastora Salima z Afryki Wschodniej

"Jezus przyszedł dla zagubionych, do których należą muzułmanie" - mówi z przekonaniem pastor Salim. Prowadzi kościół z chrześcijanami pochodzenia muzułmańskiego i opowiada muzułmanom wokół siebie o Jezusie. To jest niebezpieczna służba.

Proszę pokażcie jemu i jego rodzinie, że modlicie się za nich do 28.02.2022, pisząc do nich wiadomość!

Zachęcaj pastora Salima z Afryki Wschodniej

Świadectwo pastora Salima

"Otrzymuję obelgi i groźby" - relacjonuje pastor Salim*. "Na przykład: Spalimy kościół. Zniszczymy i zabijemy was". Groźby i strach o męża są szczególnie dotkliwe dla jego żony. "Kiedy pokazuję żonie anonimowe wiadomości, zawsze mówi mi, żebym był ostrożny" - mówi. "Zwłaszcza kiedy idziemy na ewangelizację, często dzwoni do mnie, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku". Pastor Salim musi także ciągle walczyć ze zniechęceniem. Ale trzyma się obietnic biblijnych i ciągle na nowo doświadcza, jak Jezus daje mu nową odwagę: "Kiedy czuję się słaby i prawie chcę zrezygnować z posługi wśród muzułmanów, zauważam, że Pan jest wierny i stoi po mojej stronie. Psalm 23 zachęca mnie najbardziej: 'Choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę'".

Proszę módlcie się, aby Jezus nadal wyposażał pastora Salima we wszystko, czego potrzebuje do swojej posługi i zachęcajcie go i jego rodzinę pisząc do niego list!

* imię zmienione

Jak napisać wiadomość z zachętą?

Zanim zaczniesz pisać, pomódl się, aby Pan Bóg dał ci właściwe słowa, którymi zachęcisz Daniela i Mangę..
 
Napisz kartkę do Pastora Salima i jego rodziny z krótkim, zachęcającym tekstem w prostym języku angielskim. Bardzo dobrze sprawdzają się również samodzielnie namalowane przez dzieci obrazki
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dołącz 1 lub 2 krótkie wersety biblijne o zachęcającym wydźwięku. Nie ograniczaj się wyłącznie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość! Możesz np. napisać, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak pomógł ci w trudnym momencie twojego życia..
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Dziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

Psalm 23:4
1 Piotra 5:10
Efezjan 6:12
Izajasza 41:10

Adres i ważne uwagi

  1. Proszę być wrażliwym w doborze słów.
  2. Nie wspominaj o Open Doors.
  3. Nie krytykujcie islamu.
  4. Nie podawaj danych osobowych innych niż imię i nazwisko oraz kraj.
  5. Nie należy załączać pieniędzy.
  6. Wyślij kartki w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je Tobie.

 

Akcja pisania trwa do 28.02.2022 roku:

dopisek „Pastor Salim“
Open Doors Polska
Skr. poczt. 91
02-783 Warszawa