Prześladowania w Afganistanie

Afganistan

2
ŚIP
2021
Afganistan
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
2
Afganistanie
Chrześcijan
około kilku tys.
Populacja
38.06
Islamski ekstremizm
Wrogość etniczno-religijna
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 16.700
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.700
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 10.200

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 16.700
Życie w rodzinie: 16.700
Życie w społeczeństwie: 16.700
Życie w państwie: 16.700
Życie w kościele: 16.700
przemoc fizyczna: 10.200

Jak wyglądają prześladowania w Afganistanie?

Jawne przyznawanie się do bycia chrześcijaninem w Afganistanie nie jest możliwe. Odejście od islamu jest hańbą, a chrześcijańscy konwertyci muszą zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami, jeśli zmiana religii zostanie zauważona przez rodzinę lub sąsiadów. Za swoje nawrócenie grozi im kara śmierci – ratunkiem w takiej sytuacji jest ucieczka z kraju.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Szacuje się, że około 70 - 80% kobiet staje przed problemem wymuszonych małżeństw, a ponad połowa kobiet w kraju wychodzi za mąż, zanim osiągnie 16 rok życia, tj. minimalny wiek wymagany do zawarcia małżeństwa. Wymuszone małżeństwa są często wykorzystywane jako narzędzie przymusu, dzięki któremu rodzina może mieć pewność, że kobieta pozostanie muzułmanką.
Chrześcijanki w Afganistanie poddawane są wielu formom przemocy fizycznej, dysponują niewielką autonomią finansową i społeczną. Ujawnienie informacji o nawróceniu na chrześcijaństwo, nawet jeżeli nie będzie oznaczało śmierci, może spowodować, że kobieta zostanie uwięziona w domu, sprzedana do pracy niewolniczej lub zmuszana do prostytucji. Nadal powszechnie praktykuje się „zabójstwa honorowe”.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Wszystkim chrześcijanom w Afganistanie grozi śmierć, tortury, więzienie i ostracyzm. Mężczyźni konwertujący na chrześcijaństwo są często zmuszeni do szukania alternatywnego źródła dochodu. Zmusza się ich do udziału w praktykach religijnych na targowiskach, aby w ten sposób ujawnić ich inne przekonania religijne. Ponieważ mężczyźni są głównymi żywicielami rodzin, to na nich opierają się domowe finanse – całe rodziny cierpią, jeśli mężczyzna zostanie porwany lub zabity. W kulturze Afganistanu kobieta pracująca za wynagrodzenie przynosi wstyd całej rodzinie.

Poznaj afgańskiego chrześcijanina

„Jak dajemy sobie radę? Tylko Bóg wie. On wie, bo jest tak dobry i jest z nami. Jesteśmy zmęczeni żyjąc w cieniu groźby śmierci”.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Afganistan pozostaje na drugim miejscu ŚIP, a prześladowania tylko w niewielkim stopniu ustępują tym w Korei Północnej. IS i talibowie zajmują silną pozycję w Afganistanie. Talibowie kontrolują duże obszary kraju.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Wszyscy chrześcijanie w Afganistanie narażeni są na prześladowania w równym stopniu. Obszary pod kontrolą talibów są szczególnie opresyjne, uzewnętrznianie przekonań religijnych przez chrześcijan nie jest bezpieczne.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Afganistanie?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Afganistanie?
Open Doors zapewnia wsparcie modlitewne prześladowanym chrześcijan w Afganistanie.

Intencje modlitewne

  • Módl się o ochronę dla niewielkiej grupy afgańskich wierzących. Módl się, aby Bóg sprawił, że „widzące oczy oślepną”, a plany tych, którzy usiłują wytropić ukrywających się chrześcijan, nie powiodą się.  
  • Módl się, aby pomimo izolacji, afgańscy wierzący trwali silni w wierze. Módl się, aby znaleźli bezpieczny dostęp do Słowa Bożego i sposób na kontaktowanie się z innymi wierzącymi.
  • Módl się, aby Bóg przemieniał serca islamskich ekstremistów – jakimi są talibowie i członkowie IS – aby poznali miłość Pana Jezusa i aby to On odmienił ich życie.

Modlitwa za Afganistan

Boże, proszę chroń niewielką grupę chrześcijan pośród wielomilionowej populacji Afganistanu. Dziękuję, że pomimo ich niedużej liczby, odkryli najwspanialszą miłość na świecie. Proszę, nieustannie okazuj im Swoją mądrość, miłosierdzie oraz pocieszenie. Umożliwiaj im kontakty z innymi wierzącymi, pomimo wielu przeciwności.