Prześladowania w Chinach

Chiny

17
ŚIP
2021
Chiny
Religia
Ateistyczna ideologia państwa
Ranking poprzednie lata
23
Chiny
Chrześcijan
96,70
Populacja
1424.55
Presja ze strony komunizmu
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 12.000
Życie w państwie: 13.200
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 11.100

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 12.600
Życie w rodzinie: 9.700
Życie w społeczeństwie: 12.000
Życie w państwie: 13.200
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 11.100

Jak wyglądają prześladowania w Chinach?

Kościół w Chinach przeżywa silny wzrost; jednak życie chrześcijan jest dalekie od zwyczajności.  Na terenie całego kraju wdrażana jest polityka „sinizacji” kościoła. Partia Komunistyczna opiera swoje utrzymanie się przy władzy na chińskiej tożsamości kulturowej i dlatego nakłada ograniczenia na wszystkie działania, które w ich mniemaniu mogłyby zagrozić kontroli, którą sprawują nad społeczeństwem. Państwo cenzoruje działania w Internecie, mediach społecznościowych, nakłada restrykcje na organizacje pozarządowe. Ściśle wykonuje przepisy o religii z 2018 r., które poważnie ograniczają wolność obywateli. Władze monitorują kościoły, a część z nich została zamknięta. Nie ma znaczenia, czy są to kościoły niezależne, czy zarejestrowane w ramach Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii. I nie chodzi tylko o wprowadzenie nowych przepisów, które mają wpływ na działalność chrześcijan, ale także o bardziej rygorystyczne wdrażanie już istniejących przepisów, takich jak np. zakaz internetowej sprzedaży Biblii. Jeśli rodzina lub lokalna społeczność dowie się, że jeden z ich członków jest chrześcijaninem, z dużym prawdopodobieństwem będą narażeni na przemoc fizyczną i zastraszanie – wszystko to w nadziei, że uda się ich przywrócić religii tradycyjnej. Małżonkowie mogą zostać zmuszeni do rozwodu. Członkowie lokalnej społeczności donoszą przedstawicielom władz o praktykowaniu chrześcijaństwa przez ich sąsiadów po to, by ich powstrzymać.

Prześladowania z perspektywy kobiet

Na celowniku władz są liderzy wspólnot. Ponieważ wiele kościołów, zwłaszcza kościołów domowych, kierowanych jest przez kobiety, prześladowania dotykają kobiety i mężczyzn w podobny sposób. W więzieniach dochodzi do gwałtów na zatrzymanych chrześcijankach. Czasami kobiety zmuszone do ucieczki z kraju, muszą opuścić swoje dzieci. Pozostając w Chinach, tak czy inaczej trafiłyby do więzienia i straciłyby kontakt z dziećmi. Ucieczka uznawana jest za lepsze rozwiązanie. Kobiety nawrócone z islamu lub buddyzmu ryzykują utratę prawa do opieki nad dziećmi i prawo do dziedziczenia. Często zmusza się je do rozwodu.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Przyjęcie na siebie roli lidera naraża mężczyzn na duże niebezpieczeństwo. Grozi im przemoc fizyczna z rąk funkcjonariuszy policji. Wielu mężczyzn jest głównymi żywicielami rodziny, aresztowanie lub utrata pracy oznaczają kryzys finansowy całej rodziny. W wielu przypadkach przetrzymywanie tygodniami lub miesiącami w surowych warunkach aresztu wywołuje traumę. Niektórzy nie są w stanie wrócić do pracy. W szczególnych przypadkach – odnosi się to do mężczyzn i kobiet – konieczna jest specjalistyczna pomoc i leczenie.  

