Projekty miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

Projekt na luty 2021 

Odważnie przez burzę

Prześladowania nasilają się, a do nich dochodzą kolejne duże wyzwania, takie jak pandemia koronawirusa. Pośród tych trudności chcemy stanąć u boku naszych cierpiących sióstr i braci, pomóc im trzymać się wiary w Chrystusa, aby z odwagą mogli świadczyć o Nim, nawet w obliczu prześladowań. Ważną częścią tej pomocy są seminaria mające na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. 

Seminarium »Silni w czasie burzy« w Bangladeszu
Seminarium »Silni w czasie burzy« w Bangladeszu

Dzięki każdej osobie modlącej się i wpierającej nasze działania finansowo prowadzenie tej pracy jest możliwe. »Silni w czasie burzy« to nazwa seminariów na temat postępowania wobec prześladowań, które Open Doors prowadzi w wielu krajach, aby utwierdzić chrześcijan w ich Chrystusowej tożsamości i przekazać im biblijne spojrzenie na prześladowania. Ponadto przekazywane są świadectwa, doświadczenia i spostrzeżenia chrześcijan, którzy już doznali prześladowań. Naomi* z Mjanmy, która uczestniczyła w takim seminarium ze swoim mężem Mojżeszem*, została przez nie wzmocniona w swojej wierze:

 

»Seminarium odnowiło mnie i dało mi siłę«.

 

Bardzo dziękujemy, że wspieracie naszą służbę zarówno modlitewnie jaki finansowo!

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 02.2021«

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

 

 

Projekty pomocy, które można wspierać

Czas pandemii jest wyzwaniem dla całego świata. Uderzył w poczucie bezpieczeństwa i zmienił nasze patrzenie na rzeczywistość...

Choć otaczają ich rajskie krajobrazy, życie chrześcijan na »Wybrzeżu Suahili«, w regionach nadmorskich i na wyspach Afryki Wschodniej...

»Wielu chrześcijan z regionów górskich przyjęło wiarę dzięki audycjom radiowym. Nie mają możliwości pogłębiania swojej wiary. Aby...

»Wielu chrześcijan z regionów górskich przyjęło wiarę dzięki audycjom radiowym. Nie mają możliwości pogłębiania swojej wiary. Aby...

Gdy myślimy o Afryce, z jednej strony mamy wyobrażenie niezwykłego kontynentu, z drugiej strony myśląc o wyzwaniach tak wielu narodów...

W środowisku negatywnie nastawionym do chrześcijan niezwykle trudno staje się przeżycie. Dlatego tak ważna jest praca, która umożliwi...

Wytrwanie w środowisku nieprzyjaznym dla chrześcijaństwa jest niezmiernie trudne. Pozbawianie chrześcijan możliwości zarabiania...

Trudności i wyzwania są wyzwaniem wszystkich chrześcijan. To jak na nie reagujemy pokazuje, gdzie znajdujemy się w naszym życiu z...

Darczyńcy z Polski i innych krajów na różne sposoby pomagają chrześcijanom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Tworzone są sieci...

Aby wzrastać w wierze indonezyjscy chrześcijanie, zwłaszcza osoby młode w wierze lub odizolowane od innych chrześcijan, potrzebują...

Wytrwanie w czasie ucisku

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazała się w naszym kraju książka,  która jest zbiorem seminariów realizowanych w krajach prześladowań. Ich celem jest wzmocnienie naszych sióstr i braci w wierze. Naszym marzeniem jest to, aby chrześcijanie w Polsce również budowali swoją wiarę wykorzystując ten podręcznik.