Prześladowania chrześcijan

Prześladowania chrześcijan

Cierpienie ze względu na wiarę

ŚIP jest rankingiem 50 krajów, w których chrześcijanie doświadczają najsilniejszych prześladowań. Indeks jest publikowany, co roku przez Open Doors. W tych wspomnianych krajach żyje ok. 650 mln chrześcijan a ponad 200 mln jest narażonych na szczególnie silne prześladowania.

We współpracy z chrześcijanami dotkniętymi prześladowaniami z tamtych miejsc, jak i przy pomocy zewnętrznych ekspertów oraz analizy dokonane przez międzynarodowy zespół ekspertów Open Doors powstała sprawdzona przez lata metodologia, która stara się ocenić zakres prześladowań odzwierciedlony w aktualnym Indeksie. Naszym celem jest, aby kościoły, media, politycy i społeczeństwo byli świadomi sytuacji ciemiężonych chrześcijan oraz by chcieli stać się ich ambasadorami zachęty i pomocy.

Czym są prześladowania chrześcijan?

Miliony chrześcijan jest prześladowanych za wiarę w Jezusa Chrystusa. Open Doors pragnie nakreślić szeroką skalę prześladowań jednocześnie wzywając do działania. Ale co mamy na myśli używając terminu chrześcijańskie prześladowanie chrześcijan i kiedy się one zaczynają?

Łamanie praw człowieka

Oficjalnie prawa człowieka są przestrzegane w niemal wszystkich krajach świata zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jednak w wielu krajach chrześcijanie cierpią z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, zaś ich prawa do wolności wyznania nie są respektowane.