Boży przemytnicy

Historie niezwykłych polskich chrześcijan

Boży przemytnicy

Silni dzięki Jego Słowu

Przygotować na złe czasy

Projekt na marzec 2020

Niezbędna pilna pomoc dla Syrii

Wzmocnij to, co umiera

Pilna pomoc dla Syrii

Światowy Indeks Prześladowań 2020

Kraje największych prześladowań chrześcijan

Światowy Indeks Prześladowań

Boży przemytni

Dzień Open Doors | 9 Maja 2020

Dzień Open Doors 2020

Boży przemytnicy

Boży przemytnicy

Aktualny projekt

Projekt na marzec 2020

Pilna pomoc

Pilna pomoc dla Syrii

ŚIP 2020

Światowy Indeks Prześladowań

Dzień Open Doors

Dzień Open Doors 2020

Módlmy się za wszystkich chrześcijan, którzy muszą utrzymywać swoją wiarę w tajemnicy ze względu na grożące im prześladowania, a nawet śmierć. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby uświadomił im na nowo, wolność, jaką mają w Nim, nawet jeśli cierpią z powodu zewnętrznych ograniczeń.

Wiadomości Wiadomości
2020-04-03_Open_Doors_Nachrichten_600x420_Kenia_Teaser
Kenia

(Open Doors Polska) - Pięć lat po krwawym ataku na Uniwersytet w Garissie, chrześcijanie w północno-wschodniej Kenii obserwują wydarzenia, których konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla regionu.

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
2020-04-01_Open_Doors_Pressemeldung_Garissa_Kenia_Teaser
Kenia

Open Doors, organizacja w służbie prześladowanym chrześcijanom, wskazuje na niepokojący rozwój wydarzeń w Kenii.

Wiadomości Wiadomości
2020-04-03_Open_Doors_600x420_Iran_Teaser_1
Iran

(Open Doors Polska) - Iran, zaraz po Chinach i Włoszech, jest krajem najbardziej dotkniętym koronawirusem (COVID-19).

Wiadomości Wiadomości
2020-04-01_Open_Doors_600x420_Laos_Teaser
Laos

(Open Doors Polska) - Na początku lutego 2020 roku mieszkańcy jednej z wiosek w północnym Laosie zostali obudzeni głośnym krzykiem sołtysa, który wzywał wszystkich członków społeczności do uzbrojen

Wiadomości Wiadomości
2020-03-27_Open_Doors_600x420_Gwinea_Teaser
Gwinea

(Open Doors Polska) - W ostatnich dniach w Gwinei doszło do zamieszek w następstwie kontrowersyjnego plebiscytu zarządzonego przez prezydenta Alpha Condé, którego celem było zapewnienie mu dożywotn

Wytrwanie w czasie ucisku

Cierpienie i ból są udziałem każdego człowieka. Również chrześcijanie przechodzą przez trudne chwile. Są one czasami powodem do rozczarowania bądź zwątpienia. Dzięki tej książce wielu z nich doświadczyło wzmocnienia. Od niedawna książka jest dostępna na naszym rynku.

Akcja Pisania do Chrześcijan w Indiach

Prześladowania chrześcijan w Indiach gwałtownie nasiliły się. Wywierana jest na nich presja, aby powrócili do hinduizmu. Znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Są marginalizowani, bici i wypędzani. Pociesz ich i wzmocnij, pisząc do nich osobiste słowa zachęty i pocieszenia!

Zamów materiały, aby modlić się za duchową rodzinę

Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Identyfikacja z ich cierpieniem jest fundamentem zwycięskiej modlitwy.

O Pracy Open Doors

Według Światowego Indeksu Prześladowań 2020 ponad 260 milionów chrześcijan cierpi z powodu prześladowań. Open Doors jest między denominacyjną chrześcijańska organizacją wspierających prześladowanych chrześcijan od ponad 60 lat w około 60 krajach na całym świecie. W krajach cieszących się wolnością religijną, każdego roku publikujemy Światowy Indeks Prześladowań – ranking krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.  Bardzo ważnym celem naszej służby jest pomoc zorientowana na zaspokojenie konkretnych potrzeb uciśnionych chrześcijan i wspólnot. Dlatego współpracujemy ściśle z lokalnymi koordynatorami, lokalnymi Kościołami i organizacjami. W ten sposób dowiadujemy się najlepiej, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. Wzmacniamy chrześcijan zaspokajając ich potrzeby niezbędne do przetrwania, dostarczając pomoc humanitarną, literaturę chrześcijańską, pracując z osobami w traumie oraz prowadzimy projekty samopomocowe. W krajach wolnych zachęcamy Kościół do modlitwy za prześladowanych chrześcijan, organizujemy spotkania dla kościołów oraz prowadzimy pracę informacyjną.

Nic do oclenia

Niektórzy wiedzą, że początki Open Doors sięgają 1955r. W naszej Warszawie Pan Bóg powołał część swego Kościoła do służby tym, którzy cierpieli ucisk i prześladowanie z powodu  wierności Chrystusowi. Tylko nieliczni wiedzą, że wśród na żyli i nadal żyją osoby, które czynnie były zaangażowane w pomoc chrześcijanom żyjącym za Żelazną Kurtyną. Nic do oclenia to książka o naszych dziadkach, ojcach, wujkach, którzy kierowani miłością zdobywali się na szczyty odwagi dzięki pomocy samego Boga.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.