Prześladowania w Sudanie

Sudan

7
ŚIP
2020
Sudan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
6
ISO
SD
Sudanie
Chrześcijan
1,96
Populacja
42.51
Dyktatorska Paranoja
Protekcjonizm denominacyjny
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 14.200
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 14.500
Życie w państwie: 15.700
Życie w kościele: 16.100
przemoc fizyczna: 10.400

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.200
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 14.500
Życie w państwie: 15.700
Życie w kościele: 16.100
przemoc fizyczna: 10.400

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Sudanie

Wielu przywódców kościelnych przetrzymywanych jest w więzieniach, a rząd usiłuje zastraszyć wszystkich pozostałych. Dochodzi do aresztowań; wiele kościołów zostało zniszczonych lub znajduje się na oficjalnej liście do zniszczenia; chrześcijanie są masowo atakowani na obszarach takich jak np. Góry Nubijskie, gdzie toczy się konflikt między siłami rządowymi i grupami rebeliantów.  

Pomimo porozumienia o podziale władzy, w kraju panuje chaos, który wywołuje wielką niepewność wśród chrześcijan. Tarcia na tle etnicznym – Arabowie kontra etniczni Afrykanie oraz muzułmańsko-chrześcijańskie relacje komplikują sytuację w kraju. Odłączenie się Sudanu Południowego w 2011 r., które spowodowało spadek liczebności chrześcijan, w połączeniu z dążeniami islamskich konserwatystów do wprowadzenia szariatu w Sudanie, przyczyniło się do znacznego osłabienia pozycji chrześcijan w kraju.
Skrajnie wysoki poziom prześladowań w kategorii „życie w kościele” jest dowodem na to, że rząd nieustannie i na różne sposoby nękał kościoły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Spadek o jedno miejsce (2 pkt) wynika z protestów przeciwko byłemu prezydentowi Umar Hassan Ahmad al-Baszir. Pod jego rządami, zanim został usunięty z urzędu, zniszczono wiele kościołów w ramach wprowadzania prawa szariatu, za którym, po odłączeniu się Sudanu Południowego, głosował al-Baszir.

Życie codzienne chrześcijan w Sudanie

W Górach Nubijskich tysiące chrześcijan zostało zabitych i wysiedlonych podczas rządowej akcji oczyszczania regionu z grup mniejszościowych. W innych częściach kraju wiele kościołów zostało zburzonych, a przywódcy kościelni byli zatrzymywani za wypowiedzi przeciwko prześladowaniom. Wykorzystuje się przepisy przeciwko bluźnierstwu, aby prześladować chrześcijan – wiele osób obawia się mówić o swojej wierze w obawie przed oskarżeniem o „działanie przeciwko islamowi i namawianie do apostazji”.
Odejście od islamu i przejście na chrześcijaństwo jest sprzeczne z prawem i może podlegać karze śmierci, dlatego chrześcijanie muzułmańskiego pochodzenia utrzymują swoje nawrócenie w całkowitej tajemnicy. Niektórzy z nich są zamykani w areszcie domowym, kiedy rodziny dowiadują się o ich nawróceniu.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Sudanie?    

Pragnieniem Open Doors jest, aby kościół w Sudanie był dobrze przygotowany teologicznie i potrafił prowadzić służbę, dzięki której chrześcijanie staną się/pozostaną silni w obliczu prześladowań. We współpracy z lokalnymi kościołami Open Doors organizuje:
•    seminaria teologiczne
•    szkolenia przygotowujące do radzenia sobie z prześladowaniami
•    warsztaty formacyjne i seminaria dla osób nawróconych
•    międzykulturowe szkolenia dla kaznodziejów
•    opiekę dla osób dotkniętych traumą
•    projekty rozwojowe i generujące dochód skierowane do lokalnych społeczności.

Intencje modlitewne

Społeczność międzynarodowa z zadowoleniem przyjęła koniec dyktatury Hassana al-Baszira, a negocjacje między tymczasową radą wojskową a koalicją sił opozycyjnych stanowią dobry początek nowego Sudanu. Wiele pytań pozostaje jednak nadal bez odpowiedzi, np. plany rządu w odniesieniu do wolności religijnej. Wiele głosów w kraju wzywa do wprowadzenia prawa szariatu. Nie jest jasne, czy nowy Sudan umożliwi chrześcijanom wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa w pełnej wolności. Módlmy się o prawdziwą wolność religijną w Sudanie.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

Modlitwa za Sudan

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za odważną wiarę Twojego kościoła w Sudanie. Chroń i opiekuj się naszymi braćmi i siostrami w Górach Nubijskich. Zmieniaj serca sudańskich przywódców, aby mieszkańcy Sudanu poznali, czym jest wolność, sprawiedliwość i pokój. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.