Prześladowania w Erytrei

Erytrea

6
ŚIP
2021
Erytrea
Religia
Chrześcijaństwo/Islam
Ranking poprzednie lata
6
Erytrei
Chrześcijan
2,55
Populacja
5.43
Protekcjonizm denominacyjny
Dyktatorska Paranoja
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 14.600
Życie w rodzinie: 14.900
Życie w społeczeństwie: 15.900
Życie w państwie: 15.900
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 11.100

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.600
Życie w rodzinie: 14.900
Życie w społeczeństwie: 15.900
Życie w państwie: 15.900
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 11.100

Jak wyglądają prześladowania w Erytrei?

Chrześcijanie spoza historycznych denominacji ciepią najsilniejsze prześladowania w Erytrei, zarówno ze strony rządu, jak i Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego (EOC). EOC jest jedynym kościołem chrześcijańskich uznawanym przez państwo, i silnie przez nie kontrolowanym.
Rządowe siły bezpieczeństwa monitorują rozmowy telefoniczne, nadzorują działalność chrześcijan i przeprowadzają niezliczone naloty, których celem są chrześcijanie. Przechwytują chrześcijańskie publikacje i niszczą budynki kościelne. Chrześcijanie mogą być aresztowani i uwięzieni bez rozprawy sądowej. Wiele osób przetrzymywanych jest w niehumanitarnych warunkach w więzieniach. Ich najbliżsi nie wiedzą, gdzie są, ani nawet czy żyją.  W czerwcu 2020 ONZ donosiła, że w kwestii łamania praw człowieka w Erytrei nie widać żadnych znaczących zmian.
Chrześcijanie z kościołów innych niż EOC oraz osoby nawrócone z islamu zderzają się z silnym sprzeciwem członków rodzin i lokalnej społeczności, oraz państwa. Często pozbawia się ich świadczeń społecznych oraz ogranicza ich prawa.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W odróżnieniu od innych krajów, kobiety w Erytrei podlegają obowiązkowej służbie wojskowej. Powołane do wojska chrześcijanki są szczególnie narażone na przemoc na tle płciowym. Kobiety w aresztach i więzieniach doświadczają przemocy ze strony strażników. Na obszar wiejskich, porwania i wymuszane małżeństwa są bardzo rozpowszechnione. Chrześcijanka uprowadzona przez muzułmanina zostanie siłą nawrócona na islam. Co więcej, nie ma przepisów, które bezpośrednio rozprawiają się z problemem przemocy domowej. Kobiety nawrócone na chrześcijaństwo cierpią z powodu przemocy fizycznej, zniewolenia, zastraszania – obawiają się donosów, utraty prawa do opieki nad dziećmi, rozwodu.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Ponieważ w większości kościołów podziemnych to mężczyźni są liderami, ich aresztowanie przyczynia się do powstania próżni w gronie przywódców. W przypadkach, gdy mężczyzna jest głównym żywicielem rodziny, jego aresztowanie wywołuje kryzys ekonomiczny całej rodziny, rodzi brak poczucia bezpieczeństwa i strach.

Poznaj „Musse”

»W więzieniu, jednym z moich głównych celów była ewangelizacja. Oczywiście, nie można tego robić jawnie, ale robiliśmy to w nocy, kiedy wszyscy spali. Więźniowie przechodzą różne etapy frustracji i zniechęcenia. Ludzie tam kochali to, czego ich uczyliśmy, o czym im opowiadaliśmy. Niektórzy z nich nawet próbowali nas chronić.  Byliśmy świadkami wielu nawróceń. Ewangelii nie da się zakuć w kajdany«!

Co się zmieniło w mijającym roku?

Wszyscy mieli nadzieję, że porozumienie pokojowe z Etiopią wpłynie na poprawę praw człowieka w Erytrei, ale na razie niewiele na to wskazuje – rozruchy na granicy etiopsko-erytrejskiej jesienią 2020 zagroziły stabilizacji państwa. Wynikiem było wzrost intensywności przemocy.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Protestanci oraz przedstawiciele innych denominacji niż Erytrejski Kościół Ortodoksyjny są szczególnie narażeni na prześladowania. Kolejną grupą są chrześcijanie nawróceni z islamu.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Erytrei?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Erytrei?
Open Doors współpracuje z lokalnymi kościołami partnerskimi w Erytrei, aby zapewnić praktyczne wsparcie prześladowanym chrześcijanom. Wspieramy organizację kursów biblijnych i uczniowskich oraz podnosimy świadomość na temat sytuacji w Erytrei, a także zachęcamy do modlitwy o ten kraj.

Intencje modlitewne

  • Módl się o wzrost wiary chrześcijan, o większą miłość, oraz o wiarę, która nie osłabnie w wyniku prześladowań i cierpień.
  • Módl się o mądrość dla chrześcijan i przywódców kościelnych; o możliwości prowadzenia dialogu z rządem na temat wolności religijnej.
  • Módl się za tych, którzy cierpią w okrutnych warunkach więziennych, przetrzymywani za to, w co wierzą. Módl się za ich żony i dzieci. Módl się, aby nasz Pan okazał łaskę ich rodzinom i odpowiedział na ich potrzeby duchowe i materialne.

Modlitwa za Erytreę

Boże Ojcze proszę chroń swoje dzieci w Erytrei. Przemieniaj serca tych, którzy je prześladują, zwłaszcza tych, którzy nazywają się Twoimi uczniami, a jednocześnie prześladują twój Kościół. Prosimy o uwolnienie z więzień erytrejskich chrześcijan, tak jak uwolniłeś Pawła i Sylasa.