Projekty miesięczne

Projekty Miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

Uczynić »gorsze« lepszym

Informacje o projekcie

 

Prześladowanie jest często dodatkowo spotęgowane przez sytuację społeczną: w wielu kulturach kobiety są uważane za gorsze i mniej wartościowe. Nie są traktowane jak „piękne kwiaty“, które mają mieć szczególne i eksponowane miejsce. Zamiast tego traktuje się je przedmiotowo niszcząc ich delikatności i wrażliwość. Pozbawia się ich praw, co zwiększa ryzyko stania się ofiarami przemocy domowej, przymusowego małżeństwa lub przemocy seksualnej. Często sytuacja społeczna nie oferuje prawie żadnych perspektyw kobietom żyjącym samotnie, co utrudnia im ucieczkę, gdy doświadczają przemocy ze strony swoich krewnych. Są one jak kwiaty pozbawione opieki oraz życiodajnej wody skazane na śmierć.

Uczynić gorsze lepszym

 

Pomoc prześladowanym chrześcijańskim kobietom jest zatem ważną częścią służby Open Doors. W ramach działań budujemy i prowadzimy domy schronienia. Organizujemy opiekę duszpasterską dla osób znajdujących się w traumie, ale także seminaria, które wzmacniają wiarę prześladowanych chrześcijanek i pogłębiają ich więź z Jezusem, aby mogły zyskać siłę do przezwyciężenia problemów ich codziennego życia. Wdowy lub kobiety, które zostały odrzucone przez rodziny, otrzymują praktyczną pomoc, np. w formie szkoleń zawodowych lub małych pożyczek na założenie firmy, by mogły samodzielnie zarabiać na życie. Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy kontynuować służbę na rzecz prześladowanych chrześcijańskich kobiet poprzez takie i podobne projekty. Wszystko dlatego, aby kobiety prześladowanego Kościoła mogły wzrastać i rozkwitać w Chrystusie!

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dla dzieci i młodzieży z prześladowanego Kościoła!

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: „Projekt 03/2019“. 

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

 

Projekty pomocy, które można wspierać

Prześladowania wielokrotnie doprowadzają chrześcijan do poważnych trudności w zapewnieniu bytu sobie i swojej rodzinie. Dlatego Open...
Zniszczenie młodej rośliny jest łatwiejsze. Nie ma ona mocnych korzeni, a i sama jest delikatna i wątła. Dzięki Waszemu wsparciu, Open...
Prześladowania wielokrotnie doprowadzają chrześcijan do poważnych trudności w zapewnieniu bytu sobie i swojej rodzinie. Dlatego Open...

Większość Koreańczyków jest pozbawiona podstawowych produktów potrzebnych do życia a codzienność jest walką o przetrwanie. Duża część...

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.