Dziękujemy za Twoją hojność!

Wspierając wzmacniasz prześladowany Kościół

Formularz wsparcia online

Praca Open Doors oraz projekty, które możemy realizować z partnerami w ponad 60 krajach na całym świecie są możliwe tylko dzięki Waszemu wsparciu modlitewnemu oraz finansowemu. Z całego serca za nie dziękujemy!

Formularz darowizny

Tytuł wpłaty
Kwota
Imię
Nazwisko
Ulica i numer
Miejscowość
Kod
Email
Telefon

 

 

 

kanały

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych braci w Chrystusie

Regulamin darowizn

Informacje ogólne

 • Strona internetowa opendoors.pl jest prowadzona przez Open Doors Deutschland e.V. (zwany dalej Open Doors Polska), z siedzibą w Frankfurter Str. 73a 65779 Kelkheim, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym Koninstein w Taunus.

 

 • Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie openoors.pl realizowanego przez serwisy PayPro SA.

 

 • Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, REGON:301345068, NIP:7792369887, Sąd Rejonowy Poznań , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000347935.

 

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem  

Zasady przekazywania darowizn

 • Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.

 

 • Serwisy DotPay umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz Open Doors Polska celem wsparcia działań statutowych.

 

 • Darowizny przekazywane za pomocą strony opendoors.pl mogą być realizowane od 06-10-2017.

 

 • W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis DotPay lub serwis, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie opendoors.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu https://ssl.dotpay.pl/.

 

 • W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 
  • przelewów elektronicznych (w tym BLIK) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności DotPay jest dostępna na stronie https://www.dotpay.pl/metody-platnosci) oraz kart płatniczych, 
  • przelewów elektronicznych jednorazowych poprzez system DotPay

 

 • Dodatkowo, ze strony Serwisu DotPay Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.

 

 • Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu DotPay wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://www.opendoors.pl/o-nas/polityka-prywatnosci  
   

Postępowanie reklamacyjne

 • W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.

 

 • Reklamację należy zgłosić na adres: info@opendoors.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Open Doors Polska indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Postanowienia końcowe

 • Open Doors Polska ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   

Aktualne projekty

Projekt lipiec 2021
Prześladowania często doprowadzają chrześcijan do egzystencjalnej rozpaczy: niektórzy tracą pracę, inni z powodu Jezusa są odrzucani przez rodzinę i tracą wsparcie najbliższych. Wdowy po zamordowanych chrześcijanach nagle zdane na własne siły muszą zapewnić utrzymanie swoim rodzinom. Pandemia i związane z nią restrykcje jeszcze bardziej pogarszają sytuację.
Projekt 06/2021
W Mjanmie od dziesięcioleci trwa wojna domowa. Wśród ludności rośnie nacjonalizm buddyjski. Jednak w tej trudnej sytuacji widać też działanie Boga – ludzie odwracają się od buddyzmu oraz kultu duchów i idą za Jezusem.
Projekt 05/2021
W wielu krajach świata nasilają się prześladowania. Tym ważniejsze jest, zwłaszcza teraz, abyśmy stanęli u boku naszych uciskanych sióstr i braci, dzięki czemu będą mogli trwać w wierze w Chrystusa oraz odważnie o Nim świadczyć.
Projekt 04/2021
Nieustająca przemoc ma niszczący wpływ na chrześcijan w północnej Nigerii. Potrzebują wsparcia duchowego i materialnego. Dzięki ludziom takim jak ty, lokalni partnerzy Open Doors mogą pomagać nigeryjskim chrześcijanom na wiele sposobów.
Projekt mięczny marzec
Wyśmiewani przez kolegów z klasy, dyskryminowani przez nauczycieli: już w szkole wiele dzieci z chrześcijańskich rodzin w Egipcie jest traktowanych jako obywatele drugiej kategorii. Pragniemy, aby otrzymali wsparcie od swojej rodzinny rozsianej po całej ziemi.
Projekt miesięczny 02/2021
Prześladowania nasilają się, a do nich dochodzą kolejne duże wyzwania, takie jak pandemia koronawirusa. Pośród tych trudności chcemy stanąć u boku naszych cierpiących sióstr i braci, pomóc im trzymać się wiary w Chrystusa, aby z odwagą mogli świadczyć o Nim.

Konto do wpłat darowizn

BANK PKO BP

PRZELEWY KRAJOWE PL 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544
PRZELEWY ZAGRANICZNE BIC/Swift: BPKOPLPW

Odliczenie darowizn od podatku

Stowarzyszenie Open Doors Deutschland e.V. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec zostało, ze względu na swoją działalność na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Urzędu Skarbowego w Hofheim n. Taunusem z dn. 29.10.2015, nr 46/250/50616 uznane na terytorium RFN jako organizacja służąca celom kultu religijnego i wg § 5, ust.1, pkt. 9 ustawy o opodatkowaniu organizacji oraz wg § 3, pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od działalności gospodarczej, jest zwolniona z podatku. Potwierdzamy, że zwolnienie to, o ile dotyczy jedynie działalności związanej z kultem religijnym (§ 52, ust.2, pkt.2 Kodeksu Podatkowego), obowiązuje również za granicą (czyli w Polsce). Ze względu na różnice uchwał podatkowych pomiędzy krajami UE oraz ich różne interpretacje, Open Doors nie gwarantuje niestety swoim ofiarodawcom możliwości odliczenia od podatku darowizn na rzecz tej organizacji. Sugerujemy upewnić się o takiej możliwości indywidualnie w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania podatnika.

Świadectwo Kontroli Darowizn
Świadectwo Kontroli Darowizn Aliansu Ewangelicznego wiąże się ze ścisłymi zasadami w zakresie wykorzystania funduszy zdobytych jako darowizny.
Pomoc, która nadchodzi
Projekty, które Open Doors mogło już przeprowadzić, pomogły wielu osobom na całym świecie. Chcemy pokazać, jak bardzo ważna jest Twoja pomoc dla prześladowanego Kościoła.