Prześladowania chrześcijan

Cierpienie ze względu na wiarę

Obecnie ma miejsce największe prześladowanie chrześcijan w historii. Według obecnych szacunków, w 50 krajach, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, około 360 milionów chrześcijan spotyka się z bardzo wysokim lub ekstremalnym poziomem prześladowań i dyskryminacji za wyznawanie Jezusa Chrystusa.

Dlaczego Open Doors mówi o prześladowaniu chrześcijan? Jakie prawa człowieka są naruszane przez prześladowania? Tutaj znajdą Państwo przegląd tematu prześladowania chrześcijan oraz dalsze informacje uzupełniające.

Kluczowe trendy 2023

W ciągu ostatniego roku wzrosła intensywność prześladowań chrześcijan na świecie. Obecnie około 360 milionów chrześcijan poddanych jest  bardzo wysokim lub ekstremalnie wysokim prześladowaniom w 50 krajach uwzględnionych w Światowym Indeksie Prześladowań. Poniżej wybrane trendy najnowszego zestawienia Światowego Indeksu Prześladowań.

1. Przemoc w Afryce Subsaharyjskiej
2. Kontrola religii
3. Niepewna sytuacja chrześcijan w Afganistanie
4. Presja wobec chrześcijan w Nikaragui
5. Eksodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu

Informacje na temat prześladowania chrześcijan

Definicja prześladowań chrześcijan Open Doors

Zgodnie z nową oceną, ponad 300 milionów chrześcijan cierpi z powodu wysokiego stopnia prześladowań. Obecnie stanowią oni największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana. Ale kiedy możemy mówić o prześladowaniu chrześcijan?

Naruszanie praw człowieka

W wielu częściach świata chrześcijanom odmawia się prawa do wolności wyznania, ale także innych praw chronionych Międzynarodową Kartą Praw Człowieka. W tej sekcji znajdziesz wiele przykładów naruszeń praw człowieka wobec chrześcijan.

Światowy Indeks Prześladowań 2023

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Oblicza prześladowań

Aby prześladowanie chrześcijan nie funkcjonowało w świadomości społeczeństwa i Kościoła jedynie jako przytłaczające statystyki, Open Doors publikuje świadectwa prześladowanych chrześcijan w formie zebranych świadectw wideo pt. "Oblicza Prześladowań". Dzięki nim możemy poznawać rzeczywistość prześladowanych braci i sióstr, aby wytrwale modlić się za nich.

Oblicza prześladowań

W ponad 50 krajach chrześcijanie doświadczają prześladowania, ponieważ kochają Jezusa. Świadomość, że za każdą liczba kryje się konkretna osoba, jej historia, jej życie jest dla nas ogromnie motywująca do działania i przede wszystkim do modlitwy. Poznaj ich historie!

Jezus w Ewangelii Jana 15:20

"Jeśli mnie prześladowali, was też będą prześladować".

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bądź na bieżąco

Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z prześladowanym Kościołem. Identyfikacja z cierpieniem naszym braci i sióstr jest fundamentem owocnej modlitwy.

Wspólna modlitwa - aktywność

Co możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom? Jest wiele sposobów aby się zaangażować! Odwiedź stronę i dowiedz się więcej!