Światowy Indeks Prześladowań 2020

Kraje największych prześladowań chrześcijan

Światowy Indeks Prześladowań

Niezbędna pilna pomoc dla Syrii

Wzmocnij to, co umiera

Pilna pomoc dla Syrii

Tryumf wiary

Niezwykła piosenka Rebeki

Wiadomość od Debbie

Wsparcie dla chrześcijan

nawróconych z islamu

Projekt Październik 2019

ŚIP 2020

Światowy Indeks Prześladowań

Pilna pomoc

Pilna pomoc dla Syrii

Tryumf wiary

Wiadomość od Debbie

Aktualny projekt

Projekt Październik 2019

Ponieważ Savang* i jego kościół wiernie trwają przy Jezusie, muszą liczyć się z tym, że zostaną wypędzeni ze swojej wioski. Poprośmy Boga o ochronę i mądrość, aby poradzili sobie z niepewną sytuacją.

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
2020-01-24_Open_Doors_600x420_Iran_Teaser
Iran

(Open Doors Polska) - 11 stycznia Irańczyk Ismaeil Maghrebinejad został skazany na trzy lata więzienia za „obrazę świętej wiary islamskiej".

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
2020-01-22_Open_Doors_600x420_Nigeria_Teaser
Nigeria

(Open Doors Polska) – „Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani moce, ani władze [...] nie mogą oddzielić nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
2020-01-17_Open_Doors_600x420_Chiny_Teaser
Chiny

(Open Doors Polska) - Kompleksowe środki nadzoru Komunistycznej Partii Chin niepokoją obecnie wielu obserwatorów sytuacji chrześcijan w „Państwie Środka”, w którym prawa człowieka i wolność religij

Świadectwa wiary Świadectwa wiary
20.01.13_News_SriLanka
Sri Lanka

„Kiedy 24-letnia Rebeka wchodzi do pokoju, od razu rzuca się w oczy, że cała lewa i część prawej strony jej twarzy są naznaczone bliznami po poparzeniach trzeciego stopnia" – mówi nasz współpracown

Zachęta do modlitwy Zachęta do modlitwy
2020-01-15_Open_Doors_600x420_Nigeria_Teaser
Nigeria

(Open Doors Polska) - 15 stycznia Open Doors opublikowało Światowy Indeks Prześladowań 2020.

Wytrwanie w czasie ucisku

Cierpienie i ból są udziałem każdego człowieka. Również chrześcijanie przechodzą przez trudne chwile. Są one czasami powodem do rozczarowania bądź zwątpienia. Dzięki tej książce wielu z nich doświadczyło wzmocnienia. Od niedawna książka jest dostępna na naszym rynku.

Akcja Pisania do Chrześcijan w Indiach

Prześladowania chrześcijan w Indiach gwałtownie nasiliły się. Wywierana jest na nich presja, aby powrócili do hinduizmu. Znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Są marginalizowani, bici i wypędzani. Pociesz ich i wzmocnij, pisząc do nich osobiste słowa zachęty i pocieszenia!

Zamów materiały, aby modlić się za duchową rodzinę

Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Identyfikacja z ich cierpieniem jest fundamentem zwycięskiej modlitwy.

O Pracy Open Doors

Według Światowego Indeksu Prześladowań 2020 ponad 260 milionów chrześcijan cierpi z powodu prześladowań. Open Doors jest między denominacyjną chrześcijańska organizacją wspierających prześladowanych chrześcijan od ponad 60 lat w około 60 krajach na całym świecie. W krajach cieszących się wolnością religijną, każdego roku publikujemy Światowy Indeks Prześladowań – ranking krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.  Bardzo ważnym celem naszej służby jest pomoc zorientowana na zaspokojenie konkretnych potrzeb uciśnionych chrześcijan i wspólnot. Dlatego współpracujemy ściśle z lokalnymi koordynatorami, lokalnymi Kościołami i organizacjami. W ten sposób dowiadujemy się najlepiej, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna. Wzmacniamy chrześcijan zaspokajając ich potrzeby niezbędne do przetrwania, dostarczając pomoc humanitarną, literaturę chrześcijańską, pracując z osobami w traumie oraz prowadzimy projekty samopomocowe. W krajach wolnych zachęcamy Kościół do modlitwy za prześladowanych chrześcijan, organizujemy spotkania dla kościołów oraz prowadzimy pracę informacyjną.

Nic do oclenia

Niektórzy wiedzą, że początki Open Doors sięgają 1955r. W naszej Warszawie Pan Bóg powołał część swego Kościoła do służby tym, którzy cierpieli ucisk i prześladowanie z powodu  wierności Chrystusowi. Tylko nieliczni wiedzą, że wśród na żyli i nadal żyją osoby, które czynnie były zaangażowane w pomoc chrześcijanom żyjącym za Żelazną Kurtyną. Nic do oclenia to książka o naszych dziadkach, ojcach, wujkach, którzy kierowani miłością zdobywali się na szczyty odwagi dzięki pomocy samego Boga.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.