Prześladowania w Turcji

Turcja

25
ŚIP
2021
Turcja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
36
Turcja
Chrześcijan
0,17
Populacja
83.84
Islamski ekstremizm
Wrogość etniczno-religijna
Ucisk ze strony klanu/plemienia
Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 11.500
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 11.600
przemoc fizyczna: 9.300

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.500
Życie w rodzinie: 11.500
Życie w społeczeństwie: 10.800
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 11.600
przemoc fizyczna: 9.300

Jak wyglądają prześladowania w Turcji?

Turecki nacjonalizm religijny rośnie w siłę. Stawia to chrześcijan w coraz trudnym położeniu. Sytuacja chrześcijan z zagranicy bywała trudna już we wcześniejszych latach, a w roku 2020 władze przyjęły taktykę nieprzedłużania wiz pobytowych obcokrajowcom będącym w związkach małżeńskich z obywatelami Turcji. Atmosfera rosnącego nacjonalizmu nie pozostawia wiele miejsca na wyrażanie własnych poglądów, a chrześcijanie muszą zachować dużą ostrożność, poruszając tematy religijne w rozmowach, ponieważ może to wywołać podejrzliwość otoczenia. Nawrócenie z islamu na chrześcijaństwo nie jest zabronione, ale konwertyci narażeni są na nękanie i szykany ze strony członków rodziny i lokalnej społeczności. W niektórych przypadkach mogą zostać wydziedziczeni lub zmuszeni do rozwodu. Grożące im niebezpieczeństwo powoduje, że niektórzy wierzący prowadzą podwójne życie i ukrywają swoje nawrócenie. Zgodnie z prawem wpis dotyczący wyznania w dokumencie tożsamości może zostać zmieniony, ale w rzeczywistości przeprowadzenie tej procedury bywa bardzo stresujące i trudne. Nawet zmiana denominacji może okazać się problematyczna. Mieszanka islamu i nacjonalizmu dotyka również chrześcijan ze środowisk niemuzułmańskich, np. mniejszości etniczne Greków, Ormian i Syryjczyków. Nie są oni uznawani za pełnoprawnych członków tureckiego społeczeństwa i napotykają na swojej drodze różnego rodzaju prawne i biurokratyczne przeszkody. Chrześcijanie mają ograniczony dostęp do posad państwowych, ale dyskryminacja dotyka ich także w sektorze prywatnym, zwłaszcza jeśli pracodawcy mają jakieś powiązania z rządem. Ponieważ wyznanie było wpisywane do starych dokumentów tożsamości ręcznie, a w nowych zapisywane jest elektronicznie, dyskryminacja kandydatów na tle religijnym jest ułatwiona.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Pomimo że turecki system prawny przyznaje równe prawa kobietom i mężczyznom, oczekuje się, że kobiety poprzez swoje wybory dotyczące rodziny, związków i małżeństwa przyniosą zaszczyt swojej rodzinie. Z tego powodu nawrócenia na chrześcijaństwo niesie ze sobą poważne ryzyko, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Kobiety ryzykują odrzucenie przez rodzinę lub zakaz spotykania się z innymi chrześcijanami. Ze względu na islamską radykalizację w kraju kobiety podlegają społecznym naciskom, aby przestrzegać islamskich norm w zakresie ubioru i zachowania.  

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Oczekuje się, że tureccy mężczyźni będą obrońcami islamu i tureckiej tożsamości. Niespełnienie tych oczekiwań może wywołać reakcję otoczenia, która uniemożliwi im udział w jakichkolwiek praktykach religijnych. Służba wojskowa jest w Turcji obowiązkowa. Ponieważ wyznanie widnieje w dokumencie tożsamości, żołnierze z dużym prawdopodobieństwem spotkają się z nierównym traktowaniem ze strony przełożonych i szykanami ze strony kolegów. Chrześcijanie mają trudności ze znalezieniem pracy w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym narażeni są na dyskryminację ze strony pracodawców.

Poznaj Hansa Jürgena Louvena

»Jedyny powód [nakazu wyjazdu z kraju], który przychodzi mi do głowy, jest taki, że jesteśmy ludźmi religijnymi, i zdarza się, że rozmawiamy o naszej religii z ludźmi stąd«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Turcja przesunęła się o dziewięć miejsc w górę w porównaniu z ŚIP 2020, co odzwierciedla wzrastający wpływ nacjonalizmu religijnego na chrześcijaństwo oraz wzrost liczby zgłaszanych incydentów z użyciem przemocy. Zmiana przeznaczenia dwóch historycznych kościołów z muzeów na meczety latem 2020 r. spotęgowała nerwowość wśród chrześcijan, zaniepokojonych kierunkiem, w jakim zmierza kraj. W lipcu prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że Hagia Sophia w Stambule – kościół wybudowany w VI wieku i zamieniony w meczet w XV wieku, a następnie w muzeum w 1935 r. – ponownie będzie pełnił funkcję meczetu. 2 tygodnie później budynek został udostępniony wyznawcom islamu na modlitwy. To wzbudziło strach pośród społeczności chrześcijańskiej. Część młodych wierzących rozważała nawet opuszczenie kraju i wyjazd na Zachód. Wydaje się, że młode pokolenie Turków nie ulega wszechobecnemu nacjonalizmowi religijnemu.

Tymczasem wielu chrześcijan z zagranicy jest zmuszanych do opuszczenia kraju wbrew swojej woli. Według danych Stowarzyszenia Kościołów Protestanckich od stycznia 2019 r. prawie 60 obcokrajowców, w tym wielu pracujących w Turcji pastorów oraz liderów wspólnot, otrzymało polecenie wyjazdu lub nie pozwolono im ponownie wjechać do kraju.
Kogo najbardziej dotykają prześladowania?
Konwertyci doświadczają większych przejawów dyskryminacji na obszarach wiejskich. Jeśli to możliwe, wierzący decydują się na przeprowadzkę do miasta, aby cieszyć się większą swobodą.

Historyczne kościoły chrześcijańskie, takie jak ormiański i asyryjski (syriacki), spotykają się z silną wrogością w południowo-wschodnim regionie Turcji.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Turcji?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Turcji?
Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijanom w Turcji.

Intencje modlitewne

  • Módl się o zmianę atmosfery podejrzliwości wobec chrześcijan w Turcji.
  • Módl się, aby chrześcijanie z zagranicy byli przychylnie traktowani podczas procedury przyznawania wiz, a także rozpatrywania ich odwołań od decyzji o zakazie pobytu.
  • Poproś o siłę dla wierzących nawróconych z islamu, by nie ugięli się przed prześladowaniami. Módl się, aby wzrastali w wierze i miłości do Jezusa Chrystusa i byli bezpieczni.

Modlitwa za Turcję

Dobry Boże, pomóż swoim dzieciom, które próbują głosić Ewangelię w dusznej atmosferze podejrzliwości. Obdarz je mądrością i odwagą. Pomóż chrześcijanom, którzy starają się o wizy pobytowe, a jeśli zostaną zmuszeni do wyjazdu z kraju, niech wiedzą, że ich kochasz i zadbasz o nich. Wzmocnij i podtrzymaj chrześcijan nawróconych z islamu, kiedy są atakowani. Zmień atmosferę panującą w kraju. Amen.