Zachęta dla liderów i pastorów w Syrii


Z powodu wojny w Syrii, wielu chrześcijan opuściło kraj - w tym wielu liderów i pastorów. Dla nielicznych pozostałych liderów i pastorów sytuacja w kraju jest szczególnie trudna właśnie z powodu fatalnej sytuacji gospodarczej i prześladowań. Nowi pracownicy są gotowi udzielać wskazówek i zachęcać ludzi, ale większości z nich brakuje szkoleń.

Pokaż im, że stoisz po ich stronie, zachęcając ich krótką wiadomością!

 

Zachęta dla liderów i pastorów w Syrii

 

Dlaczego liderzy i pastorzy w Syrii potrzebują naszej zachęty

Wielu chrześcijan opuściło kraj. Ci nieliczni, którzy pozostali, są wyczerpani wojną i nie widzą dla siebie żadnych perspektyw. Potrzebują liderów, którzy ich ukierunkują, zachęcą i umocnią w wierze. Ale pozostali liderzy i pastorzy nie są w stanie sami podołać temu zadaniu.

Są nowi pracownicy, którzy chętnie podjęliby się tego zadania. Większość z nich nie ma jednak wykształcenia teologicznego i duszpasterskiego. Ponadto doświadczają oni presji z zewnątrz: ze strony rządu, tzw. Państwa Islamskiego lub ich otoczenia społecznego - w zależności od pochodzenia tych pracowników. Ponadto, od czasu wojny, wielu muzułmanów zadaje pytania. Coraz więcej z nich dochodzi do wiary. Brakuje dobrze wyszkolonych liderów i pastorów, którzy mogliby im towarzyszyć, a także nowych pracowników i umacniać ich w wierze.

Wraz z naszymi partnerami na miejscu, wspieramy syryjskie kościoły w poszukiwaniu nowych liderów i prowadzimy z nimi szkolenia z zakresu przywództwa - Ty również możesz stać się częścią tej służby, zachęcając tutejszych liderów i pastorów poprzez osobistą wiadomość!

Jak napisać wiadomość z zachętą?

Pomódl się , aby Bóg dał ci dobre pomysły i właściwe słowa.
 
Napisz kilka zachęcających zdań w prostym języku angielskim z wersetem biblijnym.
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Podpisz wiadomość swoim imieniem i napisz, z jakiego kraju pochodzisz. Nie podawaj żadnych innych danych osobowych
 
Nie krępuj się dodawać wersetów biblijnych, które są zachęcające. Nie wysyłajcie jednak tylko wersetów biblijnych, ale napiszcie osobistą wiadomość do swoich braci i sióstr! Na przykład napisz, co dany werset dla ciebie znaczy lub jak konkretny werset dał ci nową nadzieję.
 
 

Prześlij swoje przesłanie zachęty za pomocą poniższego formularza. Przekażemy je liderom i pastorom w Syrii za pośrednictwem naszych lokalnych partnerów.

Wersety biblijne: Podziel się Słowem Bożym

Na stronie www.bibleserver.com znajdziesz wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset, który zawiera zachętę i pocieszenie.


Poniżej podajemy kilka przykładów.
Izajasza 41:10
1 Piotra 5:10
Psalm 27:1
Rzymian 8:38-39

Przykładowe zdania w języku angielskim

 • I/we pray for you.
  Ja/My modlimy się za ciebie.
 • Jesus loves you and he is with you.
  Jezus cię kocha i nigdy cię nie opuści.
 • Our heavenly Father will take care of you.
  Nasz Niebiański Ojciec zaopiekuje się tobą.
 • Jesus is our hope and our strength.
  Jezus jest naszą nadzieją i naszą siłą.
 • God is faithful and he is almighty.
  Bóg jest wierny i wszechmocny.
 • God bless you!
  Niech cię Bóg błogosławi!
 • May the Lord comfort you and protect you!
  Niech Pan cię pociesza i chroni!

Ważne uwagi

 • Nie wspominaj o Open Doors.
 • Nie należy poruszać kwestii politycznych. Nie należy wspominać o rządzie ani o opozycji.
 • Powstrzymać się od wspominania o Izraelu. Uważaj też, by nie używać wersetów biblijnych o Izraelu. Formalnie Syria i Izrael wciąż są w stanie wojny, a wspominanie o nich mogłoby zostać źle zrozumiane przez władze i narazić odbiorców na kłopoty.
Twoja zachęta dla pastorów i liderów z Syrii
Tak, zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności.

Pola oznaczone gwiazdką * obowiązkowe.