W centrum uwagi

W centrum uwagi

Aktualne projekty i ważne tematy

Niektóre aspekty prześladowań chrześcijan wymagają szczególnej uwagi. Na tych stronach chcielibyśmy przedstawić ważne tematy, takie jak brak ochrony mniejszości religijnych w niemieckich uchodźcach dla uchodźców lub deportacja chrześcijańskich uchodźców do krajów o ograniczonej wolności wyznania.

Możesz wspierać swoimi darowiznami bieżące projekty, które są szczegółowo. W każdym magazynie Open Doors prezentujemy projekt, którego celem jest udzielenie bezpośredniego wsparcia prześladowanym braciom i siostrom w Chrystusie.

 

Chrześcijańscy uchodźcy w Niemczech

Duża liczba uchodźców, którzy przyjechali szukać schronienia w Niemczech jest dużym wyzwaniem dla całego kraju. Pragnieniem Open Doors, aby wszyscy uchodźcy mogli usłyszeć Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jednocześnie zwracamy uwagę na prześladowania chrześcijan w obozach dla uchodźców i apelujemy o pomoc.

Nigeria w centrum uwagi

Chrześcijanie z Nigerii doświadczają ogromnej przemocy. Pragniemy, aby Nigeria znalazła się w centrum naszej uwagi, abyśmy nie zapomnieli o naszych braciach i siostrach z Nigerii w naszych modlitwach.

Projekt miesiąca

Co roku prowadzone są liczne projekty mające na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna, ale jest nastawiona przede wszystkim na potrzeby naszych braci i sióstr. Co miesiąc przedstawiamy projekt, który można wesprzeć finansowo. Ten dar realnie zmienia życie wielu chrześcijan.

Podsumowania projektów

Zapoznaj się z raportami dotyczącymi wybranych i zakończonych projektów Open Doors, których celem było wzmocnienie naszych prześladowanych braci i sióstr w Chrystusie.