Projekty miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

 

 

Maj 2022

Pomoc dla chrześcijan w Afryce Zachodniej

Chrześcijanie w Afryce Zachodniej potrzebują naszej modlitwy, opieki duszpasterskiej oraz wsparcia materialnego. Prowadzone przez Open Doors programy skupiają się na zaopatrzeniu chrześcijan w żywność, leki oraz zapewnieniu miejsca zamieszkania. Kluczowe znaczenie mają projekty samopomocowe, które umożliwiają prześladowanym chrześcijanom osiągnięcie niezależności ekonomicznej.

 

Rabo i jej stragan z jedzeniem
Rabo i jej stragan z jedzeniem

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać chrześcijanom takim jak Rabo, wdowa z Nigerii, której mąż został zamordowany przez Boko Haram w 2014 r. »Poznałam pracowników Open Doors w 2015 r., gdy zaopatrywali uchodźców wewnętrznych w Yoli w artykuły spożywcze. Pomoc ta nadeszła w czasie, gdy w obozie dla uchodźców nie było już nic do jedzenia. Dzięki niej mogłam w ciągu trzymiesięcznego pobytu w obozie wyżywić swoją rodzinę. Pracownicy Open Doors pomogli mi również pokryć koszty związane z edukacją dzieci [...]. W 2019 r. otrzymałam specjalną pożyczkę dla wdów.

Z tym wsparciem, rozbudowałam swoje stoisko z jedzeniem. Cieszę się, ponieważ zysk mogłam przeznaczyć na otwarcie sklepu spożywczego. [...] Dziś, dzięki wsparciu Open Doors, nareszcie możemy jeść i spać w domu, a moje dzieci chodzą do szkoły«. Bardzo dziękujemy za umożliwienie nam niesienia pomocy prześladowanym chrześcijanom takim jak Rabo!

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 05.2022«

* imię zmieniono

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

Projekty pomocy, które można wspierać

Zebrani ludzie
Najsilniejszych prześladowań w Chinach doświadczają obecnie chrześcijanie nawróceni z islamu lub buddyzmu. W ostatnich latach sytuacja pozostałych chińskich chrześcijan również uległa znacznemu pogorszeniu. Open Doors wspiera ich poprzez różne działania.
grupa w ameryce łacińskiej
Chrześcijanie nawracający się w indiańskich plemionach Ameryki Łacińskiej są wykluczani ze swoich społeczności, a liderzy stają się celem ataków karteli narkotykowych. Chrześcijanie są inwigilowani i prześladowani przez reżimy: prześladowania w Ameryce Łacińskiej przybierają różne formy.
Seminarium na temat radzenia sobie z prześladowaniami
»Silni w czasie burzy« to seminaria na temat radzenia sobie z prześladowaniami. Open Doors prowadzi je w wielu krajach, aby dopomóc chrześcijanom w budowaniu ich nowej tożsamości. Dzięki Twojemu wsparciu zmieniasz życie wielu ludzi.
Wytrwanie w czasie ucisku
Wytrwanie w czasie ucisku

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazała się w naszym kraju książka,  która jest zbiorem seminariów realizowanych w krajach prześladowań. Ich celem jest wzmocnienie naszych sióstr i braci w wierze. Naszym marzeniem jest to, aby chrześcijanie w Polsce również budowali swoją wiarę wykorzystując ten podręcznik.