Prześladowania w Erytrei

Erytrea

6
ŚIP
2020
Erytrea
Religia
Chrześcijaństwo/Islam
Ranking poprzednie lata
7
ISO
ER
Erytrei
Chrześcijan
2,49
Populacja
5.31
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Zorganizowana korupcja
Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 14.900
Życie w społeczeństwie: 15.900
Życie w państwie: 15.900
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 10.900

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 14.500
Życie w rodzinie: 14.900
Życie w społeczeństwie: 15.900
Życie w państwie: 15.900
Życie w kościele: 15.400
przemoc fizyczna: 10.900

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Erytrei    

Chrześcijanie, którzy nie są członkami zatwierdzonych przez państwo kościołów, uznawani są za agentów Zachodu i zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Skrajnie wysoki poziom prześladowań w kategoriach „życie w państwie” i „życie w społeczeństwie” wskazują, że to polityka rządu jest w głównej mierze odpowiedzialna za prześladowanie chrześcijan.

W kraju uznawane są tylko trzy denominacje chrześcijańskie, w tym Erytrejski Kościół Ortodoksyjny, którego patriarcha jest mianowany przez rząd Erytrei. Każdą wspólnotę, bez względu na denominację, spotkałyby poważne konsekwencje, gdyby wypowiadały się krytycznie o brutalności rządu. Erytrejski Kościół Ortodoksyjny postrzega rosnącą grupę kościołów ewangelikalnych jako zagrożenie.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wzrost o 1,5 pkt w kategorii „przemoc” jest odpowiedzialny za awans o jedno miejsce w stosunku do ŚIP 2019.

Życie codzienne chrześcijan w Erytrei    

Setki chrześcijan, członków kościołów niezarejestrowanych, przebywa w więzieniach – niektórzy od ponad 10 lat. Wielu z nich jest zmuszanych do długich godzin pracy na komercyjnych polach kwiatowych, niektórzy przetrzymywani są w metalowych kontenerach transportowych w palącym słońcu. Eya* chrześcijanin uwięziony z powodów religijnych wspomina, „Czasami przykuwano nas łańcuchami. Czasami bito kijami”. Jednak nawet w przerażających erytrejskich więzieniach Bóg działa. „Bóg nam pomagał. Widzieliśmy rękę Pana. Bóg był z nami. Modliliśmy się, pościliśmy, a nawet świadczyliśmy innym o Bogu. Wielu przyjęło Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela”, mówi Eyal.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Erytrei?    

Open Doors angażuje się w działania na terenie Erytrei poprzez współpracę z lokalnymi kościołami od roku 1990. Naszym pragnieniem jest, aby kościół w Erytrei był mocny w wierze; aby potrafił dzielić się Ewangelią; aby był niezależny finansowo; aby potrafił stawić czoła prześladowaniom w sposób biblijny. W tym celu Open Doors:

 

  • wspiera różnorodne szkolenia uczniowskie i formacyjne
  • podnosi świadomość i zachęca do modlitwy
  • organizuje praktyczną pomoc dla prześladowanych chrześcijan
  • oferuje duchowe i materialne wsparcie, aby łagodzić skutki prześladowań.

Intencje modlitewne

Kościół w Erytrei gorliwie się modli, zdobywa dusze i rośnie w siłę. Wiele osób pokonało w sobie strach przed aresztowaniem. Dziękujmy naszemu Panu, że podtrzymuje Swój kościół w Erytrei.
Wielu chrześcijan przebywa w więzieniu z powodu swojej wiary. Módl się, aby Pan podtrzymywał ich, wzmacniał ich wiarę i zachęcał ich w codziennym chodzeniu z Nim przez Ducha Świętego.

Brat Andrew, założyciel Open Doors, mówi: „Nasze modlitwy mogą dotrzeć tam, gdzie my nie możemy. Kiedy się modlimy, nie ma granic, murów więzienia, zamkniętych drzwi”.

Modlitwa za Erytreę

Panie Jezu, proszę spraw, aby cierpienie naszych braci i sióstr w Erytrei się zakończyło; aby ci, którzy obecnie są prześladowani i doświadczają przemocy, odczuwali Twoją obecność i miłość. Wzmocnij i dodawaj odwagi Twojemu kościołowi do głoszenia Ewangelii całemu narodowi.Amen

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.