Służba informacyjna

Służba informacyjna 

Świadomie chcemy mówić innym to, o czym wiemy. Niestety nadal bardzo często sytuacja prześladowanych chrześcijan jest nieznana w środowiskach kościelnych, mediach, na płaszczyźnie politycznej, itd.

W krajach, gdzie jest przestrzegana wolność religijna chcemy docierać do jak największego grona ludzi i stale przypominać im o tych 200 mln chrześcijan, których codziennością jest doświadczanie prześladowań ze względu na ich wiarę w Jezusa Chrystusa.


Być ICH głosem

Bardzo ważną częścią służby Open Doors jest informowanie o sytuacji prześladowanych. Bardzo często uciskani chrześcijanie nie mają nikogo, kto by za nimi stanął. W krajach o szczególnie ciężkich prześladowaniach jak np. Korea Północna lub w krajach o bardzo silnym wpływie islamu, chrześcijanie swoją wiarę mogą wyrażać jedynie w ukryciu. Niesprawiedliwość wobec chrześcijan jest bardzo często w tych krajach ukrywana, a nawet obracana w fałszywe oskarżenia wobec nich.

Open Doors stara się uwrażliwiać i zmobilizować mężczyzn, kobiety i dzieci, aby nie zapomnieli o cierpiących. Aby ukierunkować wstawiennictwo za prześladowanymi i umożliwić pomoc tym ludziom, staramy się upubliczniać jak najwięcej informacji, docierać do różnych środowisk, zachęcać do modlitwy i pomocy praktycznej.


Budowanie mostów

W ramach naszej działalności, która ma na celu m.in. budowanie świadomości na temat danego problemu w naszym społeczeństwie, nie chcemy poprzestawać tylko na dostarczaniu informacji.

Chcemy budować „mosty”, które są łącznikiem ludzi dwóch światów: świata, gdzie ludzie w wolności mogą wyrażać swoją wiarę i świata, gdzie za miłość do Jezusa Chrystusa ludzie są mocno uciskani. Chcemy umożliwiać spotkania chrześcijan z tzw. wolnego świata z ich prześladowanymi braćmi i siostrami. Jako wierzący tworzymy jedno ciało w Jezusie Chrystusie.

Biblia mówi: Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki... Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami  -   Kor 12,26-27 

Naszą służbę widzimy jako jednoczenie członków Kościoła Jezusa Chrystusa, by Ci, którzy cierpią mogli doznać pokrzepienia i pomocy od tych, którym żyje się lepiej.


Nasza służba

Jako głos tych, którzy zostali go pozbawieni chcemy budować most pomiędzy prześladowanymi a wierzącymi w tzw. wolnym świecie poprzez:

  • Nasz bezpłatny miesięcznik "Magazyn", w którym oprócz informacji nt. prześladowanego Kościoła znajduje się również kalendarz z konkretnymi intencjami do modlitwy.
  • Specjalne publikacje dotyczące kluczowych spraw w tym temacie.
  • Wysyłanie wiadomości o prześladowanym Kościele.
  • Wysyłanie E-maila modlitewnego.
  • Informacje prasowe.
  • Informacje dla polityków.
  • Wykłady i spotkania z Open Doors.
  • Inicjowanie kampanii modlitewnych.
  • Petycje w sprawie uwolnienia uwięzionych chrześcijan.
  • Stronę internetową z aktualnymi informacjami dotyczącymi modlitwy, projektów, wydarzeń, itd.

Przy tej okazji bardzo dziękujemy Wszystkim za udzieloną nam pomoc i zaangażowanie

Zaproś prelegenta Open Doors

Zaproś jednego z naszych prelegentów do swojej społeczności, kościoła lub grupy młodzieżowej. Nasi pracownicy regularnie podróżują do krajów o ograniczonej wolności religijnej i spotykają się z chrześcijanami z prześladowanego Kościoła. Wystarczy skontaktować się z nami, aby porozmawiać o spotkaniu.

Zaproś prelegenta
Dzień tygodnia
Grupy docelowe
Adres kościoła / wspólnoty
Gemeinde
Dane kontaktowe
Adres
Dalsze informacje
Dowiedziałeś się poprzez:

Pola oznaczone gwiazdką* obowiązkowe.