Prasa

Prasa

Być głosem dla prześladowanych chrześcijan

Open Doors angażuje się w pomoc prześladowanym chrześcijanom w ponad 60 krajach. Prowadzona jest duża liczba projektów pomocowych. Często ataki na chrześcijan lub los nękanych chrześcijan nie są podawane do wiadomości publicznej. Dlatego chcemy być głosem dla tych, którzy nie mają głosu i nadać im twarz. Chcemy działać przeciwko bierności i w praktyce wyrażać naszą wiarę w Jezusa- poprzez uczynki pełne miłości i braterstwa. Dlatego zależy nam, by być z Wami w stałym kontakcie, by Was informować, zachęcać do działania, by docierać do mediów i mówić prawdę o tym co się dzieje na świecie. Nie możemy pozwolić na przemilczenie sprawy cierpienia milionów chrześcijan tylko ze względu na ich wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa.


Więcej informacji na temat pomocy Open Doors można uzyskać w naszym raporcie z działań za 2016r.:

Raport za 2016 r.

Kontakt dla mediów

Open Doors Polska
Skt.Poczt.91
02-783 Warszawa 59

Leszek Osieczko
Telefon: 606 426 826
E-Mail: leszeko[@]opendoors.pl