PROJEKT - KWIECIEŃ 2024

POMÓŻMY CHRZEŚCIJANOM W INDIACH

Hinduscy ekstremiści chcą »Indii tylko dla hinduistów«. Obecność chrześcijan jest nieporządana. Poprzez modlitwę i inne formy wsparcia, razem możemy umocnić indyjskich chrześcijan, aby byli światłem i solą w najludniejszym kraju świata, pomimo otaczającej ich wrogości i prześladowań.

Projekt Kwiecień 2024
Kavita i Nitish mogą zarabiać na życie dzięki pomocy Open Doors

Lokalni partnerzy Open Doors wspierają chrześcijan m.in. poprzez pomoc doraźną w postaci żywności i lekarstw, projekty samopomocowe w celu zapewnienia środków do życia, seminaria na temat radzenia sobie z prześladowaniami, kursy alfabetyzacyjne oraz szkolenia zawodowe. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy to umożliwiają- ta pomoc ma dla indyjskich chrześcijan ogromne znaczenie! »Byliśmy szczęśliwi, ponieważ nie spodziewaliśmy się takiej pomocy« - mówi Kavita*. »Tak, jak powinno być w rodzinie, [partnerzy Open Doors] przyszli i pomogli nam. Byliśmy szczęśliwi, że nie jesteśmy sami, że stoją przy nas Boży ludzie, którzy chcą nam pomóc«.

* Imię zmienione

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają finansowo chrześcijan w Indiach

Wspierając nasz kwietniowy projekt przyczyniasz się do pomocy chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. W Indiach żyje ponad 71 milionów chrześcijan, jest to 5% populacji kraju, dlatego tak ważna jest doraźna i stała pomoc dla nich. Niestety lokalna władza z roku na rok coraz bardziej ogranicza wolność religijną i nakłada ograniczenia, które najdotkliwiej odczuwają chrześcijanie. Chciejmy włączyć się w pomoc zarówno modlitewną, jak i materialną na rzecz naszych braci i sióstr.

 

Twoja pomoc jest nieoceniona i za każdą formę wsparcia pragniemy Ci podziękować.
Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy:
»Projekt 04/2024 - Pomoc dla chrześcijan w Indiach«

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany,
środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.