Prześladowania chrześcijan w Brunei

Brunei

39
ŚIP
2021
Brunei
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
37
Brunei
Chrześcijan
0,05
Populacja
0.45
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 10.900
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 0.700

Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.900
Życie w rodzinie: 14.600
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 10.900
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 0.700

Jak wyglądają prześladowania w Brunei?

Zmiana religii z islamu na inną jest niezgodna z prawem – dlatego konwertyci z islamu, którzy stają się naśladowcami Jezusa Chrystusa, cierpią z powodu silnych prześladowań, których źródłem jest zarówno lokalna społeczność, jak i państwo. Konwertyci są wydziedziczani przez rodziny, zmuszani do rozwodu i opuszczenia domu rodzinnego. Osoby w związkach małżeńskich tracą prawo do opieki nad dziećmi.  Niehistoryczne wspólnoty chrześcijańskie nie uzyskują pozwolenia na rejestrację jako kościoły, zamiast tego zazwyczaj rejestrowane są jako firmy, organizacje lub ośrodki dla rodzin. Traktuje się je jako świeckie firmy i wymaga się, żeby co roku składały raporty finansowe i operacyjne w odpowiednich urzędach państwowych. Na każdym poziome życia społecznego w Brunei odczuwalne jest wprowadzanie szariatu. Pełne wdrożenie prawa szariatu w 2019 roku wywołało zaniepokojenie społeczności międzynarodowej, która zastanawiała się, jakie konsekwencje będzie ono miało dla Brunei, ale nawet rok później znaczenie tego prawa dla chrześcijan jest nieco niejasne, choć wydaje się, że na ogół nie jest ono wykorzystywane przeciwko chrześcijanom.  

Prześladowania z perspektywy kobiet

Ze względu na wprowadzenie prawa islamskiego (szariatu), kobiety są zmuszane do noszenia hidżabu w szkołach i miejscach pracy, i podlegają karze, jeśli sprzeciwiają się temu nakazowi. Przepisu nie stosuje się wobec tradycyjnych rodzin chrześcijańskich, ale konwertytek z islamu. Kiedy rodzina dowiaduje się o nawróceniu kobiety lub dziewczyny na chrześcijaństwo, wyrzeka się jej. Często zamykane są w izolacji. Rodzina wzywa imama, aby nakłonił je do wyrzeczenia się nowej wiary, czasami grozi im się małżeństwem z muzułmaninem. Zamężne kobiety, kiedy nawracają się na chrześcijaństwo, tracą prawo do opieki nad dziećmi.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Mężczyźni i chłopcy są wydziedziczani przez rodzinę, kiedy się nawracają lub, jeśli są żonaci, zmuszani są do rozwodu i opuszczenia rodzinnego domu.

Poznaj „Elorę”

»Wierzący nie chcą podejmować ryzyka. Rodzice nie pozwalają dzieciom uczestniczyć w publicznych imprezach kościelnych. Niektórzy z moich przyjaciół powiedzieli nawet, że nie widzą już dłużej dla siebie miejsca w Kościele«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

W rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2021 Brunei spadło o dwa miejsca w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w rzeczywistości prześladowania chrześcijan w tym królestwie nasiliły się. Presja wywierana na chrześcijan nasiliła się we wszystkich sferach życia. Choć przemoc fizyczna nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla większości naśladowców Jezusa Chrystusa, wielu odczuwa dyskryminację i szykany w życiu codziennym.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Ponieważ królestwo jest tak małe, nie ma różnic w prześladowaniach ze względu na położenie geograficzne lub podział kraju na tereny wiejskie i miejskie. Największe niebezpieczeństwo grozi konwertytom z islamu, ponieważ łamią prawo. Tracą swoje prawa i czasami wolą wyjechać za granicę niż mieszkać w kraju, w którym doświadczają stałej, silnej presji.  

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Brunei?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Brunei? Wprowadzenie szariatu w maju 2014 roku – i jego pełne wdrożenie w kwietniu 2019 roku – zwiększyło obawy wierzących. Open Doors apeluje o wsparcie modlitewne dla wierzących w Brunei i dla lokalnych kościołów, ponieważ doświadczają rosnącej presji ze strony rządu. Módlcie się za przywódców kościołów, którzy bardzo potrzebują biblijnego wyposażenia, szczególnie w obliczu coraz większych ograniczeń religijnych.  

Intencje modlitewne

  • Wierzący w Brunei, jeśli chcą żyć otwarcie dla Jezusa Chrystusa muszą sprostać wielu wyzwaniom. Wiele islamskich przepisów w tym kraju od dziesięcioleci dławi aktywność Kościoła. Módl się, aby Bóg usunął przeszkody i uwolnił swój Kościół, aby stał się on błogosławieństwem dla całego narodu. Módl się o wzmocnienie Kościoła pomimo rosnącego wpływu islamu.
  • Kraj wydaje się zamknięty na przesłanie Ewangelii. Wprowadzone przepisy prawne powstrzymują wierzących od głoszenia Ewangelii ludziom w Brunei. Módl się, aby Pan Bóg otworzył drzwi do serc ludzi, aby wielu mogło uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Tylko On może uczynić ten cud.  
  • Módl się za Kościół w Brunei, o błogosławieństwo Boże, które uczyni ich owocnymi dla Jego Królestwa. Módl się o mądrość dla duchownych i przywódców kościołów, kiedy szukają sposobów na zachęcanie wierzących, aby byli wierni Bogu, aby byli solą i światłem dla narodu Brunei.  

Modlitwa za Brunei

Boże Ojcze modlę się o ludzi w Brunei. Proszę, abyś im błogosławił i dawał im siłę, mądrość i odwagę. Błogosław sułtana Brunei, skrusz jego serce, aby zmieniło się jego nastawienie do chrześcijan. Modlę się usilnie o chrześcijan nawróconych z islamu, o ochronę dla nich i siłę, aby doprowadzili do końca to, co zaczęli, w tych, jak nam się wydaje, niemożliwych warunkach. W imieniu Jezusa, amen.