Prześladowania w Sudanie

Sudan

13
ŚIP
2021
Sudan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
7
Sudanie
Chrześcijan
1,97
Populacja
43.54
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 13.400
Życie w rodzinie: 13.400
Życie w społeczeństwie: 13.700
Życie w państwie: 13.600
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 9.100

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.400
Życie w rodzinie: 13.400
Życie w społeczeństwie: 13.700
Życie w państwie: 13.600
Życie w kościele: 15.700
przemoc fizyczna: 9.100

Jak wyglądają prześladowania w Sudanie?

Pomimo tego, że Sudan poczynił znaczące kroki w kierunku wolności religijnej w ostatnim roku, chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich nadal zmagają się z prześladowaniami ze strony rodziny i ludzi w najbliższym otoczeniu. Za nawrócenie na chrześcijaństwo nie grozi im już kara śmierci, ale nadal żyją w strachu przed pobiciem, ostracyzmem, dyskryminacją. Często dochodzi do ataków na kościoły. Czasami budynki są całkowicie niszczone. Wielu chrześcijan nie przyznaje się do swojej wiary, aby chronić siebie i swoje rodziny. Niektórzy konwertyci nie wychowują dzieci w religii chrześcijańskiej, w obawie przed odwetem przywódców wspólnotowych. Strach przed ujawnieniem w niektórych przypadkach oznacza, że zmarli chrześcijanie chowani są w obrządku muzułmańskim na muzułmańskich cmentarzach.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Chrześcijańskie kobiety i dziewczynki są zmuszane do noszenia muzułmańskiego ubioru, aby uniknąć napastowania za „nieprzyzwoity ubiór”. Młodym dziewczynom grożą wymuszone małżeństwa, chrześcijanki narażone są na gwałty i przemoc domową, zwłaszcza jeśli pochodzą z rodzin muzułmańskich. Nie ma sprawiedliwości dla ofiar przemocy na tle seksualnym. Zdarza się, że kobiety, które złożyły doniesienie o przestępstwie, są oskarżane o składanie fałszywych zeznań.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańscy mężczyźni i chłopcy narażeni są na przemoc fizyczną i śmierć. Śmierć lub porwanie oznaczają, że rodzina traci głównego żywiciela i (zwłaszcza w odległych częściach Sudanu) możliwość bronienia się przed napaściami.

Poznaj sudańskiego duchownego

»Cierpienie naszych braci i sióstr, zwłaszcza chrześcijan wywodzących się ze środowisk muzułmańskich, jest ogromne. Ważne jest, abyście o nich pamiętali i zastanawiali się nad ich cierpieniem. Niech to będzie czas wyrażenia w sposób praktyczny miłości, którą dla nich macie«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Od czasu obalenia prezydenta Omara al-Bashira w kwietniu 2019 r. w kraju panuje niepewność w kwestii przywództwa Sudanu i jego wpływu na chrześcijan. Dzięki Bożej łasce, w odpowiedzi na modlitwę, wydaje się, że jesteśmy w stanie zaobserwować znaczące kroki na drodze do wolności religijnej. Po ponad 30 latach przestaje obowiązywać prawo islamskie, a chrześcijanie nawróceni z islamu nie będą już podlegać karze śmierci. Chociaż prześladowania nie ustały, a postaw ludzi nie da się zmienić z dnia na dzień, jest to bardzo obiecujący krok, który przyczynił się do spadku Sudanu w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań o sześć miejsc.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Na obszarach takich jak góry Nubijskie trwa konflikt między siłami rządowymi a grupami rebeliantów. Od 2011 r. tysiące chrześcijan zostało zabitych w walkach między stronami konfliktu, które wielu uważa za skuteczne czystki mniejszości etnicznych, zwłaszcza chrześcijan. W innych częściach kraju najbardziej narażeni na prześladowania są chrześcijanie ze środowisk muzułmańskich.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Sudanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Sudanie?
Open Doors podejmuje współpracę z lokalnymi kościołami, w ramach której zapewnia szkolenia teologiczne i uczniowskie, kursy radzenia sobie z prześladowaniami, opiekę dla osób, które przeżyły traumę, wspólnotowe projekty rozwojowe i wypracowywania dochodów.  

Intencje modlitewne

  • Wychwalaj Boga za zmiany przeprowadzone przez rząd Sudanu w kierunku wolności religijnej, będące odpowiedzią na modlitwy wierzących w Sudanie i na świecie. Poproś Pana Boga o rządzących krajem, aby podążali w kierunku, który obrali, aby dokonały się zmiany, które wpłyną na codzienne życie chrześcijan.
  • Módl się o ochronę sudańskich chrześcijan ze środowisk muzułmańskich, poproś o siłę i wytrwałość w znoszeniu sprzeciwu rodzin i najbliższego otoczenia.
  • Módl się o chrześcijanki w Sudanie, o ochronę przed przemocą seksualną, o to, by potrafiły okazywać miłość Jezusa Chrystusa ludziom w swoim środowisku.

Modlitwa za Sudan

Panie Boże, dziękuję Ci, że odpowiedziałeś na lata modlitw sudańskich chrześcijan i osób, które ich wspierają.  Modlimy się, aby zmiana prawa przyniosła zmianę codziennego życia naszych braci i sióstr w Sudanie oraz zmianę kultury kraju. Pozwól sudańskim wierzącym otwarcie żyć wiarą i być światłem Chrystusa dla kraju, który tak wiele lat był pogrążony w ciemności. Amen