Chrześcijańscy uchodźcy w Niemczech

Brak ochrony mniejszości religijnych w Niemczech

Chrześcijańscy uchodźcy w Niemczech

O sytuacji uchodźców chrześcijańskicjh w Niemczech

Ataki na uchodźców chrześcijańskich

Przyjęcie setek tysięcy uchodźców postawiło Niemcy przed ogromnymi wyzwaniami. Jednym z dotąd zaniedbywanych problemów jest szerzenie się wrogości i przemocy wobec chrześcijan w miejscach schronieniach dla uchodźców. Open Doors, wraz z innymi organizacjami, postanowiło przeprowadzić badania wśród chrześcijańskich uchodźców w Niemczech. W międzyczasie udokumentowano ponad 700 przypadków przemocy motywowanej religijnie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w języku polskim (wyniki z maja) oraz angielskim (wyniki z września).

 

Raport w j. polskim   Raport w j. angielskim