Polityka prywatności

1.Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w niniejszym tekście naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w impressum strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa do swoich danych?
Masz prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum. Masz również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.
Masz prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia analizy i narzędzia stron trzecich

Twoje odwiedziny naszej strony internetowej mają wpływ na statystyki z tym związane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania jest zazwyczaj anonimowa; identyfikacja personalna nie jest możliwa. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Możesz odmówić prawa do analizowania danych. Poinformujemy Cię o możliwości zgłoszenia odmowy w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2.Informacje ogólne i niezbędne

Ochrona danych

Administratorzy tych stron poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dane osobowe są traktowane poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych, jak również zgodnie z niniejszą deklaracją o ochronie danych. Korzystanie z naszej strony jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach są gromadzone dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), to zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa. Pliki internetowe wykorzystują częściowo tzw. Cookies
Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o właściwym organie

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Open Doors Deutschland e.V.
Postfach 11 42
65761 Kelkheim
Telefon: +49 6195 6767-0
E-Mail: info@opendoors.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również opartego na tych regulacjach profilowania. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne i godne ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO poszkodowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich właściwego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym nastąpiło domniemane naruszenie. Prawo do odwołania nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo o możliwości przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Tobie lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócisz się o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.
Szyfrowanie SSL
Ta strona używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak w zapytaniach przesłanych do nas, jako operatorów serwisu. Szyfrowane połączenie rozpoznasz poprzez fakt, że adres przeglądarki  „http: //” zastąpiony został przez „https: //”, oraz przez symbol blokady w przeglądarce.
Gdy aktywowane jest szyfrowanie SSL, dane, które nam przekazujesz nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu odpłatnej umowy istnieje obowiązek podania nam Twoich danych płatniczych (np. numeru konta w celu autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.
Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.
Informacja, Usuwanie, Blokowanie
Zawsze masz prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, do przetwarzania danych, a także do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w Impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania masz prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usuwania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy wziąć pod uwagę interesy własne i naszej firmy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - z wyjątkiem ich przechowywania - wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Odmowa przyjęcia (blokowanie) wiadomości reklamowych

Wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w kontekście wymogów informacyjnych w celu przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie były zamawiane, jest zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.Inspektor ochrony danych

Ustawowy Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie.

Inspektor ochrony danych
Postfach 11 42
65761 Kelkheim 
Telefon: +49 6195 6767-223.
E-mail: datenschutz@opendoors.de

4.Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają uczynić nasze funkcjonowanie bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookie pozostają w Twoim urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje na temat ustawiania plików cookie i pozwalać na działanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptowanie plików cookie w konkretnych przypadkach lub ogólnie, a także automatyczne usuwanie plików cookie, przy zamykaniu przeglądarki. Podczas dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych  pożądanych funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Zgoda z ConsentManager

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem ochrony danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (dalej "ConsentManager").

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Twoich zgód i innych oświadczeń dotyczących wykorzystywania plików cookies. ConsentManager przechowuje następnie plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować udzielone Ci zgody lub ich odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia, samodzielnie usuniesz plik cookie dostawcy ConsentManager lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne zobowiązania dotyczące przechowywania pozostają bez zmian.

ConsentManager służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Realizacja zamówienia

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.

Server-Log-Files

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych Server-Log Files, które przeglądarka automatycznie wysyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i przeglądarka
  • System operacyjny
  • URL wywołującego
  • Nazwa hosta dostępowego komputera
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są możliwe do przypisania konkretnym osobom. Nie są scalane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, gdybyśmy poznali konkretne przypadki bezprawnego ich wykorzystania.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości Open Doors oferowane na stronie internetowej, potrzebujemy twój adres e-mail i informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgodę na otrzymywanie wiadomości. Inne dane nie są gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Udzieloną zgodę do przechowywania danych, adresu e-mail jak również ich zastosowanie do wysyłania biuletynu może być odwołane w każdym czasie, poprzez formularz anulacji subskrypcji wiadomości Open Doors.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail na info@opendoors.pl. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które było przeprowadzane aż do czasu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz od nas usunięcia oraz cofniesz zgodę na ich przechowywanie. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (danych dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do utworzenia, projektowania zawartości lub zmiany stosunku prawnego (dane główne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu faktury za korzystanie z usługi.
Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transfer danych przy zawieraniu umów dotyczących sklepów internetowych, handlowców internetowych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w trakcie przetwarzania umowy; na przykład do firm, którym powierzono dostawę towarów. Dalsze przekazywanie danych nie jest możliwe lub tylko wtedy, gdy wyraźnie zgodzisz się na ich przekazanie. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim na przykład w celach reklamowych bez twojej wyraźnej zgody.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

5.Media Społecznościowe

Wtyczki do mediów społecznościowych shariff

Na naszych stronach używane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter).
Wtyczki możesz rozpoznać zazwyczaj po ich logo w mediach społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tzw. rozwiązaniem "Shariff". Ten program uniemożliwia wtyczkom zintegrowanym na naszej stronie internetowej przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy przy pierwszym wejściu na stronę.
Dopiero po aktywowaniu odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem usługodawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą witrynę z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w serwisie społecznościowym (np. Facebook) w tym samym czasie, odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika.
Uruchomienie wtyczki oznacza zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

6.Narzędzia reklamowe i analityczne

Matomo (dawniej PIWIK)

Ta witryna korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source.

