Prześladowania chrześcijan w Brunei

Brunei

37
ŚIP
2020
Brunei
Religia
Islam
Ranking poprzednie lata
36
ISO
BN
Brunei
Chrześcijan
0,06
Populacja
0.44
Islamski ekstremizm
Życie prywatne: 13.800
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 10.300
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 0.600

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 13.800
Życie w rodzinie: 14.300
Życie w społeczeństwie: 10.700
Życie w państwie: 10.300
Życie w kościele: 13.500
przemoc fizyczna: 0.600

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Brunei

Odejście od islamu jest sprzeczne z prawem. Wprowadzenie prawa szariatu oddziałuje na całe społeczeństwo, w tym chrześcijan. Nietradycyjne wspólnoty chrześcijańskie nie mogą się rejestrować jako kościoły; muszą się rejestrować jako firmy, stowarzyszenia lub ośrodki dla rodzin. W związku z powyższym traktowane są jak organizacje świeckie i zobowiązane są co roku przedkładać sprawozdania finansowe i operacyjne w urzędach państwowych.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Wynik ogólny ŚIP 2020 dla Brunei pozostaje niezmieniony. Kraj przesuwa się o jedną pozycję w dół, co wskazuje na stabilną, niemniej jednak trudną sytuację chrześcijan w kraju. Wprowadzenie Ustawy o prawie karnym szariatu w kwietniu 2019 r. nie wpłynęło na punktację kraju.

Życie codzienne chrześcijan w Brunei    

Wszystkie kościoły, w tym te zarejestrowane, są obserwowane i podlegają ograniczeniom narzuconym przez państwo. Nietradycyjne wyznania chrześcijańskie nie mogą się zarejestrować jako kościoły, lecz jako organizacje świeckie. Konwersja jest nielegalna, a wierzący ze środowisk muzułmańskich poddawani są naciskom, aby powrócić do tradycyjnej religii rodzinnej.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Brunei?    

Kościół w Brunei żyje pod prawem szariatu, które zaczęło obowiązywać 3 kwietnia 2019 r. i dotyczy wszystkich obywateli kraju, muzułmanów i nie muzułmanów, w tym obcokrajowców. Z tego względu Open Doors wzywa chrześcijan na świecie do usilnej modlitwy za wierzących, lokalne kościoły, sułtana i wszystkich urzędników państwowych.

Intencje modlitewne

Każdego dnia w miejscowej gazecie można przeczytać o osobach nawróconych na islam, które otrzymały prezenty lub wsparcie finansowe. Dla porównania chrześcijanie mają całkowity zakaz ewangelizacji. Módl się, aby w tak dalekich od sprawiedliwości warunkach, Pan Bóg obdarzył swój kościół mądrością i odwagą do dzielenia się dobrą nowiną.

Módl się za wierzących z kościołów podziemnych. Prześladowania są silnie odczuwalne, ponieważ kraj jest tak mały, że nie ma tu miejsc, gdzie chrześcijanie mogliby uciec, żeby się skryć. Z tej przyczyny wiele osób decyduje się wieść chrześcijańskie życie, utrzymując to w tajemnicy.

Módl się o wytrwałość dla wierzących. W roku 2018 rząd Brunei wprowadził prawo szariatu, które dopuszcza surowe kary za ewangelizację i konwersję z islamu na inną religię. Czasami chrześcijanie w Brunei zastanawiają się, czy jest w tym kraju dla nich jakaś przyszłość.

Modlitwa za Brunei

Boże nasz Ojcze, dziękuję Ci za wiarę prześladowanych braci i sióstr w Brunei. Daj im mądrość i odwagę do dzielenia się ewangelią; otwieraj przed nimi drzwi, aby mogli iść i głosić dobrą nowinę. Pociesz i wzmocnij wierzących, którzy nie mogą otwarcie za Tobą podążać; pokaż im, komu mogą ufać. Spraw, aby doświadczyli Twojej radości i pokoju, aby stali się światłością w ciemności. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.