Kalendarium: Kamienie Milowe

2015

60 lat pomocy prześladowanym chrześcijanom

Obchody 60-lecia służby Open Doors na świecie.

2014

Pomoc humanitarna dla Syrii&Iraku

Irak NothilfeRozpoczęcie długoterminowego programu ratunkowego dla Iraku zajetego w północnych cześciach przez Państwo Islamskie. W 2015 r. Open Doors zwiększył program pomocy na Syrię i Irak o łącznej wartości 10 milionów euro. Pomoc dociera do 125 tys. osób miesięcznie.

2012

Petycja dla syryjskich chrześcijan

SyrienOpen Doors uruchamia program ratunkowy dla chrześcijańskich uchodźców w Syrii, zwracając uwagę na sytuację tamtejszych chrześcijan poprzez międzynarodową petycję. Dzięki wsparciu finansowemu miesięcznie można dostarczać konkretną pomoc około 9000 rodzin. 188,738 osób z całego świeta wyraziło swoje poparcie dla syryjskich chrześcijan (stan na październik 2013 r.).

2010

Klęska powodzi w Pakistanie

Pakistan FluthilfePo katastrofalnej klęsce powodzi w Pakistanie, Open Doors dzięki otrzymanym darowiznom może rozpocząć największy projekt pomocowy w swojej historii. Wsparcie od ofiarodawców jest tak duże, że Open Doors może z poziomu niesienia pomocy humanitarnej przejść nawet do pomocy odbudowy. Tamtejsza chrześcijańska wspólnota może zostać wzmocniona i wyposażona w opiekę medyczną, kursy Biblii i szkolenia pastorów, liderów i wolontariuszy, a ponad 3000 rodzin otrzymało trwałe wsparcie.

2010

Otwarcie biura Open Doors w Polsce

Po 55 latach od pierwszej wizyty Brata Andrewa w Polsce i rozpoczęcia służby Open Doors na świecie, dokładnie 15 lipca ma miejsce oficjalne rozpoczęcie działań polskiego biura Open Doors w Warszawie.

2008

Kampania modlitewna „Ryzykowna Wiara“

Początek co najmniej trzyletniej kampanii modlitewnej i pomocy „Ryzykowna Wiara” za chrześcijan w świecie islamu.

2007

Projekty pomcowe dla Iraku

W Iraku chrześcijanie są masowo wypędzani. Open Doors rozpoczyna projekty pomocy dla chrześcijańskich uchodźców.

2006

Biblie dla dzieci z Egiptu

Służba Open Doors jest aktywna w około 50 krajach, w których chrześcijanie są prześladowani. Dystrybucja ponad 250 tysięcy Biblii dla dzieci w Egipcie.

2005

Kampania modlitewna za Koreę Płn.

Początkowo zaplanowana na trzy lata, kampania modlitewna Open Doors za Koreę Północną trwa po dziś dzień.

2001

Biblie dla Chin

W latach 2001-2004 w Chinach rozdano 8,6 miliona Biblii i chrześcijańskich książek.

1998

Pomoc humanitarna w Sudanie

Sudan NothilfeRozpoczęcie projektu pomocy dla Sudanu. Do 2001 r. dostarczono 400 ton żywności w ramach pomocy humanitarnej chrześcijanom w Sudanie.

1994

Biblie dla dzieci z Chin

Przygotowywanie i rozpowszechnianie pierwszych chińskich Biblii dla dzieci. Po raz pierwszy użyta została uproszczona chińska czcionka.

1993

Biblie dla "ateistycznego państwa świata"

Brat Andrew przekazuje Prezydentowi Albanii, kraju, który mówi o sobie "ateistyczne państwo świata", 50 tysięcy egzemplarzy pierwszego pełnego tłumaczenia Biblii na język albański.

