Nasza służba na świecie

Razem z prześladowanymi chrześcijanami

Nasza służba na świecie

Nasza służba na świecie

Wsparcie dla prześladowanych chrześcijan i społeczności powinno być ukierunkowane na ich potrzeby. Dlatego Open Doors współpracuje ściśle z lokalnymi partnerami, kościołami oraz organizacjami – to one wiedzą najlepiej, jaka forma pomocy jest najbardziej adekwatna.
 

 

Biblie i literatura chrześcijańska

W wielu krajach druk i dystrybucja Biblii jest zabroniona. Dostarczając Biblie, materiały do jej studiowania i innego rodzaju media wspieramy prześladowanych chrześcijan.

Projekty samopomocowe

Kiedy ginie chrześcijanin lub trafia do więzienia, również jego rodzina staje w obliczu ogromnego wyzwania związanego z przeżyciem. W projektach samopomocowych pomagamy prześladowanym chrześcijanom w rozwinięciu własnych źródeł utrzymania.

Seminaria i szkolenia

Teologicznie wykształceni duchowni mogą wspierać Kościoły nawet pośród opresji. Specjalne seminaria pomagają chrześcijanom przygotować się na prześladowania.

Pocieszenie w ucisku

Chrześcijanie w Polsce i na całym świecie modlą się za prześladowany Kościół. Nasi bracia i siostry powinni wiedzieć, że o nich nie zapomniano oraz, że chrześcijanie żyjący w wolnych krajach trwają w modlitwie za nich. Dlatego chrześcijanie prześladowani są regularnie zachęcani przez akcje pisania

Pomoc humanitarna

W przypadku wojen oraz klęsk Open Doors świadczy pomoc w ścisłej współpracy z Kościołami oraz lokalnymi partnerami.  W takich okolicznościach chrześcijanie a także wyznawcy innych religii otrzymują pomoc humanitarną, na którą składają się pakiety żywnościowe, artykuły higieniczne, pomoc medyczna, Biblie oraz literatura chrześcijańska.

Służba informacyjna

Nasza pomoc może być bardzo realna.  Jednakże, aby tak było chrześcijanie na całym świecie muszą być świadomi bardzo trudnego położenia naszych prześladowanych braci i sióstr w Chrystusie.