Dziękujemy za Twoją hojność!

Wspierając wzmacniasz prześladowany Kościół

Formularz wsparcia online

Praca Open Doors oraz projekty, które możemy realizować z partnerami w ponad 70 krajach na całym świecie są możliwe tylko dzięki Waszemu wsparciu modlitewnemu oraz finansowemu. Z całego serca za nie dziękujemy! Niech Bóg Wam błogosławi!

Formularz darowizny

Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Imię
Nazwisko
Ulica i numer
Miejscowość
Kod
Email

 

 

kanały

 

Konto i regulamin darowizn

BANK PKO BP

PRZELEWY KRAJOWE PL 62 1020 1169 0000 8502 0250 0544
PRZELEWY ZAGRANICZNE BIC/Swift: BPKOPLPW

Informacje ogólne

 • Strona internetowa opendoors.pl jest prowadzona przez Open Doors Deutschland e.V. (zwany dalej Open Doors Polska), z siedzibą w Frankfurter Str. 73a 65779 Kelkheim, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym Koninstein w Taunus.

 

 • Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie openoors.pl realizowanego przez serwisy PayPro SA.

 

 • Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, REGON:301345068, NIP:7792369887, Sąd Rejonowy Poznań , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000347935.

 

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem  

Zasady przekazywania darowizn

 • Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.

 

 • Serwisy DotPay umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz Open Doors Polska celem wsparcia działań statutowych.

 

 • Darowizny przekazywane za pomocą strony opendoors.pl mogą być realizowane od 06-10-2017.

 

 • W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis DotPay lub serwis, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie opendoors.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu https://ssl.dotpay.pl/.

 

 • W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 
  • przelewów elektronicznych (w tym BLIK) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności DotPay jest dostępna na stronie https://www.dotpay.pl/metody-platnosci) oraz kart płatniczych, 
  • przelewów elektronicznych jednorazowych poprzez system DotPay

 

 • Dodatkowo, ze strony Serwisu DotPay Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.

 

 • Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu DotPay wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://www.opendoors.pl/o-nas/polityka-prywatnosci  
   

Postępowanie reklamacyjne

 • W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.

 

 • Reklamację należy zgłosić na adres: info@opendoors.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Open Doors Polska indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Odliczenie darowizn od podatku

Stowarzyszenie Open Doors Deutschland e.V. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec zostało, ze względu na swoją działalność na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Urzędu Skarbowego w Hofheim n. Taunusem z dn. 29.10.2015, nr 46/250/50616 uznane na terytorium RFN jako organizacja służąca celom kultu religijnego i wg § 5, ust.1, pkt. 9 ustawy o opodatkowaniu organizacji oraz wg § 3, pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od działalności gospodarczej, jest zwolniona z podatku. Potwierdzamy, że zwolnienie to, o ile dotyczy jedynie działalności związanej z kultem religijnym (§ 52, ust.2, pkt.2 Kodeksu Podatkowego), obowiązuje również za granicą (czyli w Polsce). Ze względu na różnice uchwał podatkowych pomiędzy krajami UE oraz ich różne interpretacje, Open Doors nie gwarantuje niestety swoim ofiarodawcom możliwości odliczenia od podatku darowizn na rzecz tej organizacji. Sugerujemy upewnić się o takiej możliwości indywidualnie w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania podatnika.

Postanowienia końcowe

 • Open Doors Polska ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   

Aktualne projekty

Projekt luty 2024

Open Doors organizuje szkolenia "Silni w czasie burzy" w wielu krajach, aby zachęcić chrześcijan i pomóc im spojrzeć na prześladowania z biblijnej perspektywy.

Projekt Grudzień 2023

Lokalni partnerzy Open Doors w Wietnamie prowadzą różnorodne szkolenia i seminaria, które mają na celu wzmocnienie miejscowych chrześcijan w ich wierze i codziennym życiu.

Projekt Listopad 2023

Nauczanie biblijne i materiały dostosowane do wieku mają pomóc najmłodszym w budowaniu silnej relacji z Jezusem. Dzieci powinny wiedzieć, że Jezus jest przy nich nawet w czasie prześladowań.

Świadectwo Kontroli Darowizn

Świadectwo Kontroli Darowizn Aliansu Ewangelicznego wiąże się ze ścisłymi zasadami w zakresie wykorzystania funduszy zdobytych jako darowizny.

Pomoc, która nadchodzi

Projekty, które Open Doors mogło już przeprowadzić, pomogły wielu osobom na całym świecie. Chcemy pokazać, jak bardzo ważna jest Twoja pomoc dla prześladowanego Kościoła.