Projekty miesięczne

Projekty Miesięczne

Każdy miesiąc szansą na pomoc

Open Doors i lokalne organizacje partnerskie prowadzą wiele projektów mających na celu wzmocnienie prześladowanego Kościoła. Nasza pomoc jest różnorodna i nastawiona na potrzeby lokalnych chrześcijan. Między innymi organizowane są szkolenia i seminaria, które pomagają chrześcijanom przetrwać prześladowania i wzrastać w wierze, są projekty samopomocowe, dostarczanie Biblii i chrześcijańskiej literatury.

Co miesiąc prezentujemy jeden z naszych projektów, które każdy chętny może współfinansować. Dzięki Twojemu wsparciu możemy zmienić życie wielu osób.

UCZYNIĆ NIEMOŻLIWE

Projekt na sierpień 2020 r.

Społeczność chrześcijańska w Afryce Zachodniej jest osłabiona nie tylko przemocą, jakiej doświadcza z rąk prześladowców, ale także trudnościami w uporania się z traumą, problemami emocjonalnymi, wykluczeniem. Wiara naszych sióstr i braci jest poddawana wielkiej próbie. Wydawałoby się, że grozi jej całkowite zniszczenie, że zostanie starta na proch. Po tym, czego doświadczają, raczej spodziewalibyśmy się z ich strony chęci odwetu i nienawiści, nie przebaczenia i pokoju.

 

Na zdjęciu Damaris
Na zdjęciu Damaris

Jednakże my chrześcijanie jesteśmy wzywani do błogosławienia prześladowców, do odpowiedzi miłością i przebaczeniem. Taka postawa jest możliwa tylko z pomocą Pana Jezusa, dzięki Duchowi Świętemu, który został dany Jego Kościołowi.

 

Razem możemy pomóc naszym prześladowanym siostrom i braciom, modląc się o uzdrowienie i moc przebaczenia dla nich, a także ofiarując im praktyczne wsparcie. Open Doors pomaga w różnych krajach Afryki Zachodniej w zakresie duszpasterstwa, dystrybucji pomocy humanitarnej, realizacji projektów socjoekonomicznych, seminariów przygotowujących do radzenia sobie z prześladowaniami. Damaris z Czadu, która po szkoleniu Open Doors wraz z innymi chrześcijankami utworzyła grupę wsparcia, aby zachęcać i pomagać sobie nawzajem w przedsięwzięciach biznesowych, powiedziała: »Bóg wysłuchał naszych modlitw! Wasze szkolenie pomogło mi nie tylko w kwestiach materialnych, ale również dlatego, że znalazłam radość, pokój i miłość we wspólnocie«

 

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 08/2020«

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanych chrześcijanom z prześladowanego Kościoła!

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

 

Wytrwanie w czasie ucisku

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazała się w naszym kraju książka,  która jest zbiorem seminariów realizowanych w krajach prześladowań. Ich celem jest wzmocnienie naszych sióstr i braci w wierze. Naszym marzeniem jest to, aby chrześcijanie w Polsce również budowali swoją wiarę wykorzystując ten podręcznik.

Projekty pomocy, które można wspierać

W środowisku negatywnie nastawionym do chrześcijan niezwykle trudno staje się przeżycie. Dlatego tak ważna jest praca, która umożliwi...

Wytrwanie w środowisku nieprzyjaznym dla chrześcijaństwa jest niezmiernie trudne. Pozbawianie chrześcijan możliwości zarabiania...

Trudności i wyzwania są wyzwaniem wszystkich chrześcijan. To jak na nie reagujemy pokazuje, gdzie znajdujemy się w naszym życiu z...

Darczyńcy z Polski i innych krajów na różne sposoby pomagają chrześcijanom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Tworzone są sieci...

Aby wzrastać w wierze indonezyjscy chrześcijanie, zwłaszcza osoby młode w wierze lub odizolowane od innych chrześcijan, potrzebują...

W Kościele ważna jest wspólnotowość i braterstwo. Kościół bowiem w swym zamyśle nie jest jedynie organizacją, ale żywym organizmem...

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.