Wytrwanie w czasie ucisku

Nowość

Wytrwanie w czasie ucisku

W CZASIE UCISKU

Każdy chrześcijanin musiał się mierzyć z cierpieniem i bólem w życiu osobistym. Każdorazowo są to bardzo trudne sytuacje, w których mimowolnie wielu chrześcijan zadaje pytanie, gdzie jest Bóg? Dlatego właśnie ja jestem ofiarą takich wydarzeń? Każda z tragedii może doprowadzić do zwątpienia i rozczarowania Bogiem. Dlatego powinniśmy się wzmacniać, aby móc przejść przez każde trudne zdarzenie, zachowując przy tym  wiarę.

 

Narzędzie, które w procesie wzmacniania się w wierze może być bardzo pomocne jest książka wydana staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio „Wytrwanie w czasie ucisku“. Jest to zestaw studiów Bożego Słowa, które są podstawą do organizowania seminariów „Silni w czasie burzy“ dla prześladowanych chrześcijan.

Jej wpływ miał nieoceniony wpływ na wile tysięcy chrześcijan na całym świecie. Oto kilka opinii liderów różnych wspólnot.

 

Pozbądź się lęku przed śmiercią, a staniesz się nieustraszony jako ewangelista. Lęk przed śmiercią jest korzeniem wszystkich lęków. Każdy chce iść do nieba, ale nikt nie chce umrzeć.
Komentarz w ramach dyskusji podczas seminarium „Silni w czasie burzy“ w Azji Środkowej

 

Czułem się pokonany w swojej służbie, ale Duch Święty wykorzystał seminarium „Silni w czasie burzy“, aby podnieść mnie na duchu.
Duchowny z Uzbekistanu.

Wytrwanie w czasie ucisku

 

Jak zamówić?

Książkę można zamówić jako cegiełkę wspierając tym samym działania Open Doors. Zamówienia można składać dzwoniąc pod nr tel. +48 (22) 250 16 70 lub wysyłając wiadomość na info@opendoors.pl.

Koszt cegiełki to 49,99 PLN.

Aktualnie realizowane projekty

Prześladowania wielokrotnie doprowadzają chrześcijan do poważnych trudności w zapewnieniu bytu sobie i swojej rodzinie. Dlatego Open Doors realizuje projekty samopomocy,aby pomóc prześladowanym chrześcijanom zarabiać za życie.
Nawet w silnie islamskich regionach muzułmanie stale odnajdują Jezusa. Niektórzy spotykają Go w snach lub wizjach albo poznają Ewangelię poprzez chrześcijańskie stacje telewizyjne lub strony internetowe. Wielu z nich jest początkowo osamotnionych, ponieważ zachowują swoją zmianę wiary w tajemnicy z obawy przed prześladowaniami lub dlatego, że nie ma wokół nich innych chrześcijan. Dzięki Waszej pomocy, Open Doors może na różne sposoby wspierać takich chrześcijan.
Nawet w silnie islamskich regionach muzułmanie stale odnajdują Jezusa. Niektórzy spotykają Go w snach lub wizjach albo poznają Ewangelię poprzez chrześcijańskie stacje telewizyjne lub strony internetowe. Wielu z nich jest początkowo osamotnionych, ponieważ zachowują swoją zmianę wiary w tajemnicy z obawy przed prześladowaniami lub dlatego, że nie ma wokół nich innych chrześcijan. Dzięki Waszej pomocy, Open Doors może na różne sposoby wspierać takich chrześcijan.
W wielu kulturach kobiety są uważane za gorsze i mniej wartościowe. Nie są traktowane jak „piękne kwiaty“, które mają mieć szczególne i eksponowane miejsce. Zamiast tego traktuje się je przedmiotowo niszcząc ich delikatności i wrażliwość. Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy kontynuować służbę na rzecz prześladowanych chrześcijańskich kobiet poprzez takie i podobne projekty.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.