Z pomocą Matomo możemy analizować zachowanie użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. W tym celu Matomo gromadzi między innymi skrócony adres IP użytkownika, informacje geolokalizacyjne (maksymalnie na poziomie miasta), pliki dziennika i inne informacje, które przeglądarka użytkownika przesyła do naszego serwera internetowego podczas wywoływania strony internetowej. Pozwala nam to mierzyć interakcje na stronie internetowej, takie jak czas przebywania, konwersje (np. rejestracje, zamówienia), zdarzenia przewijania, kliknięcia i odsłony strony odwiedzającego witrynę. Interakcje te są przypisywane odwiedzającemu witrynę na czas trwania bieżącego dnia, dzięki czemu można je rozpoznać podczas kolejnych wizyt. Po zakończeniu dnia rozpoznanie odwiedzającego nie jest już możliwe.

Żadne pliki cookie do analizy nie są przechowywane w przeglądarce użytkownika bez jego zgody. Korzystanie z tego narzędzia analitycznego bez plików cookie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej. Prawa i podstawowe wolności osób, których dane dotyczą, są zachowane. Adres IP jest anonimizowany tak szybko, jak to możliwe podczas analizy za pomocą Matomo, a rozpoznawanie odwiedzających jest możliwe maksymalnie przez bieżący dzień.

Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej nie są przekazywane stronom trzecim.

Analizę danych przez Matomo można wyłączyć tutaj. Uwaga: aby zapisać to ustawienie, w przeglądarce zostanie ustawiony niezbędny plik cookie.

 

 

Anonimizacja adresów IP

Używamy anonimizacji IP do analizy za pomocą Matomo. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przed analizą, dzięki czemu nie można go jednoznacznie przypisać do użytkownika.

Hosting

Hostujemy Matomo u następującego zewnętrznego dostawcy:
ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Main Street 68
D-02742 Friedersdorf

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7.Newsletter

Dane z newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebujemy Twój adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.
Dane wpisane do formularza rejestracyjnego newslettera będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "wypisz się" w newsletterze. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych.

CleverReach

Ta strona używa CleverReach do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, dzięki której organizuje się i analizuje wysyłkę newslettera. Dane wprowadzane w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech i Irlandii.
Nasze newslettery rozsyłane z CleverReach pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców newslettera. Między innymi można przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często, na który link kliknięto w newsletterze. Dzięki tzw. śledzeniu konwersji można również analizować, czy po kliknięciu na link w newsletterze nie doszło do wcześniej zdefiniowanej akcji (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych w biuletynie CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/ .
Dane te będą przetwarzane za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, odwołując newsletter. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych.
Jeśli nie chcesz, aby CleverReach analizował Twoje dane, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu w każdym newsletterze zamieszczamy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z subskrypcji biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.
Dane przechowywane przez Ciebie w celu zapisania się do naszego newslettera będą przez nas przechowywane.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności CleverReach na stronie: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.
Zawarcie umowy o realizację zamówienia
Podpisaliśmy umowę z CleverReach na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z witryny YouTube Google. Witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażoną w YouTube Plugins, zostaniesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedzasz.
Ponadto, Youtube może przechowywać Cookies na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie, Youtube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia.
Po zalogowaniu się na swoje konto YouTube umożliwiasz YouTube  dopasowanie twoich zachowań w sieci bezpośrednio do twojego profilu osobistego. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z własnego konta YouTube.
Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dalsze informacje dotyczące zbierania i przechowywania danych użytkowników znajdziesz w  polityce prywatności YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl  
(https://www.google.de/intl/de/policies/privacy)  

Google web fonts

Ta strona używa Web Fonts udostępnianych przez Google, aby jednolicie wyświetlać czcionki. Po otwarciu strony Twoja przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Google uzyskuje informację, że nasza witryna została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek sieci Web,  używana jest domyślna czcionka komputera. Więcej informacji na temat czcionek Google Web Font można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i polityką prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/  

Google Maps 

Ta stronie używa usługi mapowania Map Google za pośrednictwem interfejsu AP. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Map Google, musisz zapisać swój adres IP. Te informacje są zazwyczaj przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/