Dziękujemy za Twoją hojność!

Wspierając wzmacniasz prześladowany Kościół

Formularz wsparcia online

Praca Open Doors oraz projekty, które możemy realizować z partnerami w ponad 60 krajach na całym świecie są możliwe tylko dzięki Waszemu wsparciu modlitewnemu oraz finansowemu. Z całego serca za nie dziękujemy!

Formularz darowizny

Tytuł wpłaty
Kwota
Imię
Nazwisko
Ulica i numer
Miejscowość
Kod
Email
Telefon

 

 

 

kanały

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych braci w Chrystusie

Aktualne projekty

»Wielu chrześcijan z regionów górskich przyjęło wiarę dzięki audycjom radiowym. Nie mają możliwości pogłębiania swojej wiary. Aby wspierać nowonawróconych chrześcijan i szkolić liderów Open Doors wspiera podejmowane działania edukacyjne.
»Wielu chrześcijan z regionów górskich przyjęło wiarę dzięki audycjom radiowym. Nie mają możliwości pogłębiania swojej wiary. Aby wspierać nowonawróconych chrześcijan i szkolić liderów Open Doors wspiera podejmowane działania edukacyjne.
Gdy myślimy o Afryce, z jednej strony mamy wyobrażenie niezwykłego kontynentu, z drugiej strony myśląc o wyzwaniach tak wielu narodów Afryki dopada nas beznadzieja. Ale Bóg jest Bogiem, który powołuje do nowej nadziei! Dlatego z wiarą w żywego Boga podejmijmy to wyzwanie i z miłością otoczmy nasze siostry i braci wszelkim wsparciem!

Konto do wpłat darowizn

BANK PKO BP

PRZELEWY KRAJOWE PL 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544
PRZELEWY ZAGRANICZNE BIC/Swift: BPKOPLPW

Odliczenie darowizn od podatku

Stowarzyszenie Open Doors Deutschland e.V. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec zostało, ze względu na swoją działalność na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Urzędu Skarbowego w Hofheim n. Taunusem z dn. 29.10.2015, nr 46/250/50616 uznane na terytorium RFN jako organizacja służąca celom kultu religijnego i wg § 5, ust.1, pkt. 9 ustawy o opodatkowaniu organizacji oraz wg § 3, pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od działalności gospodarczej, jest zwolniona z podatku. Potwierdzamy, że zwolnienie to, o ile dotyczy jedynie działalności związanej z kultem religijnym (§ 52, ust.2, pkt.2 Kodeksu Podatkowego), obowiązuje również za granicą (czyli w Polsce). Ze względu na różnice uchwał podatkowych pomiędzy krajami UE oraz ich różne interpretacje, Open Doors nie gwarantuje niestety swoim ofiarodawcom możliwości odliczenia od podatku darowizn na rzecz tej organizacji. Sugerujemy upewnić się o takiej możliwości indywidualnie w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania podatnika.

Projekty, które Open Doors mogło już przeprowadzić, pomogły wielu osobom na całym świecie. Chcemy pokazać, jak bardzo ważna jest Twoja pomoc dla prześladowanego Kościoła.