Projekty miesięczne

Projekty Miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

SOLIDNY FUNDAMENT

Projekt na wrzesień 2020 r.

Chrześcijanie stanowią niecałe 9% ludności Wietnamu. Większość z nich mieszka na południu kraju. Mała grupa chrześcijan zamieszkuje górzyste wioski na północy. Większość z nich to konwertyci, a zmiana wiary wiąże się z szykanami i prześladowaniem ze strony najbliższych i lokalnej społeczności.

Projekt 09 2020
Zdjęcie: uczestnicy szkolenia

»Wielu chrześcijan z regionów górskich przyjęło wiarę dzięki audycjom radiowym. Nie mają możliwości pogłębiania swojej wiary«, mówi Thanh*, partner Open Doors. Dlatego tak ważne jest położenie mocnego fundamentu dla ich wiary. Jest to możliwe jedynie poprzez poznawanie Pisma Świętego. Aby wspierać nowonawróconych chrześcijan i szkolić liderów, korzystając z pomocy Open Doors, Thanh założył na północy kraju szkołę biblijną, do której chrześcijanie mają ułatwiony dostęp. Jest to tajna mobilna szkoła biblijna: jej oddziały znajdują się w regionach, gdzie chrześcijanie są szczególnie prześladowani. Dziękujemy za Waszą pomoc!   

 

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 09/2020«

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanych chrześcijanom z prześladowanego Kościoła!

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

 

Wytrwanie w czasie ucisku

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazała się w naszym kraju książka,  która jest zbiorem seminariów realizowanych w krajach prześladowań. Ich celem jest wzmocnienie naszych sióstr i braci w wierze. Naszym marzeniem jest to, aby chrześcijanie w Polsce również budowali swoją wiarę wykorzystując ten podręcznik.

Projekty pomocy, które można wspierać

Gdy myślimy o Afryce, z jednej strony mamy wyobrażenie niezwykłego kontynentu, z drugiej strony myśląc o wyzwaniach tak wielu narodów...

W środowisku negatywnie nastawionym do chrześcijan niezwykle trudno staje się przeżycie. Dlatego tak ważna jest praca, która umożliwi...

Wytrwanie w środowisku nieprzyjaznym dla chrześcijaństwa jest niezmiernie trudne. Pozbawianie chrześcijan możliwości zarabiania...

Trudności i wyzwania są wyzwaniem wszystkich chrześcijan. To jak na nie reagujemy pokazuje, gdzie znajdujemy się w naszym życiu z...

Darczyńcy z Polski i innych krajów na różne sposoby pomagają chrześcijanom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Tworzone są sieci...

Aby wzrastać w wierze indonezyjscy chrześcijanie, zwłaszcza osoby młode w wierze lub odizolowane od innych chrześcijan, potrzebują...

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.