Prześladowania w Turcji

Turcja

36
ŚIP
2020
Turcja
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
26
ISO
TR
Turcja
Chrześcijan
0,17
Populacja
82.96
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 11.800
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 11.300
przemoc fizyczna: 3.700

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 11.800
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 13.300
Życie w kościele: 11.300
przemoc fizyczna: 3.700

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Turcji    

Bardzo silny nacjonalizm religijny obecny w społeczeństwie tureckim sprawia, że chrześcijanie znajdują się pod dużą presją. Państwo nie zwraca się przeciwko chrześcijanom w jakiś szczególny sposób, ale nacjonalistyczne społeczeństwo Turcji nie pozostawia wiele miejsca dla wierzących ani dla głoszonej przez nich dobrej nowinie. Doniesienia mediów na temat chrześcijan są bardzo stronnicze, a w kontaktach z urzędami państwowymi spotykają się oni z dyskryminacją. Chrześcijanie nie są zatrudniani w strukturach państwowych i są dyskryminowani przez prywatnych pracodawców.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik ogólny dla prześladowań wzrósł, chociaż kategoria „przemoc” otrzymała znacznie mniej punktów niż w poprzednim roku, pomimo przymusowej deportacji przynajmniej 23 ekspatriantów (oraz ich rodzin) współpracujących z lokalnym kościołem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano także mniejszą liczbę ataków na budynki kościelne.

Życie codzienne chrześcijan w Turcji    

Chrześcijanie wywodzący się ze środowisk muzułmańskich często utrzymują swoją wiarę w tajemnicy. Ujawnienie się, oznacza prześladowania z rąk rodziny – odejście od islamu jest postrzegane jako zdrada tureckiej tożsamości i przynosi hańbę całej rodzinie. Chrześcijanom w takiej sytuacji grozi rozwód i utrata praw do dziedziczenia. Chociaż konwertyci z islamu mogą legalnie zmienić zapis o przynależności religijnej w dowodzie tożsamości, procedura ta jest trudna i stresująca.

Wierzący, którzy należą do mniejszości etnicznych, jak np. chrześcijanie z Greckiego Kościoła Prawosławnego lub Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego spotykają się z dyskryminacją w miejscu pracy, zwłaszcza jeśli pracodawca ma jakieś powiązania z rządem. Przynależność religijna jest zapisana w dowodzie tożsamości, co ułatwia pracodawcom dyskryminację chrześcijańskich kandydatów.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Turcji?    

Open Doors zachęca do modlitwy za wierzących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji oraz do ogólnej modlitwy za Turcję.

Intencje modlitewne

Módlcie się z prześladowanymi wierzącymi, aby pokładali całą swoją nadzieję i ufność w Bogu.

Módlcie się za chrześcijan, którzy opuścili islam, aby naśladować Jezusa. Proś Boga, aby dał im rozeznanie i słowa, aby służyli z miłością i mądrością swoim rodzinom i sąsiadom.

Módlcie się o bezpieczeństwo misjonarzy w Turcji oraz o odwagę i mądrość, gdy tam służą.

Módlcie się za tych, którzy po przyjęciu wiary chrześcijańskiej są traktowani jak zdrajcy.

Modlitwa za Turcję

Duchu Święty, nie pozwól, aby kościół w Turcji umarł. Daj pokój tym, którzy nie mogą otwarcie wyznawać wiary w Jezusa Chrystusa. Chroń i opiekuj się tymi, którzy są dyskryminowani w miejscu pracy i daj mądrość i odwagę kościołom, których pragnieniem jest głoszenie dobrej nowiny o Jezusie. Amen

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.