Projekty miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

PROJEKT NA LISTOPAD 2023

DOBRY KURS NA PRZYSZŁOŚĆ

Wiele chrześcijańskich dzieci od najmłodszych lat jest świadkiem tego, jak członkowie ich rodzin poddawani są ostracyzmowi, zniewagom i atakom fizycznym. Te formy prześladowań często dotykają ich samych, co ma ogromny wpływ na kształtowanie ich tożsamości i wpływa na całą ich przyszłość. Dzieci stają się niepewne siebie i mają niskie poczucie własnej wartości, a to może negatywnie wpływać na ich wiarę i zaufanie do kochającego Ojca w niebie. Open Doors za pośrednictwem lokalnych partnerów organizuje różne formy wsparcia dla chrześcijańskich dzieci i młodzieży.

Kurs nauki czytania i pisania na Filipinach

Nauczanie biblijne i materiały dostosowane do wieku mają pomóc najmłodszym w budowaniu silnej relacji
z Jezusem. Dzieci powinny wiedzieć, że Jezus jest przy nich nawet w czasie prześladowań. Terapeuci pomagają dzieciom i młodzieży pogodzić się ze strasznymi doświadczeniami, aby nie były one dla nich obciążeniem do końca życia. Kolejnym obszarem pracy Open Doors są programy edukacyjne.

Rebeca* prowadzi kurs czytania i pisania dla chrześcijańskich dzieci z ubogich rodzin na Filipinach. Mówi: »Organizujemy ten kurs, aby dzieci mogły wyrwać się z ubóstwa, mieć lepszą przyszłość, a tym samym stać się błogosławieństwem w swoim [muzułmańskim] środowisku«. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy inwestują w prześladowane dzieci i młodzież, zarówno modlitewnie, jak i finansowo.

*Imię zmieniono

» Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. «  Ewangelia wg św. Mateusza 10,22

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE! Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy:
»Projekt miesięczny 11/2023 - Dobry kurs na przyszłość«

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

Projekty pomocy, które można wspierać

Projekt Listopad 2023

Nauczanie biblijne i materiały dostosowane do wieku mają pomóc najmłodszym w budowaniu silnej relacji z Jezusem. Dzieci powinny wiedzieć, że Jezus jest przy nich nawet w czasie prześladowań.

Dzieci prześladowanego Kościoła

Prześladowania kształtują życie dzieci, a Boże Narodzenie jest naznaczone dodatkowym niebezpieczeństwem. Ale w tym roku możesz dać dzieciom dar nadziei.

Mistrzostwa Świata w Katarze 2022 w cieniu prześladowań

Czy świat przymknie oko na łamanie praw człowieka i prześladowania chrześcijan, w imię dobrej zabawy i poklasku dla władz Kataru? Mistrzostwa świata w cieniu prześladowań za wiarę.

Projekt na sierpień 2022

Chrześcijanie w Indiach są obiektem ataków z wielu stron. Prześladowania są zorganizowane, brutalne i niestety przybierają na sile. Ale kiedy przebywasz z wierzącymi w Indiach, wówczas widzisz, że ich wiara pozostaje niewzruszona.

Projekt na lipiec 2022

»Otrzymaliśmy od was Biblie – jestem Wam za to bardzo wdzięczny« – mówi Vernkeo* z Laosu. Uwielbia czytać Pismo Święte i pogłębiać swoją wiedzę o Jezusie: »Biblia jest jak lustro, w którym odbija się moje życie – koryguje mnie i pomaga mi iść śladami Jezusa. Czytanie Biblii umacnia moją wiarę; jest pokarmem dla mojej duszy«.

Wytrwanie w czasie ucisku
Wytrwanie w czasie ucisku

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazała się w naszym kraju książka,  która jest zbiorem seminariów realizowanych w krajach prześladowań. Ich celem jest wzmocnienie naszych sióstr i braci w wierze. Naszym marzeniem jest to, aby chrześcijanie w Polsce również budowali swoją wiarę wykorzystując ten podręcznik.