1993

Światowy Indeks Prześladowań

Open Doors po raz pierwszy publikuje Światowy Indeks Prześladowań. Ranking ten pokazuje, w których krajach chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

1990

Koniec kampanii modlitewnej za Związek Radziecki

Siedem lat kampanii modlitewnej Open Doors za Związek Radziecki kończy się wraz z upadkiem muru berlińskiego i ustanowieniem nowego prawa gwarantującego wolność religijną. Wzrok Open Doors zwraca się ku rozpoczęciu dziesięcioletniej kampanii modlitewnej za Kościół w świecie muzułmańskim, zwłaszcza w krajach islamskich.

1988

Konferencja nt. praw człowieka w Holandii

KonferenzOpen Doors jest gospodarzem konferencji na temat praw człowieka i współpracy Bruder Andrew mit Gerhard Hamm auf der Menschenrechtskonferenz 1988 międzynarodowej  w Holandii. W tej konferencji uczestniczą delegaci wysokiego szczebla z ZSRR i USA, m. in.  Rosalynn Carter, żona byłego prezydenta USA Jimmy’ego Cartera, oraz Fiodor Burlastski, bliski doradca Michaiła Gorbaczowa. W trakcie tej konferencji Open Doors ofiarowuje rosyjskiej Cerkwi milion egzemplarzy Biblii. Dar zostaje przyjęty. W roku 1991 dostarczono do byłego Związku Radzieckiego pierwsze Biblie dla dzieci.

1985

Dostarczenie Biblii dla Ameryki Łacińskiej

Projekt "Crossfire" dostarcza do Ameryki Północnej 5 milionów Biblii i literatury chrześcijańskiej.

1981

„Projekt Perła”

Projekt Perle„Projekt Perła”: milion egzemplarzy Biblii zostaje przerzuconych do Chin w jedną noc. W 1980 r. dostarczono także ogromne ilości Biblii do Ameryki Łacińskiej i Rosji. Rozpoczyna się służba w Afryce - szkolenia liderów dotyczące pracy duszpasterskiej.

1980

Służba w świecie islamu

Open Doors zaczyna wspierać chrześcijan w świecie islamskim. Przez lata Brat Andrew spotkał się z muzułmańskimi liderami i muzułmańskimi nauczycielami, takimi jak Sheikh Fadlallah, duchowy przywódca Hezbollahu i Yasser Arafat, lider Fatah Palestyny. Mówi im o Ewangelii i obdarowuje Biblią.

1978

Pierwsze szkolenia dla przywódców Kościoła w Afryce

Kongres „Love Africa“ w Malawi rozpoczyna pierwsze szkolenia dla przywódców Kościoła w Afryce.

1972

Biblie dla Chin

China Bibeln

Dostarczenie 25 tysięcy egzemplarzy Nowego Testamentu w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach.

1967

"Boży Przemytnik"

Opublikowana autobiografia Brata Andrew pt. „Przemytnik” ("God's Smuggler") staje się międzynarodowym bestsellerem. Opowiada między innymi o niebezpiecznych przejściach granicznych i prześladowaniach przez sowieckie służby specjalne (KGB). Książka zostaje przetłumaczona na co najmniej 36 języków i sprzedana w ponad dziesięciu milionach egzemplarzy. Z biegiem lat Brat Andrew pisze dziewięć innych książek.

1965

W Chinach

Brat Andrew odwiedza chrześcijan w Chinach – na rok przed rozpoczęciem rewolucji kulturalnej.

1955

Rozpoczęcie służby Open Doors

60 lat służby prześladowanemu Kościołowi

Brat Andrew jedzie do Polski z walizką pełną chrześcijańskich broszur, aby wziąć udział w Kongresie Młodzieży Komunistycznej , na który zjechali się młodzi komuniści z całego świata. Tam, patrząc na maszerujące rzesze, otwiera swoją Biblię na słowach:
„Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.” (Ap 3,2). Odczytuje te słowa jako Bożą wskazówkę. Tak rozpoczyna się służba Open Doors.