Projekty miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

Grudzień 2021

Umocnić prześladowane kobiety

Tam, gdzie chrześcijanie są prześladowani, kobiety często są podwójnie poszkodowane ze względu na uwarunkowania religijno-kulturowe. W wielu kulturach są one uważane za gorsze. W niektórych krajach kobiety pozbawione są niemal całkowicie możliwości edukacji. Chrześcijanki odrzucone przez swoje rodziny są zdane na pomoc ludzi dobrej woli.

 

Projekt pomocy Grudzień 2021
Kobiety w ośrodku szkoleniowym w Afryce Wschodniej

Dzięki Waszemu wsparciu Open Doors może prowadzić projekty pomocowe, których odbiorczyniami są prześladowane chrześcijanki w wielu krajach. W ramach projektów samopomocowych organizowane są szkolenia zawodowe lub udzielane niewielkie pożyczki, umożliwiające kobietom otwarcie działalności gospodarczej i co za tym idzie przetrwanie. Wsparcie w traumie i szkolenia mają na celu wzmocnienie wiary prześladowanych chrześcijanek i pogłębienie ich relacji z Jezusem tak, aby były w stanie pokonywać trudności. »Wiele z nas żyje w strachu przed uprowadzeniem. Moja kuzynka została porwana, ponieważ była chrześcijanką i ktoś chciał ją z tego powodu skrzywdzić« – mówi Sara* z regionu Zatoki Perskiej. »Świadomość, że jestem kochana przez Boga, przypomina mi, że bez względu na to, co mi się stanie, wspólnota nie zapomni o mnie, ponieważ Jezus o mnie nie zapomni«.

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 12.2021«

* imię zmieniono

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

Projekty pomocy, które można wspierać

Projekt pomocy Listopad 2021
Kościół w Afryce rośnie: coraz więcej ludzi odwraca się od islamu lub tradycyjnych religii, często związanych z kultem duchów, i podąża za Jezusem Chrystusem. Jednak nowo nawróceni chrześcijanie często muszą stawiać czoła prześladowaniom. Dzięki Twojej modlitwie i darowiznom Open Doors może nieść pomoc chrześcijanom w Afryce Wschodniej
Kobieta ze wschodu na drodze
Oprócz ciągłego zagrożenia ze strony reżimu, podziemny Kościół w Korei Północnej stoi w obliczu innych poważnych wyzwań. Przetrwanie chrześcijan jest uzależnione od pomocy humanitarnej.Sytuacja gospodarcza w tym kraju jest dramatyczna – ogromna część społeczeństwa doświadcza głodu. Ponadto system opieki zdrowotnej jest w opłakanym stanie.
Ravi sprzedawca tkanin
Sytuacja chrześcijan w Indiach stale się zaostrza. Hinduscy nacjonaliści zasiali wielką nieufność w społeczeństwie, co prowadzi do niezliczonych brutalnych ataków: chrześcijanie są bici i wypędzani ze swoich wiosek, kościoły są niszczone.
Wytrwanie w czasie ucisku
Wytrwanie w czasie ucisku

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazała się w naszym kraju książka,  która jest zbiorem seminariów realizowanych w krajach prześladowań. Ich celem jest wzmocnienie naszych sióstr i braci w wierze. Naszym marzeniem jest to, aby chrześcijanie w Polsce również budowali swoją wiarę wykorzystując ten podręcznik.

Projek 08/2021
Podobnie jak w Iranie naśladowanie Jezusa w innych krajach tego regionu jest bardzo niebezpieczne. Odrzuceni przez własną rodzinę, dyskryminowani przez muzułmańskich sąsiadów, na celowniku tajnych służb i grup ekstremistycznych.
Projekt lipiec 2021
Prześladowania często doprowadzają chrześcijan do egzystencjalnej rozpaczy: niektórzy tracą pracę, inni z powodu Jezusa są odrzucani przez rodzinę i tracą wsparcie najbliższych. Wdowy po zamordowanych chrześcijanach nagle zdane na własne siły muszą zapewnić utrzymanie swoim rodzinom. Pandemia i związane z nią restrykcje jeszcze bardziej pogarszają sytuację.
Projekt 06/2021
W Mjanmie od dziesięcioleci trwa wojna domowa. Wśród ludności rośnie nacjonalizm buddyjski. Jednak w tej trudnej sytuacji widać też działanie Boga – ludzie odwracają się od buddyzmu oraz kultu duchów i idą za Jezusem.