Poznaj „Grace”

»Nie było żadnego wcześniejszego ostrzeżenia. Weszli, usiedli i przesłuchiwali mnie przez cały dzień bez przerwy. Później dowiedziałam się, że przesłuchiwali też moich kolegów i koleżanki. Naciskali na nich, żeby powiedzieli im o mojej działalności religijnej. To nagłe, gwałtowne działanie zarządu szpitala sprawiło, że zaczęto na mnie patrzeć jak na przestępcę«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Presja ze strony władz, której podlegają chrześcijanie, przyczyniła się do tego, że Chiny przesunęły się sześć miejsc do góry w stosunku do ŚIP 2020. W ciągu zaledwie trzech lat Chiny awansowały o 26 miejsca, co odzwierciedla gwałtownie pogarszającą się sytuację życia chrześcijan.

Podporządkowanie się urzędowej ideologii staje się coraz trudniejsze nawet dla kościołów powiązanych z państwem. Z powodu mocno ograniczającej kontroli państwa, wiele kościołów przeszło reorganizację, dzieląc się na mniejsze grupy – ta taktyka nie zawsze przynosiła spodziewany efekt. Państwo wykorzystało pandemię COVID-19, aby uzasadnić konieczność zamykania kościołów, nawet jeśli nie było to już konieczne. Wzrosła liczby nalotów i szykan wobec pojedynczych chrześcijan i rodzin. Tysiące kościołów zostało częściowo lub całkowicie zniszczonych, niektóre skonfiskowano w ramach kampanii, która dosięgła prawie każdy region kraju. Z kościołów usuwa się krzyże. Cały czas państwo domaga się ścisłej realizacji przepisów o religii wprowadzonych w lutym 2018 r. i rozszerzonych w lutym 2020 we wszystkich prowincjach. Doniesienia mówią o tym, że obywatele otrzymują finansową gratyfikację od władz za wyjawienie informacji o chrześcijanach i innych mniejszościach. To pokazuje determinację Partii Komunistycznej, której celem jest przejęcie kontroli nad wszystkimi obszarami życia obywateli Chin. Należy pamiętać, że Chiny są bardzo rozległym krajem, a położenie chrześcijan może się znacznie różnić w różnych częściach kraju. Bez względu na to, sytuacja wszystkich chrześcijan znacznie się pogorszyła na terenie całego kraju.   

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Bezsprzecznie najsilniejsze prześladowania spotykają osoby nawrócone z islamu i buddyzmu. Ich motorem są rodziny i lokalne społeczności. Wspólnoty protestanckie skoncentrowane są w prowincjach Henan i Zhejiang. Liczne kościoły katolickie znajdują się w prowincji Hebei. Są to miejsca o wysokim ryzyku prześladowań. Jednak chrześcijanie spotykają się z ograniczeniami i kontrolą we wszystkich prowincjach Chin.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Chinach?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Chinach?
Open Doors wspiera prześladowanych wierzących w Chinach poprzez szkolenia w zakresie uczniostwa i prześladowań oraz poprzez dostarczanie literatury chrześcijańskiej wierzącym ze środowisk muzułmańskich i buddyjskich.  

Intencje modlitewne

  • Poproś Pana Boga o mądrość i prowadzenie dla liderów wspólnot opiekujących się wierzącymi w obliczu coraz silniejszych restrykcji i kontroli państwa.
  • Przynoś w modlitwie osoby nawrócone z innych religii. Módl się o ochronę przed złem, wzmocnienie w wierze i wyposażenie do świadczenia o Jezusie Chrystusie.
  • Proś Pana, aby otworzył oczy osób sprawujących władzę na niezrównaną moc i piękno Ewangelii.

Modlitwa za Chiny

Ojcze Niebieski, jesteśmy zdumieni niezwykłym rozwojem Kościoła w Chinach, pomimo dekad sprzeciwu i wrogości. Wychwalamy Cię za moc Ewangelii. Napełnij wierzących mądrością, zdolnością rozróżniania tego, co właściwe i odwagą, gdy starają się służyć Ci w atmosferze nieustającej inwigilacji. Umocnij ich świadectwo i kontynuuj budowanie swojego Kościoła. Wzmacniaj i wspieraj Twoje dzieci we wszystkich wyzwaniach. Amen.