Raport z działań

Raport z działań

Wsparcie prześladowanych chrześcijan na całym świecie

Celem raportu jest próba podsumowania naszej pracy. Pragniemy uchwycić to w jaki sposób w ubiegłym roku Pan wysłuchał naszych wspólnych modlitw za prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Dzięki Waszej pomocy prześladowany Kościół otrzymał jeszcze większe wsparcie poprzez dystrybucję Biblii i chrześcijańskiej literatury, a także wsparcie w przeżywanej traumie. Liczby, które znajdziecie na kolejnych stronach odzwierciedlają jedynie namiastkę działania Jezusa Chrystusa. Sprawdźcie sami jak wielu wierzących wzmocniła w wierze jedna z rozdanych Biblii; jak dzięki Waszej modlitwie ktoś otrzymał siłę będąc w więzieniu, czy obozie pracy; jak wdowy i sieroty doświadczyły pocieszenia w żałobie i rozpaczy; jak zastraszeni i po wielu traumach chrześcijanie poczuli pewność i ufność w Pana. Tego wszystkiego nie da się zamknąć w liczbach.

Raport za 2020r.

 

Modlić się i zachęcać

Tysiące sióstr i braci na całym świecie właśnie to czyni. Z tego powodu Open Doors regularnie dostarcza aktualnych informacji i konkretnych próśb modlitewnych. Ponad setki wspólnot chrześcijańskich zgromadziło się w ubiegłym roku podczas Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół, aby wstawiać się przed Bogiem za swoimi siostrami i braćmi w wierze. Zależy nam też bardzo, aby zachęcić Kościół w Polsce do modlitwy. Z tego powodu rocznie udaje się nam dotrzeć do blisko 350 społeczności na terenie naszego kraju. Ponadto każdego roku Open Doors publikuje Światowy Indeks Prześladowań oraz informacje z aktualnymi tematami, przy pomocy których pragniemy zwrócić także uwagę mediów i polityków na prześladowanie chrześcijan. Pracujemy i żyjemy w Polsce oraz mamy marzenia o Kościele. Marzymy o tym, byśmy jako dzieci Boże byli rozpoznawalni po wzajemnej miłości. Po miłości, która nie jest ckliwa, ale która jest wzięciem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Niech miłość braterska będzie wyprzedzaniem się w okazywaniu szacunku, ale również cierpliwości i wzajemnej wyrozumiałości. Naszym marzeniem jest Kościół, który kocha bardzo praktycznie i jest otwarty zarówno na potrzeby duchowe, jak i materialne. Jednym z wyrazów tej miłości jest zgodność wypowiadanych słów z czynami. Marzymy o Kościele, który potrafi wspólnie pracować dla dobra Królestwa Bożego. A nade wszystko marzymy o Kościele, w którego centrum jest PAN Kościoła – Jezus Chrystus – który przezwyciężył grzech i śmierć.